2016-01-14 19:25

2016-03-18 11:11

Vill ha en dialog med politikerna om skolan

VIKENE: Föräldragruppen Bevara Vikeneskolan bjöd in till ett möte

Föräldragruppen Bevara Vikeneskolan hade häromkvällen bjudit in Arvikas kommunpolitiker till en frågestund om skolans framtid. Möteslokalen fylldes på, inte bara av föräldrar, utan även av andra ortsbor som ville veta mer om hur politikerna ser på frågan och själva få tillfälle att framföra sina åsikter.

– Vi vill få till ett samarbete, förklarade Anna Tindefjord Norlander inledningsvis och vände sig mot politikerna.

Det blev en kväll med frågor och en del svar. Men framför allt var det nog en kväll, där de som kommit till mötet, ville ta chansen och berätta varför det är så viktigt för dem att behålla skolan.

Lugnt och sakligt

Skolledningen har fått i uppdrag av politikerna att utreda kostnaderna för att bygga ut Edane skola för att kunna flytta elever från Vikene skola dit. I uppdraget ingår också att se på vad det kostar att anpassa skollokalerna till förskoleverksamhet istället.

Planer på att lägga ner skolor väcker alltid upprörda känslor och det kan ibland avspegla sig i den debatt som följer. Men mötet i Vikene skola blev rakt igenom ett lugnt och sakligt möte. Samtidigt som arrangörerna var mycket tydliga med vad de vill uppnå.

– Vi är för ett bevarande av Vikene skola.

Efter mötet tyckte Anna Tindefjord Norlander att det kändes lite mer positivt än innan.

– Jag tycker att de tog till sig vad vi framförde. Och jag är glad att det blev så stor uppslutning.

Samma känslor hade Maria Haglund, som också ingår i föräldragruppen Bevara Vikeneskolan.

– Även om vi inte fick så många klara svar.

För något besked hur det blir med Vikene skola i framtiden kunde politikerna inte ge eftersom frågan fortfarande utreds. Innan man tar ställning vill man se resultatet av utredningen och det kommer man att få den 27 januari. Efter det kommer sen de politiska diskussionerna att fortsätta.

– Tidigast i mars räknar vi med att kunna ta ett beslut i fullmäktige, förklarade kommunalrådet Peter Söderström (S).

När beslutet väl tas kommer det att omfatta hela ”skolpaketet”, med alla eventuella förändringar av skolstrukturen i kommunen.

Olika perspektiv

Politikerna fick också en fråga om de bara är intresserade av att ha skolor i tätorten i framtiden. Det svarade samtliga nej på, utan det ska även fortsättningsvis finnas skolor på landsbygden.

Vilket perspektiv har man i den utredning om skolan som pågår undrade en förälder. Utgår man bara från den pedagogiska verksamheten eller väger man även in andra faktorer och lägger ett bredare samhällsperspektiv på det? Vad betyder det för en bygd om skolan försvinner?

Skolledningen har i sin utredning endast ett skolperspektiv. Något landsbygdsperspektiv eller samhällsekonomiskt perspektiv ligger inte i deras uppdrag blev svaret.

– Vi inväntar utredningen. Sen blir det vår uppgift som politiker att lyfta in andra perspektiv och göra en avvägning, sa Gösta Frödin (L), och liknande svar kom även från andra politiker.

Föräldragruppen Bevara Vikeneskolan vill inte ställa skolorna mot varandra, men ville ändå veta vad som var skillnaden mellan Rinnens skola i Mangskog och Vikene skola med ungefär samma förutsättningar. Varför har kommunen lagt ner planerna på förändringar vid Rinnens skola, men valt att fortsätta utreda en nedläggning av skolverksamheten i Vikene skola?

