2016-01-04 14:32

2016-01-04 16:30

Banken håller öppet som vanligt

ARVIKA

Westra Wermlands Sparbank i Arvika håller öppet som vanligt.

Detta trots en mycket omfattande brand i grannfastigheten – eller egentligen i samma fastighet. Att branden inte spred sig beror både på en stabil brandvägg samt berömvärd insats av Räddningstjänsten.

Detta trots en mycket omfattande brand i grannfastigheten – eller egentligen i samma fastighet. Att branden inte spred sig beror både på en stabil brandvägg samt berömvärd insats av Räddningstjänsten.