2015-12-16 16:06

2015-12-16 16:38

Par döms för djurplågeri

KARLSTAD: 179 nötdjur omhändertogs

Ett par i västra Värmland har dömts till villkorlig dom och dagsböter för bland annat djurplågeri.

Det var i april 2013 som en tillsyn gjordes på den aktuella gården och 179 nötkreatur omhändertogs. Innan besöket hade länsstyrelsens djurskyddsinspektörer haft ögonen på gården en längre tid.

Enligt ett protokoll från länsstyrelsen ska de flesta djuren ha varit avmagrade och smutsiga och vid besöket var sju av djuren i så pass illa skick att de fick avlivas på plats.

Tingsrätten skriver i domen att bilder och vittnesmål stämmer överens med vad åklagaren beskrivit.

Förutom djurplågeri döms paret för brott mot djurskyddslagen samt brott mot lagen om provtagning på djur. Enligt domen ska de båda ha nekat till samtliga brott.

Kvinnan döms till 70 dagsböter å 50 kronor, mannen till 70 dagsböter å 100 kronor.

Det var i april 2013 som en tillsyn gjordes på den aktuella gården och 179 nötkreatur omhändertogs. Innan besöket hade länsstyrelsens djurskyddsinspektörer haft ögonen på gården en längre tid.

Enligt ett protokoll från länsstyrelsen ska de flesta djuren ha varit avmagrade och smutsiga och vid besöket var sju av djuren i så pass illa skick att de fick avlivas på plats.

Tingsrätten skriver i domen att bilder och vittnesmål stämmer överens med vad åklagaren beskrivit.

Förutom djurplågeri döms paret för brott mot djurskyddslagen samt brott mot lagen om provtagning på djur. Enligt domen ska de båda ha nekat till samtliga brott.

Kvinnan döms till 70 dagsböter å 50 kronor, mannen till 70 dagsböter å 100 kronor.