2015-12-11 09:25

2015-12-11 09:25

Rinnens skola rörs inte

ARVIKA: Översynen av grundskolan fortsätter med fler utredningar om Vikene och Sulviks skolor

Skoldiskussioner. Den skolöversyn som Arvika kommun påbörjat, där man utreder förändringar inom grundskolan, stod åter på dagordningen vid onsdagens utskottsmöte. De utredningsuppdrag som redovisades för politikerna den här gången berörde skolorna i Vikene, Sulvik och Jössefors, samt Rinnens skola i Mangskog.

Efter mötet hade politikerna gett skolledningen två nya uppdrag som en följd av det som framkom vid redovisningen av tidigare utredningar. Utskottet bestämde sig också för att lägga den del som gällde Rinnens skola åt sidan utan vidare åtgärder.

– Vi ska inte flytta mellanstadiet. Det blir fortsatt en f-6 skola, det är inte mer att grunna på, säger Aina Wåhlund (S) ordförande i kommunstyrelsens utskott för Lärande och stöd, med hänvisning till de negativa pedagogiska konsekvenser som beskrivs i utredningen på grund av att skolan blir för liten vid en sådan förändring.

Vikene skola

I utredningen om Vikene skola har skolledningen kommit till helt andra slutsatser. Där ser man en rad pedagogiska fördelar med att flytta all skolverksamhet från Vikene till Edane skola.

– Kortfattat kan man säga, att enda gången vi ser pedagogiska fördelar är med större enheter. Den skola som blir mindre, med färre elever, färre lärare ser vi pedagogiska nackdelar för. Om man flyttar ett stadium, gör en halv skola, blir den för liten. Från skolledningens sida ser vi fördelar med mer resurser samlade på ett ställe, säger Christian Persman, chef för grundskolan i Arvika kommun, angående de utredningsuppdrag man haft.

De fördelar man ser om eleverna i Vikene flyttas till Edane är bland annat att man slipper undervisning i blandade årskurser, att det blir lättare att klara av kravet på ämnesbehörighet hos lärare i samtliga ämnen, ökade möjligheter att bedriva skolutvecklingsarbete, att det underlättar samarbete mellan lärarna och att det blir lättare att skapa ett flexibelt resursteam för elever i behov av särskilt stöd.

Nytt uppdrag

– Vi kom fram till att vi vill ha ytterligare redovisning om Vikene skola. Om det skulle bli så att all skolverksamhet flyttar till Edane ser man att det lokalmässigt behöver byggas till en del. Fler klassrum och grupprum, en större matsal och en del andra anpassningar. Därför gav vi förvaltningen i uppdrag att titta vidare på vad som behöver göras i Edane skola och vad det kostar, säger Aina Wåhlund.

Även en ny avdelning på fritids i Edane behövs för att få plats med fler fritidsbarn.

Förskolelokaler

I uppdraget ingår också att se vilken anpassning av lokalerna som behövs i Vikene om skolans lokaler ska användas till förskola i stället och vad det innebär i kostnader.

När det gäller utredningen angående en flytt av årskurs 4-6 på Sulviks skola kan skolledningen se fördelar för mellanstadiet att flytta det till Jössefors skola. Men resonerar som i fallet med Rinnens skola att konsekvenserna för lågstadiet blir negativa när skolan blir mindre.

Det skulle leda till mindre pedagogiskt utbyte mellan lärare med så få kvar på skolan, begränsade förutsättningar att rekrytera specialpedagoger/speciallärare till en skola med så få elever, svårt att skapa effektiva elevhälsoteam och mindre sociala kontakter för eleverna med jämnåriga kamrater.

Man hade även tittat på alternativ att organisera om Sulviks och Jössefors skolor så att en av dem blir en F-3 skola och den andra en 4-6-skola. I stället för som det är i dag, att ha två F-6 skolor. Men fann inga pedagogiska vinster med det heller.

Utredning

Politikerna ville även när det gällde Sulviks skola ha en fortsatt utredning.

– Sulviks skola är i stort behov av renovering. Utifrån det ställde vi oss frågan, hur ska det se ut med skolan i Jössefors/Sulvik? Flyttar vi all verksamhet från Sulvik till Jössefors får inte alla elever plats i dag. Då måste vi ha fler klassrum, större matsal...

