2015-12-17 13:57

2015-12-17 13:57

Så ska den störande trafiken minskas

ARVIKA

Polisen och Arvika kommun har avlagt ett löfte – ett medborgarlöfte – att försöka minska den störande biltrafiken i centrum.

Medborgarlöften är en del av polisens nya arbetssätt, ett arbetssätt som ska göra samhället tryggare genom att polisen arbetar närmare medborgarna. Arbetssättet har sin grund i den nya nationella polisorganisationen som infördes 1 januari med målet att ha ett ökat medborgarförankrat arbetssätt.

Lokalt i Arvika ska det nya arbetssättet bygga vidare på det samverkansavtal som funnits mellan polis och kommun sedan flera år tillbaka.

– Jag tror på det här, men det är en resa vi ska göra, säger nya polischefen i västra Värmland, Christer Lööf. Vi har en hel del arbete framför oss och vi måste tänka nytt.

Problemanalys

Medborgarlöftena ska utgå från det medborgarna upplever som problem i sin tillvaro. Polisarbetet ska inriktas på att identifiera dessa problem, vilket ska ske genom ett systematiskt arbete tillsammans med bland annat kommunen.

– Vi ska ha en bred medborgardialog för att få kläm på vad medborgarna upplever som problem, säger kommunalrådet Peter Söderström (S).

Medborgarlöftena ska vara konkreta, beröra många människor och vara tidssatta, det senare innebär att åtgärder ska sättas in under en viss tid och att en avstämning av insatserna ska ske. Arbetet i sig är dock långsiktigt och slutar inte vid en viss tidsgräns.

När det gäller arbetet mot störande ljud i centrum ska resultatet mätas och redovisas efter 2016 års utgång.

– Vi ska försöka skapa en dialog med berörda och med de som kan tänkas ligga bakom störningarna. De sistnämnda ska vi diskutera med under ordnade former och de får gärna komma med egna idéer på lösningar. Det vi är ute efter är att få till en attitydförändring. Kan vi dessutom skapa alternativ är vi beredda att göra det, säger Christer Lööf.

Samtal

Direkta samtal är ett tillvägagångssätt för att lösa problemen och för att nå medborgarna, det kan även bli frågan om att besöka olika grupper, exempelvis näringsidkare eller pensionärsföreningar. Det kan även bli frågan om enkäter där polis och kommun vill ha svar på olika frågor. Det handlar även om fler trafikkontroller, översyn av lokala trafikregler och ett arbete för att harmonisera lagstiftning.

– Vi kan inte bara svara med tvingande åtgärder eller böter, utan måste även kunna ge alternativ. Och ju fler som deltar i det här arbetet ju bättre är det, säger Lööf.

Bygga broar

Brobyggare nummer ett mellan polis och kommun kontra de problem kommuninvånarna upplever blir Malin Hengärde. Malin kommer från och med 1 mars att jobba som kommunpolis, en ny titel i den nya organisationen. På en heltidstjänst ska hon dela sin tid mellan Arvika, Eda, Årjäng och Säffle kommuner. En viktig länk kommer även kommunens säkerhetssamordnare Elin Dahlgren att bli.

– Att vi tillsätter resurser i form av en heltid visar hur viktigt vi tycker det här arbetet är, säger Christer Lööf.

Kommer fler

Utfästelsen att försöka minska den störande biltrafiken inkluderat att sätta in åtgärder och nå resultat under 2016 är alltså det första medborgarlöftet. Polisen och kommunen räknar dock med att kunna ta fram ytterligare tre, fyra medborgarlöften under 2016.

Nästkommande löften kommer av mycket att döma ha sin grund i brottsförebyggande åtgärder och trygghetsskapande insatser. Någon man anser det finns behov av.

– Folk hör av sig om det, säger Peter Söderström.

Medborgarlöften är en del av polisens nya arbetssätt, ett arbetssätt som ska göra samhället tryggare genom att polisen arbetar närmare medborgarna. Arbetssättet har sin grund i den nya nationella polisorganisationen som infördes 1 januari med målet att ha ett ökat medborgarförankrat arbetssätt.

Lokalt i Arvika ska det nya arbetssättet bygga vidare på det samverkansavtal som funnits mellan polis och kommun sedan flera år tillbaka.

– Jag tror på det här, men det är en resa vi ska göra, säger nya polischefen i västra Värmland, Christer Lööf. Vi har en hel del arbete framför oss och vi måste tänka nytt.

Problemanalys

Medborgarlöftena ska utgå från det medborgarna upplever som problem i sin tillvaro. Polisarbetet ska inriktas på att identifiera dessa problem, vilket ska ske genom ett systematiskt arbete tillsammans med bland annat kommunen.

– Vi ska ha en bred medborgardialog för att få kläm på vad medborgarna upplever som problem, säger kommunalrådet Peter Söderström (S).

Medborgarlöftena ska vara konkreta, beröra många människor och vara tidssatta, det senare innebär att åtgärder ska sättas in under en viss tid och att en avstämning av insatserna ska ske. Arbetet i sig är dock långsiktigt och slutar inte vid en viss tidsgräns.

När det gäller arbetet mot störande ljud i centrum ska resultatet mätas och redovisas efter 2016 års utgång.

– Vi ska försöka skapa en dialog med berörda och med de som kan tänkas ligga bakom störningarna. De sistnämnda ska vi diskutera med under ordnade former och de får gärna komma med egna idéer på lösningar. Det vi är ute efter är att få till en attitydförändring. Kan vi dessutom skapa alternativ är vi beredda att göra det, säger Christer Lööf.

Samtal

Direkta samtal är ett tillvägagångssätt för att lösa problemen och för att nå medborgarna, det kan även bli frågan om att besöka olika grupper, exempelvis näringsidkare eller pensionärsföreningar. Det kan även bli frågan om enkäter där polis och kommun vill ha svar på olika frågor. Det handlar även om fler trafikkontroller, översyn av lokala trafikregler och ett arbete för att harmonisera lagstiftning.

– Vi kan inte bara svara med tvingande åtgärder eller böter, utan måste även kunna ge alternativ. Och ju fler som deltar i det här arbetet ju bättre är det, säger Lööf.

Bygga broar

Brobyggare nummer ett mellan polis och kommun kontra de problem kommuninvånarna upplever blir Malin Hengärde. Malin kommer från och med 1 mars att jobba som kommunpolis, en ny titel i den nya organisationen. På en heltidstjänst ska hon dela sin tid mellan Arvika, Eda, Årjäng och Säffle kommuner. En viktig länk kommer även kommunens säkerhetssamordnare Elin Dahlgren att bli.

– Att vi tillsätter resurser i form av en heltid visar hur viktigt vi tycker det här arbetet är, säger Christer Lööf.

Kommer fler

Utfästelsen att försöka minska den störande biltrafiken inkluderat att sätta in åtgärder och nå resultat under 2016 är alltså det första medborgarlöftet. Polisen och kommunen räknar dock med att kunna ta fram ytterligare tre, fyra medborgarlöften under 2016.

Nästkommande löften kommer av mycket att döma ha sin grund i brottsförebyggande åtgärder och trygghetsskapande insatser. Någon man anser det finns behov av.

– Folk hör av sig om det, säger Peter Söderström.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.