2015-12-29 17:15

2015-12-29 17:15

Cheferna i Eda slutar en efter en

CHARLOTTENBERG: Kommunstyrelsen håller extra sammanträde efter nyår

Senast i raden av chefer som slutar i Eda kommun är verksamhetschefen för vård och stöd, Cecilia Hane, som sa upp sig strax före jul. På begäran kommer nu kommunstyrelsen att hålla ett extra sammanträde efter nyår för att diskutera den uppkomna situationen.

Kravet på ett extra möte kommer från Johanna Söderberg (C) som anser att kommunstyrelsen, där hon själv sitter med, bör få information om läget.

– Jag tycker det behövs, när chefer på kommunen slutar en efter en. Varför? Och hur tänker kommunledningen tackla frågan? Det är viktigt att frågan lyfts och diskussionen kommer i gång, säger hon.

Lägesinformation

Kommunalrådet Hans Nilsson (HEL) är på semester fram till den 11 januari. Men i hans ställe har partikollegan Kari Staatsen, vice ordförande i kommunstyrelsen, kallat till ett extrainsatt sammanträde den 5 januari.

– Önskar man mer information tycker jag att det är lika bra att vi tar det nu. Det har varit en del personer som sagt upp sig. Folk undrar lite vad som händer. Det blir en lägesinformation.

Hur ser du själv på situationen att flera sagt upp sig under kort tid?

– Det är olika anledningar för olika personer. Jag kan inte peka ut några enskilda saker, säger Kari Staatsen och tillägger att rekryteringsarbetet för att ersätta de som slutar påbörjats.

Flera orsaker

Nu senast är det alltså Cecilia Hane, verksamhetschefen för vård och stöd – som innefattar individ- och familjeomsorgen, IFO, och hela den kommunala vården och omsorgen – som sagt upp sig.

Hon vill inte gå närmare in på varför, utan hänvisar till kommunchefen.

– Det är en kombination av olika orsaker som jag lämnat till min chef. Jag överlåter det till henne. Hon har fått dem och vet om dem.

Du uppger att det är en kombination av orsaker. Orsaker kan vara privata eller jobbrelaterade, kan du säga vilket det är?

– Ja, så kan man säga. Det finns båda delar i det.

Kommunchefen Birgitta Jansson vill inte kommentera verksamhetschefens uppsägning.

– Hon har lämnat sina motiveringar, men jag har inga kommentarer i dagsläget.

Cecilia Hane har tre månaders uppsägning och kommer att jobba vidare som vanligt under den tiden.

Bland övriga som under senare tid sagt upp sig finns också områdeschefen för IFO.

Vad har hon angett som skäl?

– Hon har inte angett några officiella skäl. Men hon har signalerat en längre tid att det är ett tufft uppdrag. Jag vet att det har varit väldigt hög arbetsbelastning inom det sociala och vi har haft vakanser inom chefsleden inom LSS-verksamheten. Nu har vi gjort en omorganisation för att minska arbetsbördan, säger Cecilia Hane.

Förändringarna innebär att den som tillräder tjänsten framöver kommer att ha ett mindre arbetsområde.

Sen tidigare är det känt att även kommunchefen har sagt upp sig. Hon har hänvisat till ett nytt spännande jobb i Karlstad. Arbetet med att rekrytera en ersättare till henne har påbörjats, men tjänsten har inte utannonserats ännu.

Ny personalchef

Däremot annonserar kommunen just nu efter en ny personalchef och IT-chef. Det är två tjänster som varit vakanta en tid, men där man haft tillförordnade chefer under tiden.

– Vi har gjort en översyn av stabens organisation och kommit fram till att vi behöver ha en personalchef och en IT-chef, säger Birgitta Jansson.

Kravet på ett extra möte kommer från Johanna Söderberg (C) som anser att kommunstyrelsen, där hon själv sitter med, bör få information om läget.

– Jag tycker det behövs, när chefer på kommunen slutar en efter en. Varför? Och hur tänker kommunledningen tackla frågan? Det är viktigt att frågan lyfts och diskussionen kommer i gång, säger hon.

Lägesinformation

Kommunalrådet Hans Nilsson (HEL) är på semester fram till den 11 januari. Men i hans ställe har partikollegan Kari Staatsen, vice ordförande i kommunstyrelsen, kallat till ett extrainsatt sammanträde den 5 januari.

– Önskar man mer information tycker jag att det är lika bra att vi tar det nu. Det har varit en del personer som sagt upp sig. Folk undrar lite vad som händer. Det blir en lägesinformation.

Hur ser du själv på situationen att flera sagt upp sig under kort tid?

– Det är olika anledningar för olika personer. Jag kan inte peka ut några enskilda saker, säger Kari Staatsen och tillägger att rekryteringsarbetet för att ersätta de som slutar påbörjats.

Flera orsaker

Nu senast är det alltså Cecilia Hane, verksamhetschefen för vård och stöd – som innefattar individ- och familjeomsorgen, IFO, och hela den kommunala vården och omsorgen – som sagt upp sig.

Hon vill inte gå närmare in på varför, utan hänvisar till kommunchefen.

– Det är en kombination av olika orsaker som jag lämnat till min chef. Jag överlåter det till henne. Hon har fått dem och vet om dem.

Du uppger att det är en kombination av orsaker. Orsaker kan vara privata eller jobbrelaterade, kan du säga vilket det är?

– Ja, så kan man säga. Det finns båda delar i det.

Kommunchefen Birgitta Jansson vill inte kommentera verksamhetschefens uppsägning.

– Hon har lämnat sina motiveringar, men jag har inga kommentarer i dagsläget.

Cecilia Hane har tre månaders uppsägning och kommer att jobba vidare som vanligt under den tiden.

Bland övriga som under senare tid sagt upp sig finns också områdeschefen för IFO.

Vad har hon angett som skäl?

– Hon har inte angett några officiella skäl. Men hon har signalerat en längre tid att det är ett tufft uppdrag. Jag vet att det har varit väldigt hög arbetsbelastning inom det sociala och vi har haft vakanser inom chefsleden inom LSS-verksamheten. Nu har vi gjort en omorganisation för att minska arbetsbördan, säger Cecilia Hane.

Förändringarna innebär att den som tillräder tjänsten framöver kommer att ha ett mindre arbetsområde.

Sen tidigare är det känt att även kommunchefen har sagt upp sig. Hon har hänvisat till ett nytt spännande jobb i Karlstad. Arbetet med att rekrytera en ersättare till henne har påbörjats, men tjänsten har inte utannonserats ännu.

Ny personalchef

Däremot annonserar kommunen just nu efter en ny personalchef och IT-chef. Det är två tjänster som varit vakanta en tid, men där man haft tillförordnade chefer under tiden.

– Vi har gjort en översyn av stabens organisation och kommit fram till att vi behöver ha en personalchef och en IT-chef, säger Birgitta Jansson.