2015-12-14 09:49

2015-12-14 09:49

Glava Bygdekontor får pengar

VÄRMLAND: 250 000 till kultur för asylsökande

Av de 34 ansökningar som kommit in till satsningen ”Värmland välkomnar asylsökande med kultur” har åtta projekt runt om i Värmland beviljats stöd. Bland de utvalda är Glava Bygdekontor, som tilldelas 30 000 kronor. Totalt har 250 000 kronor fördelats.

Det är många som engagerat sig i satsningen ”Värmland välkomnar asylsökande med kultur”. Den vänder sig till det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer: föreningslivet, folkrörelse, studieförbund etcetera. Ansökningar från föreningar i kommuner med stor andel asylsökande i förhållande till invånarantal har uppmuntrats. Sökbart belopp har varit från 5 000 kronor upp till 50 000 kronor.

Av de 34 ansökningar som kommit in har åtta projekt runt om i Värmland beviljats stöd.

Ett av dem är alltså Glava Bygdekontor som hade ansökt om 38 300 kronor för sitt projekt ”Tillsammans för integration i Arvikabygden”. Pengarna vill föreningen använda för att välkomna asylsökande med kultur, genom att arrangera olika kulturaktiviteter i anslutning till asylboendet. Bland annat planeras kulturcaféer, musikkvällar och särskilda träffar för barn och unga, där också ungdomar som är engagerade i Arvika mot rasism. Projektet beviljades 30 000 kronor.

Fem bidrag går till olika studieförbund som bland annat planerar workshops, konstprojekt, prova på-aktiviteter och träffar med musik och dans från olika kulturer. Dessutom får Karlstad Dansförening och Konst i Väst stöd till olika insatser.

– Det känns fantastiskt roligt att vi på kort tid fått in så många intressanta projekt. Vi hoppas att bredden av aktiviteter kommer att skapa möjligheter för värdefulla möten runtom i länet, säger regionrådet Tomas Riste.

Det är många som engagerat sig i satsningen ”Värmland välkomnar asylsökande med kultur”. Den vänder sig till det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer: föreningslivet, folkrörelse, studieförbund etcetera. Ansökningar från föreningar i kommuner med stor andel asylsökande i förhållande till invånarantal har uppmuntrats. Sökbart belopp har varit från 5 000 kronor upp till 50 000 kronor.

Av de 34 ansökningar som kommit in har åtta projekt runt om i Värmland beviljats stöd.

Ett av dem är alltså Glava Bygdekontor som hade ansökt om 38 300 kronor för sitt projekt ”Tillsammans för integration i Arvikabygden”. Pengarna vill föreningen använda för att välkomna asylsökande med kultur, genom att arrangera olika kulturaktiviteter i anslutning till asylboendet. Bland annat planeras kulturcaféer, musikkvällar och särskilda träffar för barn och unga, där också ungdomar som är engagerade i Arvika mot rasism. Projektet beviljades 30 000 kronor.

Fem bidrag går till olika studieförbund som bland annat planerar workshops, konstprojekt, prova på-aktiviteter och träffar med musik och dans från olika kulturer. Dessutom får Karlstad Dansförening och Konst i Väst stöd till olika insatser.

– Det känns fantastiskt roligt att vi på kort tid fått in så många intressanta projekt. Vi hoppas att bredden av aktiviteter kommer att skapa möjligheter för värdefulla möten runtom i länet, säger regionrådet Tomas Riste.