2015-12-18 10:05

2015-12-18 10:05

Bussen stannade på annan hållplats

ARVIKA: Skolbarn blev utan skjuts

I måndags startade den nya skolskjutstrafiken i 13 kommuner. Övergången gick dock inte helt smidigt i Arvika, då flera barn blev utan skolskjuts, när bussen inte kom till deras vanliga upphämtningsställen.

Förra veckan kom information från Värmlandstrafik till Arvika kommun, om de nya skolskjutsarna. Information som skulle kommuniceras ut till vårdnadshavare.

– Informationen vi fick var: inga nya tider, bara nya bussar och nya chaufförer, säger Christian Persman, grundskolechef i Arvika.

Så här i backspegeln konstaterar Christian Persman, att det framför allt på landsbygden, verkar ha funnits egna uppgörelser, chaufförerna har helt enkelt stannat där barnen stått, medan den information om upphämtningsplatser kommunen och Värmlandstrafik haft varit en annan. Därmed blev vissa barn inte upphämtade.

– I den bästa av världar skulle vi haft kontakt med föräldrarna i god tid och kommit till en lösning, säger Christian Persman, som under veckan fokuserat på att hitta lösningar på problemen.

På måndag ska han och ytterligare företrädare för kommunen ha ett möte med Värmlandstrafik och till det mötet tar man med sig ett tiotal frågor som uppkommit under veckan.

Markus Bergman trafikchef på Värmlandstrafik, bekräftar Christian Persmans bild om lokala uppgörelser som lett till missförstånd.

– Generellt har det gått väldigt bra, men sedan var det några vi missade. Det mesta redde ut sig till dag två, men nu anser jag att det fungerar bra, säger han.

– En del har blivit hänvisade till den hållplats man vill och på en del ställen har det gjorts korrigeringar.

På torsdagen uppstod dock ett nytt problem i Arvika och fler kommuner. Ishalka gjorde att en del skolskjutsar fick ställas in.

Trafikcentralen i Munkfors har översikt var alla fordon befinner sig, dit kan föräldrar ringa om de är osäkra på var bussen är.

Förra veckan kom information från Värmlandstrafik till Arvika kommun, om de nya skolskjutsarna. Information som skulle kommuniceras ut till vårdnadshavare.

– Informationen vi fick var: inga nya tider, bara nya bussar och nya chaufförer, säger Christian Persman, grundskolechef i Arvika.

Så här i backspegeln konstaterar Christian Persman, att det framför allt på landsbygden, verkar ha funnits egna uppgörelser, chaufförerna har helt enkelt stannat där barnen stått, medan den information om upphämtningsplatser kommunen och Värmlandstrafik haft varit en annan. Därmed blev vissa barn inte upphämtade.

– I den bästa av världar skulle vi haft kontakt med föräldrarna i god tid och kommit till en lösning, säger Christian Persman, som under veckan fokuserat på att hitta lösningar på problemen.

På måndag ska han och ytterligare företrädare för kommunen ha ett möte med Värmlandstrafik och till det mötet tar man med sig ett tiotal frågor som uppkommit under veckan.

Markus Bergman trafikchef på Värmlandstrafik, bekräftar Christian Persmans bild om lokala uppgörelser som lett till missförstånd.

– Generellt har det gått väldigt bra, men sedan var det några vi missade. Det mesta redde ut sig till dag två, men nu anser jag att det fungerar bra, säger han.

– En del har blivit hänvisade till den hållplats man vill och på en del ställen har det gjorts korrigeringar.

På torsdagen uppstod dock ett nytt problem i Arvika och fler kommuner. Ishalka gjorde att en del skolskjutsar fick ställas in.

Trafikcentralen i Munkfors har översikt var alla fordon befinner sig, dit kan föräldrar ringa om de är osäkra på var bussen är.

  • Veronica Nordenberg Olsson