2016-01-12 17:03

2016-01-12 17:03

Ny enhet med personalpool

EDA: Vissa förändringar även inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen innebär den nya organisationen att man samlar ansvaret för bemanningsfrågor i en ny enhet som så småningom också ska innefatta en personalpool.

Det är Eda kommuns verksamhetsområde vård och stöd – som innefattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, bistånd, LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatri – som varit föremål för en omorganisation. Arbetet med den påbörjades under hösten och fortsätter nu i början på det nya året.

Ny enhet

Äldreomsorgen påverkas inte i samma utsträckning av den nya organisationen som LSS-verksamheten, (se artikel intill) utan behåller sin tidigare indelning i områden. Men det har skapats ett nytt område direkt under verksamhetschefen, där man lagt administration och bemanningsfrågor.

Korttidsvikarier

– Vi håller på att bygga upp den verksamheten nu. En stor del av rekryteringen av korttidsvikarier kommer att ligga där. Meningen är att områdescheferna inte ska behöva lägga så mycket tid på det. Redan i dag har planerarna till stor del skött detta åt hemtjänsten. Men på boendena är det fortfarande områdescheferna som gör det, säger verksamhetschefen Cecilia Hane.

Däremot kommer ansvaret för nyanställningar och rekrytering av långtidsvikarier vid till exempel föräldraledighet och liknande även i fortsättningen att ligga ute på respektive område ute i verksamheten.

Chefen för det nya området, bemanning och administration, har även fått i uppdrag att bygga upp den planerade personalpoolen inom vård och omsorg, med fast anställd personal som kan gå in och jobba på olika arbetsplatser vid korttidsfrånvaro.

– Vi vill ha i gång den innan sommaren.

Detaljerna kring personalpoolen, hur den ska fungera och hur många anställda den ska ha, är inte klara ännu.

Det är Eda kommuns verksamhetsområde vård och stöd – som innefattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, bistånd, LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatri – som varit föremål för en omorganisation. Arbetet med den påbörjades under hösten och fortsätter nu i början på det nya året.

Ny enhet

Äldreomsorgen påverkas inte i samma utsträckning av den nya organisationen som LSS-verksamheten, (se artikel intill) utan behåller sin tidigare indelning i områden. Men det har skapats ett nytt område direkt under verksamhetschefen, där man lagt administration och bemanningsfrågor.

Korttidsvikarier

– Vi håller på att bygga upp den verksamheten nu. En stor del av rekryteringen av korttidsvikarier kommer att ligga där. Meningen är att områdescheferna inte ska behöva lägga så mycket tid på det. Redan i dag har planerarna till stor del skött detta åt hemtjänsten. Men på boendena är det fortfarande områdescheferna som gör det, säger verksamhetschefen Cecilia Hane.

Däremot kommer ansvaret för nyanställningar och rekrytering av långtidsvikarier vid till exempel föräldraledighet och liknande även i fortsättningen att ligga ute på respektive område ute i verksamheten.

Chefen för det nya området, bemanning och administration, har även fått i uppdrag att bygga upp den planerade personalpoolen inom vård och omsorg, med fast anställd personal som kan gå in och jobba på olika arbetsplatser vid korttidsfrånvaro.

– Vi vill ha i gång den innan sommaren.

Detaljerna kring personalpoolen, hur den ska fungera och hur många anställda den ska ha, är inte klara ännu.