2016-01-12 16:45

2016-01-12 16:45

LSS i behov av förändring

CHARLOTTENBERG: Vård och stöd har organiserat om sin verksamhet

Successivt håller Eda kommun på att införa en ny organisation inom vård och stöd. Framför allt berör det LSS-verksamheten som under flera års tid levt under ständiga chefsbyten och tillfälliga lösningar på ledningsnivå. Nu har man valt att dela upp verksamheten i två områden med varsin chef.

– Hela LSS var ett alldeles för stort uppdrag för att mäkta med. Nu gör vi det här för att skapa rimliga förutsättningar för cheferna att klara sina uppdrag. Redan när jag kom hade det slutat många chefer, det var turbulent och det har bara fortsatt. Därför sa vi att innan vi rekryterar nästa chef måste vi få en organisation som är hållbar på sikt, säger verksamhetschefen för vård och stöd, Cecilia Hane.

Lyckades inte

Man har gjort tidigare försök att komma åt problemen uppger hon, men det har inte fungerat.

– Vi försökte att bygga upp en organisation under individ- och familjeomsorgen, IFO, eftersom den chefen hade erfarenhet från LSS och kunde vara ett stöd för enhetschefen.

Men det hjälpte inte, det var fortsatt svårt att få folk att stanna kvar på tjänsten.

Uppdelat

I den nya organisationen har man lyft ut LSS-verksamheten ur IFO igen. Delat upp den i två områden som fått varsin chef. Inom ett område har man samlat gruppboenden, personlig assistens och övriga LSS-insatser – förutom daglig verksamhet och servicebostad.

De två senare insatserna ligger i ett eget område tillsammans med kommunens socialpsykiatri och boendestöd med Unni Adolfsson som chef. Hon har varit chef för socialpsykiatrin under många år och får nu även ta hand om delar av LSS.

Till det andra LSS-området har man rekryterat en ny chef som började efter nyår, Karoline Larsson, från Göteborg. Hon har tidigare jobbat inom LSS med daglig verksamhet och på gruppboenden. Tjänsten i Eda är hennes första som chef.

– Vi tror att det här kan komma att fungera, säger Cecilia Hane.

Gruppboende

I höstas anställdes också en tillfällig utvecklingsledare inom LSS i syfte att komma tillrätta med de problem som funnits på ett av kommunens gruppboenden. Både gode män till de boende, Inspektionen för vård och omsorg och Arbetsmiljöverket har haft synpunkter på verksamheten och arbetsmiljön.

Utvecklingsledare

Kritiken när det gäller verksamheten har bland annat riktat sig mot att bemanningen varit för låg på gruppboendet för att hinna tillgodose behovet av fritidsaktiviteter.

– Nu har vi gjort en handlingsplan och anställt en utvecklingsledare som jobbar cirka 60 procent med att utveckla verksamheten och 40 procent med att stärka upp bemanningen. Vi håller på att göra en schemaöversyn och under den tiden gör vi en förstärkning.

Flera chefsbyten, chefslösa perioder och tillfälliga lösningar går inte obemärkt förbi en verksamhet. Även utvecklingsarbetet riskerar att stanna upp.

– Allt sånt stagnerar när man byter chef och det är chefslöst ofta. Då får andra chefer gå in och hjälpa till och då är det det dagliga man måste prioritera. Då är det utveckling som får stå tillbaka, så det är bra att vi kan börja jobba mer med det igen, säger Cecilia Hane.

– Hela LSS var ett alldeles för stort uppdrag för att mäkta med. Nu gör vi det här för att skapa rimliga förutsättningar för cheferna att klara sina uppdrag. Redan när jag kom hade det slutat många chefer, det var turbulent och det har bara fortsatt. Därför sa vi att innan vi rekryterar nästa chef måste vi få en organisation som är hållbar på sikt, säger verksamhetschefen för vård och stöd, Cecilia Hane.

Lyckades inte

Man har gjort tidigare försök att komma åt problemen uppger hon, men det har inte fungerat.

– Vi försökte att bygga upp en organisation under individ- och familjeomsorgen, IFO, eftersom den chefen hade erfarenhet från LSS och kunde vara ett stöd för enhetschefen.

Men det hjälpte inte, det var fortsatt svårt att få folk att stanna kvar på tjänsten.

Uppdelat

I den nya organisationen har man lyft ut LSS-verksamheten ur IFO igen. Delat upp den i två områden som fått varsin chef. Inom ett område har man samlat gruppboenden, personlig assistens och övriga LSS-insatser – förutom daglig verksamhet och servicebostad.

De två senare insatserna ligger i ett eget område tillsammans med kommunens socialpsykiatri och boendestöd med Unni Adolfsson som chef. Hon har varit chef för socialpsykiatrin under många år och får nu även ta hand om delar av LSS.

Till det andra LSS-området har man rekryterat en ny chef som började efter nyår, Karoline Larsson, från Göteborg. Hon har tidigare jobbat inom LSS med daglig verksamhet och på gruppboenden. Tjänsten i Eda är hennes första som chef.

– Vi tror att det här kan komma att fungera, säger Cecilia Hane.

Gruppboende

I höstas anställdes också en tillfällig utvecklingsledare inom LSS i syfte att komma tillrätta med de problem som funnits på ett av kommunens gruppboenden. Både gode män till de boende, Inspektionen för vård och omsorg och Arbetsmiljöverket har haft synpunkter på verksamheten och arbetsmiljön.

Utvecklingsledare

Kritiken när det gäller verksamheten har bland annat riktat sig mot att bemanningen varit för låg på gruppboendet för att hinna tillgodose behovet av fritidsaktiviteter.

– Nu har vi gjort en handlingsplan och anställt en utvecklingsledare som jobbar cirka 60 procent med att utveckla verksamheten och 40 procent med att stärka upp bemanningen. Vi håller på att göra en schemaöversyn och under den tiden gör vi en förstärkning.

Flera chefsbyten, chefslösa perioder och tillfälliga lösningar går inte obemärkt förbi en verksamhet. Även utvecklingsarbetet riskerar att stanna upp.

– Allt sånt stagnerar när man byter chef och det är chefslöst ofta. Då får andra chefer gå in och hjälpa till och då är det det dagliga man måste prioritera. Då är det utveckling som får stå tillbaka, så det är bra att vi kan börja jobba mer med det igen, säger Cecilia Hane.