Vill inte dela

Skolledningen har tidigare haft ett uppdrag att titta på möjligheten att flytta mellanstadiet från Rinnens skola, men det har politikerna alltså sagt nej till. Något som Aina Wåhlund (S), ordförande i kommunstyrelsens utskott för Lärande och stöd, förklarade med att tjänstemännen inte ansåg det vara lämpligt att dela upp mindre skolor genom att flytta delar av verksamheten; det blir för få lärare kvar. Men man valde att fortsätta utreda hela skolverksamheten i Vikene som ligger närmare Edane.

Politikerna fick också frågan om kommunen vill lägga ner skolan för att man behöver lokalerna till fler förskoleplatser. En anpassning av skollokalerna till förskola har funnits med som en möjlighet i tjänstemännens utredning redan från början. I så fall ansåg föräldrarna att det är bättre att kommunen bygger ut för mer förskola i Vikene, i stället för att bygga om i Edane för att få plats med fler elever.

Men det har inte varit en avgörande orsak hävdade Peter Söderström (S).

– Vi har en för bred skolstruktur. Det har vi fått till oss år efter år, att vi har för små enheter, för många grundskolor i kommunen.

Han hänvisade till en tidigare utredning för några år sedan – med en större översyn av skolans lokaler – som kommunen den gången valde att inte gå vidare med. Men redan då började diskussionerna om hur framtidens skola skulle kunna se ut för att få en likvärdig skola över hela kommunen.

Men det är svårköpta argument när människor tycker sig ha en bra och väl fungerande skola. Det blev tydligt på mötet.

Mycket landsbygd

Även landsbygdsperspektivet fanns hela tiden med.

– Att det finns en affär och en skola har varit viktigt för att unga barnfamiljer ska flytta hit, menade Anna Tindefjord Norlander.

Med på mötet fanns också representanter från olika delar av samhället, hembygdsföreningen, kyrkan och ortens butik som precis klarat sig från en nedläggning.

Birgit Södervall, hembygdsföreningen, beskrev sina personliga erfarenheter efter att ha jobbat i skolans värld tidigare, och framhöll det hon såg som fördelar med den lilla skolan, en lugnare miljö, där varje elev har lättare att bli sedd.

Ragnhild Johansson, präst i Brunskogs församling, lyfte fram dynamiken och samarbetsandan i bygden, och att det är värt att ta vara på.

– Arvika är en kommun med mycket landsbygd, det är viktigt att tänka på det.

– Vi vill få till ett samarbete, förklarade Anna Tindefjord Norlander inledningsvis och vände sig mot politikerna.

Det blev en kväll med frågor och en del svar. Men framför allt var det nog en kväll, där de som kommit till mötet, ville ta chansen och berätta varför det är så viktigt för dem att behålla skolan.

Lugnt och sakligt

Skolledningen har fått i uppdrag av politikerna att utreda kostnaderna för att bygga ut Edane skola för att kunna flytta elever från Vikene skola dit. I uppdraget ingår också att se på vad det kostar att anpassa skollokalerna till förskoleverksamhet istället.

Planer på att lägga ner skolor väcker alltid upprörda känslor och det kan ibland avspegla sig i den debatt som följer. Men mötet i Vikene skola blev rakt igenom ett lugnt och sakligt möte. Samtidigt som arrangörerna var mycket tydliga med vad de vill uppnå.

– Vi är för ett bevarande av Vikene skola.

Efter mötet tyckte Anna Tindefjord Norlander att det kändes lite mer positivt än innan.

– Jag tycker att de tog till sig vad vi framförde. Och jag är glad att det blev så stor uppslutning.

Samma känslor hade Maria Haglund, som också ingår i föräldragruppen Bevara Vikeneskolan.

– Även om vi inte fick så många klara svar.

För något besked hur det blir med Vikene skola i framtiden kunde politikerna inte ge eftersom frågan fortfarande utreds. Innan man tar ställning vill man se resultatet av utredningen och det kommer man att få den 27 januari. Efter det kommer sen de politiska diskussionerna att fortsätta.

– Tidigast i mars räknar vi med att kunna ta ett beslut i fullmäktige, förklarade kommunalrådet Peter Söderström (S).

