2016-01-14 14:24

2016-01-14 14:24

Beslut om chefsrekrytering och markköp

CHARLOTTENBERG: Kommunstyrelsens första sammanträde för i år

Diskussionen om kommande chefsrekryteringar i Eda kommun fortsatte under kommunstyrelsens sammanträde denna vecka. Man beslutade bland annat att avsätta pengar för att kunna anlita en rekryteringsfirma i sökandet efter nya chefer. Kommunstyrelsen tog även beslut om att köpa mark av kyrkan som ett led i att bygga Södra länken.

Rekryteringsfrågorna hade tillkommit som extraärenden under kommunstyrelsens första sammanträde på det nya året.

Politikerna beslutade att ta hjälp utifrån vid rekrytering av en ny kommunchef och en ny verksamhetschef för den kommunala vården och omsorgen och socialtjänsten. En bidragande orsak till att kommunen går via en rekryteringsfirma är att man inte vill att det ska bli offentligt vilka som söker till tjänsterna. Sköter kommunen det själv skulle det bli en offentlig handling.

– Jag tror att vi får fler ansökningar och ett större urval om vi gör så här, säger kommunalrådet Hans Nilsson (HEL) som menar att det kan vara känsligt för en del personer som har jobb i dag att söka tjänsterna annars.

– Om de sen inte får jobbet vet deras arbetsgivare att de är på väg bort. Sen har en rekryteringsfirma också en större kompetens att göra bakgrundsutredningar och att ta in referenser än vi politiker har.

Beslut togs också att avsätta pengar till rekryteringen. Max 150 000 kronor per chef får rekryteringsprocessen kosta enligt kommunstyrelsen.

Skilda uppfattningar

Det blev även en diskussion om kommunen ska rekrytera en ny personalchef eller inte. I dag uppehålls tjänsten av en tillförordnad chef, men kommunen har påbörjat en rekrytering för att tillsätta tjänsten permanent.

Men Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna yrkade avslag.

– Verksamhetscheferna har stort arbetsgivaransvar i dag, och sen har vi personalsekreterare, säger Hans-Peter Jessen (S) som förklaring till varför man ansåg att kommunen inte behöver en personalchef.

Men övriga partier hade en annan uppfattning och en majoritet beslutade att kommunen ska gå vidare med rekryteringen.

– Vi är en organisation med 650 fast anställda och om vi räknar med vikarier över tusen personer. Det finns mycket personalfrågor som man behöver jobba med övergripande i organisationen, säger Hans Nilsson.

Köper mark

Kommunstyrelsen godkände också att kommunen köper ett markområde i Charlottenberg av Karlstad stift. Marken behövs för att kunna bygga den nya vägsträckan, kallad Södra länken, som ska knyta ihop Åkaregatan och området vid Lastbilscentralen. Syftet är att avlasta den stora rondellen på riksväg 61 för att bana väg för nya handelsetableringar. Kyrkan har begärt 2,8 miljoner kronor för det 23,4 hektar stora området.

Kommunstyrelsen antog också en ny lönepolicy för Eda kommun. Det nya dokumentet ersätter ett gammalt lönepolitiskt program och är anpassat till nuvarande lagstiftning.

För att möta behoven av barnomsorg i Koppom utökar kommunen med några platser på förskolan Hagåsen. Man tar in lite mer personal, plus att man anställer en dagbarnvårdare. Men åtgärderna är tillfälliga och gäller bara fram till halvårsskiftet. Under våren ska förslag på en mer långsiktig lösning för hur man ska möta efterfrågan på barnomsorg tas fram.

I Adolfsfors kommer en förskoleavdelning för femåringar att inrättas i skolans lokaler för att öka antalet förskoleplatser.

Nya riktlinjer

Kommunstyrelsen antog även riktlinjer inom renhållningen. Det gäller hur man praktiskt ska hantera de tillfällen då storabonnenter vill använda en komprimator för hushållsavfall, i stället för de avfallsbehållare som kommunen tillhandahåller. Gatusektionen har sett behov av att klargöra vad som bör gälla för godkännande av anskaffandet och användandet av en komprimator.

