2015-12-17 14:39

2015-12-17 14:39

Ja till ombyggnation

CHARLOTTENBERG: Kommunfullmäktige i Eda höll sitt sista sammanträde för i år

Ombyggnad. Fullmäktige i Eda sa ja till att satsa fem miljoner kronor på en ombyggnad av före detta vårdcentralens lokaler i Åmotfors. Man beslutade också att kommunen ska kunna gå i borgen för fiberföreningar.

Det var ett par av de ärenden som fullmäktige behandlade vid sammanträdet i onsdags kväll.

Då överlämnade man också årets kulturpris respektive idrottspris som gick till Håkan Holt för hans arbete med historiska fotografier och Jens Aarhus för hans framgångar inom styrkelyftning. Priset är på 6000 kronor tillsammans med diplom och blommor.

Att de skulle få priset blev känt redan tidigare i höstas, men formellt brukar det delas ut i samband med årets sista fullmäktigesammanträde.

Gamla lokaler

Beslutet att bygga om lokalerna i den gamla vårdcentralen innebär att de kommer att rustas upp för att kunna användas till någon form av boende för kommunal verksamhet framöver. Exakt till vad anges inte i beslutet, utan det beror på var behoven finns. Ombyggnationen får max kosta fem miljoner.

Den kommunala borgen som fullmäktige ställde sig bakom gäller banklån som fiberföreningarna kan behöva ta i väntan på utbetalning av EU-bidrag till bredbandsutbyggnad. Stödet betalas ut först i efterskott, när fibernätet är klart.

Kommunens borgensåtagande gäller endast den summa som utgör bidragsbeloppet. För att kommunen ska gå i borgen måste föreningarna kunna uppvisa att de dels fått beviljat bredbandsstöd av länsstyrelsen, dels fått löfte om banklån.

Avgifter

Fullmäktige fastställde också nästa års avgifter inom verksamheten vård och stöd. Det blir inga höjningar av avgifterna för service- eller omvårdnadsinsatser inom äldreomsorgen.

Men inom LSS-verksamheten, för personer med funktionsnedsättning, införs en avgift för maten vid korttidstillsyn efter skola och vid lov för skolungdom över 12 år. Det rör sig om en avgift på minst sju kronor och som mest 20 kronor för mellanmål respektive frukost och lunch.

Från och med nästa år kommer den enskilde också att få betala resorna till och från daglig verksamhet själv. De som klarar att åka kollektivt får köpa Värmlandskort. De som inte kan det utan behöver åka färdtjänst debiteras i efterhand motsvarande ett Värmlandskort.

Revisionsrapport

Kommunrevisorerna gav fullmäktige en sammanfattning av den granskning som en revisionsbyrå gjort av kommunens styrning och ledning inom vård och omsorg. Av rapporten framgår att man bedömer att kommunstyrelsen även fortsättningsvis står inför stora utmaningar när det gäller att komma tillrätta med verksamhetens besvärliga ekonomiska situation.

Det pågår ett arbete för att komma tillrätta med underskottet, men enligt revisorerna är de åtgärderna inte tillräckliga och man anser det angeläget att kommunstyrelsen stärker sin styrning och uppföljning av verksamheten och ser till att fler åtgärder tas fram för att minska kostnaderna.

Ska svara

Kommunen har fram till den 30 januari på sig att bemöta synpunkterna i revisionsrapporten.

Fullmäktige biföll också en motion av Lena Olsson (S) om att sätta upp skyltar vid järnvägsstationen i Charlottenberg. De ska underlätta för besökare som kommer med tåget att hitta till shoppingcentret

Det var ett par av de ärenden som fullmäktige behandlade vid sammanträdet i onsdags kväll.

Då överlämnade man också årets kulturpris respektive idrottspris som gick till Håkan Holt för hans arbete med historiska fotografier och Jens Aarhus för hans framgångar inom styrkelyftning. Priset är på 6000 kronor tillsammans med diplom och blommor.

Att de skulle få priset blev känt redan tidigare i höstas, men formellt brukar det delas ut i samband med årets sista fullmäktigesammanträde.

Gamla lokaler

Beslutet att bygga om lokalerna i den gamla vårdcentralen innebär att de kommer att rustas upp för att kunna användas till någon form av boende för kommunal verksamhet framöver. Exakt till vad anges inte i beslutet, utan det beror på var behoven finns. Ombyggnationen får max kosta fem miljoner.

Den kommunala borgen som fullmäktige ställde sig bakom gäller banklån som fiberföreningarna kan behöva ta i väntan på utbetalning av EU-bidrag till bredbandsutbyggnad. Stödet betalas ut först i efterskott, när fibernätet är klart.

Kommunens borgensåtagande gäller endast den summa som utgör bidragsbeloppet. För att kommunen ska gå i borgen måste föreningarna kunna uppvisa att de dels fått beviljat bredbandsstöd av länsstyrelsen, dels fått löfte om banklån.

Avgifter

Fullmäktige fastställde också nästa års avgifter inom verksamheten vård och stöd. Det blir inga höjningar av avgifterna för service- eller omvårdnadsinsatser inom äldreomsorgen.

Men inom LSS-verksamheten, för personer med funktionsnedsättning, införs en avgift för maten vid korttidstillsyn efter skola och vid lov för skolungdom över 12 år. Det rör sig om en avgift på minst sju kronor och som mest 20 kronor för mellanmål respektive frukost och lunch.

Från och med nästa år kommer den enskilde också att få betala resorna till och från daglig verksamhet själv. De som klarar att åka kollektivt får köpa Värmlandskort. De som inte kan det utan behöver åka färdtjänst debiteras i efterhand motsvarande ett Värmlandskort.

Revisionsrapport

Kommunrevisorerna gav fullmäktige en sammanfattning av den granskning som en revisionsbyrå gjort av kommunens styrning och ledning inom vård och omsorg. Av rapporten framgår att man bedömer att kommunstyrelsen även fortsättningsvis står inför stora utmaningar när det gäller att komma tillrätta med verksamhetens besvärliga ekonomiska situation.

Det pågår ett arbete för att komma tillrätta med underskottet, men enligt revisorerna är de åtgärderna inte tillräckliga och man anser det angeläget att kommunstyrelsen stärker sin styrning och uppföljning av verksamheten och ser till att fler åtgärder tas fram för att minska kostnaderna.

Ska svara

Kommunen har fram till den 30 januari på sig att bemöta synpunkterna i revisionsrapporten.

Fullmäktige biföll också en motion av Lena Olsson (S) om att sätta upp skyltar vid järnvägsstationen i Charlottenberg. De ska underlätta för besökare som kommer med tåget att hitta till shoppingcentret