När beslutet väl tas kommer det att omfatta hela ”skolpaketet”, med alla eventuella förändringar av skolstrukturen i kommunen.

Olika perspektiv

Politikerna fick också en fråga om de bara är intresserade av att ha skolor i tätorten i framtiden. Det svarade samtliga nej på, utan det ska även fortsättningsvis finnas skolor på landsbygden.

Vilket perspektiv har man i den utredning om skolan som pågår undrade en förälder. Utgår man bara från den pedagogiska verksamheten eller väger man även in andra faktorer och lägger ett bredare samhällsperspektiv på det? Vad betyder det för en bygd om skolan försvinner?

Skolledningen har i sin utredning endast ett skolperspektiv. Något landsbygdsperspektiv eller samhällsekonomiskt perspektiv ligger inte i deras uppdrag blev svaret.

– Vi inväntar utredningen. Sen blir det vår uppgift som politiker att lyfta in andra perspektiv och göra en avvägning, sa Gösta Frödin (L), och liknande svar kom även från andra politiker.

Föräldragruppen Bevara Vikeneskolan vill inte ställa skolorna mot varandra, men ville ändå veta vad som var skillnaden mellan Rinnens skola i Mangskog och Vikene skola med ungefär samma förutsättningar. Varför har kommunen lagt ner planerna på förändringar vid Rinnens skola, men valt att fortsätta utreda en nedläggning av skolverksamheten i Vikene skola?

Vill inte dela

Skolledningen har tidigare haft ett uppdrag att titta på möjligheten att flytta mellanstadiet från Rinnens skola, men det har politikerna alltså sagt nej till. Något som Aina Wåhlund (S), ordförande i kommunstyrelsens utskott för Lärande och stöd, förklarade med att tjänstemännen inte ansåg det vara lämpligt att dela upp mindre skolor genom att flytta delar av verksamheten; det blir för få lärare kvar. Men man valde att fortsätta utreda hela skolverksamheten i Vikene som ligger närmare Edane.

Politikerna fick också frågan om kommunen vill lägga ner skolan för att man behöver lokalerna till fler förskoleplatser. En anpassning av skollokalerna till förskola har funnits med som en möjlighet i tjänstemännens utredning redan från början. I så fall ansåg föräldrarna att det är bättre att kommunen bygger ut för mer förskola i Vikene, i stället för att bygga om i Edane för att få plats med fler elever.

Men det har inte varit en avgörande orsak hävdade Peter Söderström (S).

– Vi har en för bred skolstruktur. Det har vi fått till oss år efter år, att vi har för små enheter, för många grundskolor i kommunen.

Han hänvisade till en tidigare utredning för några år sedan – med en större översyn av skolans lokaler – som kommunen den gången valde att inte gå vidare med. Men redan då började diskussionerna om hur framtidens skola skulle kunna se ut för att få en likvärdig skola över hela kommunen.

Men det är svårköpta argument när människor tycker sig ha en bra och väl fungerande skola. Det blev tydligt på mötet.

Mycket landsbygd

Även landsbygdsperspektivet fanns hela tiden med.

– Att det finns en affär och en skola har varit viktigt för att unga barnfamiljer ska flytta hit, menade Anna Tindefjord Norlander.

Med på mötet fanns också representanter från olika delar av samhället, hembygdsföreningen, kyrkan och ortens butik som precis klarat sig från en nedläggning.

Birgit Södervall, hembygdsföreningen, beskrev sina personliga erfarenheter efter att ha jobbat i skolans värld tidigare, och framhöll det hon såg som fördelar med den lilla skolan, en lugnare miljö, där varje elev har lättare att bli sedd.

Ragnhild Johansson, präst i Brunskogs församling, lyfte fram dynamiken och samarbetsandan i bygden, och att det är värt att ta vara på.

– Arvika är en kommun med mycket landsbygd, det är viktigt att tänka på det.