Eda kommun har för tillfället inga planer på att ställa i ordning en offentlig toalett vid Tallmons friluftsområde. Det finns inga pengar avsatt för det. Det blev kommunstyrelsens svar på ett medborgarförslag, där man pekat på behovet av toaletter i området.

Rekryteringsfrågorna hade tillkommit som extraärenden under kommunstyrelsens första sammanträde på det nya året.

Politikerna beslutade att ta hjälp utifrån vid rekrytering av en ny kommunchef och en ny verksamhetschef för den kommunala vården och omsorgen och socialtjänsten. En bidragande orsak till att kommunen går via en rekryteringsfirma är att man inte vill att det ska bli offentligt vilka som söker till tjänsterna. Sköter kommunen det själv skulle det bli en offentlig handling.

– Jag tror att vi får fler ansökningar och ett större urval om vi gör så här, säger kommunalrådet Hans Nilsson (HEL) som menar att det kan vara känsligt för en del personer som har jobb i dag att söka tjänsterna annars.

– Om de sen inte får jobbet vet deras arbetsgivare att de är på väg bort. Sen har en rekryteringsfirma också en större kompetens att göra bakgrundsutredningar och att ta in referenser än vi politiker har.

Beslut togs också att avsätta pengar till rekryteringen. Max 150 000 kronor per chef får rekryteringsprocessen kosta enligt kommunstyrelsen.

Skilda uppfattningar

Det blev även en diskussion om kommunen ska rekrytera en ny personalchef eller inte. I dag uppehålls tjänsten av en tillförordnad chef, men kommunen har påbörjat en rekrytering för att tillsätta tjänsten permanent.

Men Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna yrkade avslag.

– Verksamhetscheferna har stort arbetsgivaransvar i dag, och sen har vi personalsekreterare, säger Hans-Peter Jessen (S) som förklaring till varför man ansåg att kommunen inte behöver en personalchef.

Men övriga partier hade en annan uppfattning och en majoritet beslutade att kommunen ska gå vidare med rekryteringen.

– Vi är en organisation med 650 fast anställda och om vi räknar med vikarier över tusen personer. Det finns mycket personalfrågor som man behöver jobba med övergripande i organisationen, säger Hans Nilsson.

Köper mark

Kommunstyrelsen godkände också att kommunen köper ett markområde i Charlottenberg av Karlstad stift. Marken behövs för att kunna bygga den nya vägsträckan, kallad Södra länken, som ska knyta ihop Åkaregatan och området vid Lastbilscentralen. Syftet är att avlasta den stora rondellen på riksväg 61 för att bana väg för nya handelsetableringar. Kyrkan har begärt 2,8 miljoner kronor för det 23,4 hektar stora området.

Kommunstyrelsen antog också en ny lönepolicy för Eda kommun. Det nya dokumentet ersätter ett gammalt lönepolitiskt program och är anpassat till nuvarande lagstiftning.

För att möta behoven av barnomsorg i Koppom utökar kommunen med några platser på förskolan Hagåsen. Man tar in lite mer personal, plus att man anställer en dagbarnvårdare. Men åtgärderna är tillfälliga och gäller bara fram till halvårsskiftet. Under våren ska förslag på en mer långsiktig lösning för hur man ska möta efterfrågan på barnomsorg tas fram.

I Adolfsfors kommer en förskoleavdelning för femåringar att inrättas i skolans lokaler för att öka antalet förskoleplatser.

Nya riktlinjer

Kommunstyrelsen antog även riktlinjer inom renhållningen. Det gäller hur man praktiskt ska hantera de tillfällen då storabonnenter vill använda en komprimator för hushållsavfall, i stället för de avfallsbehållare som kommunen tillhandahåller. Gatusektionen har sett behov av att klargöra vad som bör gälla för godkännande av anskaffandet och användandet av en komprimator.

Eda kommun har för tillfället inga planer på att ställa i ordning en offentlig toalett vid Tallmons friluftsområde. Det finns inga pengar avsatt för det. Det blev kommunstyrelsens svar på ett medborgarförslag, där man pekat på behovet av toaletter i området.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.