2016-01-20 09:47

2016-01-20 09:47

Fibersamarbete dryftas

ARVIKA: Vill samgräva

Samläggning? Peab vill samgräva med Arvika Kommunnät AB när det gäller fiber i trakterna av Jössefors.

Jonas Gustafsson, regional projektchef hos Peab när det gäller fiber, har kontaktat Arvika kommun med önskan om samarbete när det gäller nedgrävning av fiberkabel åt Jössebygdens fiber (nytt namn på föreningen). Detta både för prisbildens skull och för att rent praktiskt slippa gräva två gånger för fiber. Arvika Kommunnät AB har samtidigt ett uppdrag att gräva för fiber fram till alla tätorter, bland annat Jössefors och Sulvik samt till de föreningar man tecknat samverkansavtal med.

– Bra om vi kan hjälpas åt, smidigt, huvudsaken är att kunderna får fiber, säger Gustafsson.

Erbjudanden

Peab har ett priserbjudande när det gäller fiberanslutning, 15 000 kronor för Jössefors tätort samt 22 500 kronor för övriga (medlemsavgift i föreningen tillkommer). Arvika Kommunnät – med ett vidare samhällsansvar – har ett annat erbjudande, 17 900 kronor plus en månadsavgift på 50 kronor per månad.

Jössebygdens fiber har beslutat att teckna avtal med Peab där det dock krävs att 200 medlemmar ansluter sig för att avtalet ska lösas ut. Deadline att nå upp till 200 är satt till sista februari.

– Än är vi inte uppe i 200, just nu ligger vi på cirka 150, säger Gustafsson.

En månad

När Arvika Nyheter kontaktar Arvika Kommunnät AB i början av veckan har Peab inte fått något svar på sin förfrågan om samgrävning. Mejlet till det kommunala bolaget skickades den 15 december (som även gällde fler områden, områden som nu inte är aktuella för Peab).

Redan timmarna efter att AN ringt är dock en kontakt etablerad.

– Nu ska vi titta på detta om samläggning, säger Jonas Gustafsson, som även fått ett positivt första svar från sin motpart:

– Samarbete är en normal företeelse i den här branschen men hittills har det inte varit så mycket att svara på då det inte funnits något färdigt avtal, säger Anders Eriksson, Arvika Kommunnät AB. Normalt sett diskuterar man konkreta sträckningar vid samläggningsprojekt och något sådant fanns inte att ta ställning till i förfrågan. Framtida samförläggningar diskuterar vi med nätägare så som Skanova, Ellevio och Arvika Teknik AB som har markavtal med kommunen och inte med enskilda entreprenörer.

Stamnät

Om det blir samgrävning kan det gälla både lokalnät och stamnät. När det gäller stamnätet har Arvika Kommunnät redan lagt detta genom Kärrsmossen vilket gör att eventuell samläggning blir begränsad till enskilda gator i Jössefors.

Kanalisation har dessutom lagts i samband med att framför allt Arvika Teknik AB byggt nya elanläggningar. Kanalisation är lika med nedgrävda slangar som fibern ska in i.

– För att vi ska nyttja vår befintliga kanalisation behöver det grävas för nya ändpunkter och för skåp och liknande, säger Anders Eriksson.

Teliadominerat

Jössebygdens fiber omfattar i huvudsak Jössefors tätort, Koppsäng, Kärrsmossen och Prästgårdenområdet. Om Peab når 200 kunder och avtal tecknas ska nätet sedan säljas till Skanova, som då blir nätägare. Skanova är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera. Därefter ska kommunikationsoperatören Zitius – även de med Telia som huvudägare – möjliggöra nätet för olika tjänsteleverantörer, det vill säga för de som fyller datorn och teven med innehåll (Telia är ju även tjänsteleverantör).

– Vi bygger nätet, Skanova övertar nätet när vi byggt. De vill ha nät också, säger Jonas Gustafsson.

Huvudägare i TeliaSonera är svenska staten.

Jonas Gustafsson, regional projektchef hos Peab när det gäller fiber, har kontaktat Arvika kommun med önskan om samarbete när det gäller nedgrävning av fiberkabel åt Jössebygdens fiber (nytt namn på föreningen). Detta både för prisbildens skull och för att rent praktiskt slippa gräva två gånger för fiber. Arvika Kommunnät AB har samtidigt ett uppdrag att gräva för fiber fram till alla tätorter, bland annat Jössefors och Sulvik samt till de föreningar man tecknat samverkansavtal med.

– Bra om vi kan hjälpas åt, smidigt, huvudsaken är att kunderna får fiber, säger Gustafsson.

Erbjudanden

Peab har ett priserbjudande när det gäller fiberanslutning, 15 000 kronor för Jössefors tätort samt 22 500 kronor för övriga (medlemsavgift i föreningen tillkommer). Arvika Kommunnät – med ett vidare samhällsansvar – har ett annat erbjudande, 17 900 kronor plus en månadsavgift på 50 kronor per månad.

Jössebygdens fiber har beslutat att teckna avtal med Peab där det dock krävs att 200 medlemmar ansluter sig för att avtalet ska lösas ut. Deadline att nå upp till 200 är satt till sista februari.

– Än är vi inte uppe i 200, just nu ligger vi på cirka 150, säger Gustafsson.

En månad

När Arvika Nyheter kontaktar Arvika Kommunnät AB i början av veckan har Peab inte fått något svar på sin förfrågan om samgrävning. Mejlet till det kommunala bolaget skickades den 15 december (som även gällde fler områden, områden som nu inte är aktuella för Peab).

Redan timmarna efter att AN ringt är dock en kontakt etablerad.

– Nu ska vi titta på detta om samläggning, säger Jonas Gustafsson, som även fått ett positivt första svar från sin motpart:

– Samarbete är en normal företeelse i den här branschen men hittills har det inte varit så mycket att svara på då det inte funnits något färdigt avtal, säger Anders Eriksson, Arvika Kommunnät AB. Normalt sett diskuterar man konkreta sträckningar vid samläggningsprojekt och något sådant fanns inte att ta ställning till i förfrågan. Framtida samförläggningar diskuterar vi med nätägare så som Skanova, Ellevio och Arvika Teknik AB som har markavtal med kommunen och inte med enskilda entreprenörer.

Stamnät

Om det blir samgrävning kan det gälla både lokalnät och stamnät. När det gäller stamnätet har Arvika Kommunnät redan lagt detta genom Kärrsmossen vilket gör att eventuell samläggning blir begränsad till enskilda gator i Jössefors.

Kanalisation har dessutom lagts i samband med att framför allt Arvika Teknik AB byggt nya elanläggningar. Kanalisation är lika med nedgrävda slangar som fibern ska in i.

– För att vi ska nyttja vår befintliga kanalisation behöver det grävas för nya ändpunkter och för skåp och liknande, säger Anders Eriksson.

Teliadominerat

Jössebygdens fiber omfattar i huvudsak Jössefors tätort, Koppsäng, Kärrsmossen och Prästgårdenområdet. Om Peab når 200 kunder och avtal tecknas ska nätet sedan säljas till Skanova, som då blir nätägare. Skanova är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera. Därefter ska kommunikationsoperatören Zitius – även de med Telia som huvudägare – möjliggöra nätet för olika tjänsteleverantörer, det vill säga för de som fyller datorn och teven med innehåll (Telia är ju även tjänsteleverantör).

– Vi bygger nätet, Skanova övertar nätet när vi byggt. De vill ha nät också, säger Jonas Gustafsson.

Huvudägare i TeliaSonera är svenska staten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.