2016-01-14 14:09

2016-01-14 14:09

Socialdemokraterna sparar hos andra

ARVIKA: Kommunalrådet tjänar 62 400 kronor/månad

Det så kallade insynsarvodet till oppositionspartier i Arvika har tagits bort samtidigt som ersättningarna till politiskt förtroendevalda höjts.

Som ett led i att göra något åt de höga driftkostnaderna har Arvika kommun beslutat om ett flertal åtgärder inkluderat att förstärka budgeten för lärande och stöd. Detta innebär bland annat minskade budgetramar för övriga kommunala verksamheter samt andra åtgärder. En del i besparingarna är minskade resurser för politisk verksamhet genom borttagande av insynsarvodet, vilket godkändes efter debatt och omröstning i kommunfullmäktige.

Insynsarvodet har uppgått till 11 683 kronor per mandat i fullmäktige för ledamöter i M, C, L, KD, V, MP och SD, totalt runt 300 000 kronor. Motivet bakom bidraget har varit att möjliggöra en större politisk delaktighet för oppositionspartierna.

– Det är viktigt att även politikerna är med och drar sitt strå till stacken vid besparingar. Dessutom är avtalet om insynsarvode en lokal uppgörelse i Arvika, säger kommunalrådet Peter Söderström (S), vars parti inte berörs av denna besparing.

Själva

Insynsarvodet har alltså utgått till partier som är representerade i kommunfullmäktige men som inte innehaft ordförandepost i styrelser och nämnder. Respektive parti har själva avgjort hur arvodet ska fördelas.

Oppositionsledamöter har dock, precis som majoritetens ledamöter, fått höjda ersättningar. Detta efter en uppräkning mot ersättningarnas utgångspunkt, arvodet till Sveriges riksdagsmän. Arvodet till riksdagsledamöterna höjdes med 1 400 kronor per månad den 1 november ifjol, till 62 400 kronor i månaden, och därmed följer ersättningarna i Arvika med uppåt med motsvarande procentsats.

– Arvodena ska följa riksdagsmännens per automatik så att vi inte behöver ta upp det här i fullmäktige varje år, säger Söderström.

Själv är din nya lön 62 400 kronor i månaden?

– Ja, det är de bestämmelser vi har i Arvika. I det ingår precis allt jag gör, även bland annat uppdragen som ordförande i flera kommunala bolag.

Har du räknat på antalet arbetade timmar per vecka?

– Nej, men jag har en fruktansvärt oreglerad arbetstid. Numera dessutom med mejl och mobilsamtal i stort sett dygnet runt. Jag gör mycket hemifrån, jag vill exempelvis beta av alla mejl allt eftersom och inte komma till jobbet med 50 obesvarade mejl.

Partistöd

Kommunfullmäktige i Arvika har även fattat beslut om utbetalningar av partistödet för 2016. Partistödet består av ett grundstöd, på 8 045 kronor per år och parti, samt ett stöd på 11 810 kronor per ledamot i fullmäktige. Totalt utbetalas drygt 643 000 kronor varvid det största partiet, Socialdemokraterna, får nästan 280 000 kronor.

– Det stödet ska vara kvar, säger Peter Söderström. Och man måste varje år lämna in en redogörelse vad man gör med pengarna, förslagsvis partiernas verksamhetsberättelser.

Som ett led i att göra något åt de höga driftkostnaderna har Arvika kommun beslutat om ett flertal åtgärder inkluderat att förstärka budgeten för lärande och stöd. Detta innebär bland annat minskade budgetramar för övriga kommunala verksamheter samt andra åtgärder. En del i besparingarna är minskade resurser för politisk verksamhet genom borttagande av insynsarvodet, vilket godkändes efter debatt och omröstning i kommunfullmäktige.

Insynsarvodet har uppgått till 11 683 kronor per mandat i fullmäktige för ledamöter i M, C, L, KD, V, MP och SD, totalt runt 300 000 kronor. Motivet bakom bidraget har varit att möjliggöra en större politisk delaktighet för oppositionspartierna.

– Det är viktigt att även politikerna är med och drar sitt strå till stacken vid besparingar. Dessutom är avtalet om insynsarvode en lokal uppgörelse i Arvika, säger kommunalrådet Peter Söderström (S), vars parti inte berörs av denna besparing.

Själva

Insynsarvodet har alltså utgått till partier som är representerade i kommunfullmäktige men som inte innehaft ordförandepost i styrelser och nämnder. Respektive parti har själva avgjort hur arvodet ska fördelas.

Oppositionsledamöter har dock, precis som majoritetens ledamöter, fått höjda ersättningar. Detta efter en uppräkning mot ersättningarnas utgångspunkt, arvodet till Sveriges riksdagsmän. Arvodet till riksdagsledamöterna höjdes med 1 400 kronor per månad den 1 november ifjol, till 62 400 kronor i månaden, och därmed följer ersättningarna i Arvika med uppåt med motsvarande procentsats.

– Arvodena ska följa riksdagsmännens per automatik så att vi inte behöver ta upp det här i fullmäktige varje år, säger Söderström.

Själv är din nya lön 62 400 kronor i månaden?

– Ja, det är de bestämmelser vi har i Arvika. I det ingår precis allt jag gör, även bland annat uppdragen som ordförande i flera kommunala bolag.

Har du räknat på antalet arbetade timmar per vecka?

– Nej, men jag har en fruktansvärt oreglerad arbetstid. Numera dessutom med mejl och mobilsamtal i stort sett dygnet runt. Jag gör mycket hemifrån, jag vill exempelvis beta av alla mejl allt eftersom och inte komma till jobbet med 50 obesvarade mejl.

Partistöd

Kommunfullmäktige i Arvika har även fattat beslut om utbetalningar av partistödet för 2016. Partistödet består av ett grundstöd, på 8 045 kronor per år och parti, samt ett stöd på 11 810 kronor per ledamot i fullmäktige. Totalt utbetalas drygt 643 000 kronor varvid det största partiet, Socialdemokraterna, får nästan 280 000 kronor.

– Det stödet ska vara kvar, säger Peter Söderström. Och man måste varje år lämna in en redogörelse vad man gör med pengarna, förslagsvis partiernas verksamhetsberättelser.

Följer riksdagsmännen

De politiska arvodena i Arvika utgår från lönen till landets riksdagsmän, vilken är 62 400 kr/månad. Här de högsta arvodena i Arvika: Procentsatserna bygger också på den tidsåtgång uppdragen bedöms kräva.

• Kommunstyrelsens ordförande: Peter Söderström (S), 62 400 kronor per månad (100 % av riksdagsarvodet).

• Oppositionsråd: Kristina Bengtsson Nilsson (M). 15 600 kr/månad (25 % av riksdagsarvodet). Bengtsson Nilsson ersätts även med 11 856 kr/månad som vice ordf i kommunstyrelsen (19 % av riksdagsarvodet). Totalt är ersättningen till Bengtsson Nilsson 27 456 kr/månad. Det kan dock tillkomma ytterligare ersättning för uppdrag i framtidsgruppen.

• Kommunfullmäktiges ordförande: Lars-Ove Jansson (S), 17 472 kr/månad (28 % av riksdagsarvodet).

• Ordförande lärande och stöd: Aina Wåhlund (S), 27 456 kr/månad (44 % av riksdagsarvodet).

• Ordförande vård och omsorg: Sten Fransson (S), 17 472 kr/månad (28 % av riksdagsarvodet).

• Ordförande i Arvika Fastighets AB: Lars-Ove Jansson (S), 7 733 kr/månad (12,4 % av riksdagsarvodet).

• Ordförande Arvika Teknik AB: Lisa Levin (S), 7 733 kr/månad (12,4 % av riksdagsarvodet).

• Kommunfullmäktiges ledamöter: Timarvode på 166 kronor per timme. Förlorad arbetsförtjänst betalas ut med max 303 kronor per timme.

• Ledamöter i bolagens styrelse: Timarvode på 166 kronor per timme. Förlorad arbetsförtjänst betalas ut med max 303 kronor per timme.

• Även reseersättningar och flera andra ersättningar utbetalas.

S får mest

Partistöd i Arvika 2016

Socialdemokraterna: 279 675 kr

Moderaterna: 90 715 kr

Centerpartiet: 67 095 kr

Vänsterpartiet: 55 285 kr

Sverigedemokraterna: 55 285 kr

Miljöpartiet: 43 475 kr

Liberalerna: 31 665 kr

Kristdemokraterna: 19 855 kr

Totalt: 643 050 kr

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.