– Om det innebär stora kostnader att renovera i Sulvik, är det det vi ska göra eller ska vi bygga på en skola som är i bra skick, och ha kvar en förskola i Sulvik. Här måste vi bestämma oss för vad vi vill göra, säger Aina Wåhlund.

Vad skulle en utbyggnad av Jössefors skola kosta? Och vad kostar det att anpassa till förskola i Sulvik? Det fick förvaltningen i uppdrag att utreda. Man ska också titta närmare på kostnaderna för att renovera Sulviks skola för att ge politikerna underlag för fortsatta diskussioner.

Båda uppdrag som förvaltningen fått ska redovisas till utskottet i slutet av januari.

Efter mötet hade politikerna gett skolledningen två nya uppdrag som en följd av det som framkom vid redovisningen av tidigare utredningar. Utskottet bestämde sig också för att lägga den del som gällde Rinnens skola åt sidan utan vidare åtgärder.

– Vi ska inte flytta mellanstadiet. Det blir fortsatt en f-6 skola, det är inte mer att grunna på, säger Aina Wåhlund (S) ordförande i kommunstyrelsens utskott för Lärande och stöd, med hänvisning till de negativa pedagogiska konsekvenser som beskrivs i utredningen på grund av att skolan blir för liten vid en sådan förändring.

Vikene skola

I utredningen om Vikene skola har skolledningen kommit till helt andra slutsatser. Där ser man en rad pedagogiska fördelar med att flytta all skolverksamhet från Vikene till Edane skola.

– Kortfattat kan man säga, att enda gången vi ser pedagogiska fördelar är med större enheter. Den skola som blir mindre, med färre elever, färre lärare ser vi pedagogiska nackdelar för. Om man flyttar ett stadium, gör en halv skola, blir den för liten. Från skolledningens sida ser vi fördelar med mer resurser samlade på ett ställe, säger Christian Persman, chef för grundskolan i Arvika kommun, angående de utredningsuppdrag man haft.

De fördelar man ser om eleverna i Vikene flyttas till Edane är bland annat att man slipper undervisning i blandade årskurser, att det blir lättare att klara av kravet på ämnesbehörighet hos lärare i samtliga ämnen, ökade möjligheter att bedriva skolutvecklingsarbete, att det underlättar samarbete mellan lärarna och att det blir lättare att skapa ett flexibelt resursteam för elever i behov av särskilt stöd.

Nytt uppdrag

– Vi kom fram till att vi vill ha ytterligare redovisning om Vikene skola. Om det skulle bli så att all skolverksamhet flyttar till Edane ser man att det lokalmässigt behöver byggas till en del. Fler klassrum och grupprum, en större matsal och en del andra anpassningar. Därför gav vi förvaltningen i uppdrag att titta vidare på vad som behöver göras i Edane skola och vad det kostar, säger Aina Wåhlund.

Även en ny avdelning på fritids i Edane behövs för att få plats med fler fritidsbarn.

Förskolelokaler

I uppdraget ingår också att se vilken anpassning av lokalerna som behövs i Vikene om skolans lokaler ska användas till förskola i stället och vad det innebär i kostnader.

När det gäller utredningen angående en flytt av årskurs 4-6 på Sulviks skola kan skolledningen se fördelar för mellanstadiet att flytta det till Jössefors skola. Men resonerar som i fallet med Rinnens skola att konsekvenserna för lågstadiet blir negativa när skolan blir mindre.

Det skulle leda till mindre pedagogiskt utbyte mellan lärare med så få kvar på skolan, begränsade förutsättningar att rekrytera specialpedagoger/speciallärare till en skola med så få elever, svårt att skapa effektiva elevhälsoteam och mindre sociala kontakter för eleverna med jämnåriga kamrater.

Man hade även tittat på alternativ att organisera om Sulviks och Jössefors skolor så att en av dem blir en F-3 skola och den andra en 4-6-skola. I stället för som det är i dag, att ha två F-6 skolor. Men fann inga pedagogiska vinster med det heller.

Utredning

Politikerna ville även när det gällde Sulviks skola ha en fortsatt utredning.

– Sulviks skola är i stort behov av renovering. Utifrån det ställde vi oss frågan, hur ska det se ut med skolan i Jössefors/Sulvik? Flyttar vi all verksamhet från Sulvik till Jössefors får inte alla elever plats i dag. Då måste vi ha fler klassrum, större matsal...

– Om det innebär stora kostnader att renovera i Sulvik, är det det vi ska göra eller ska vi bygga på en skola som är i bra skick, och ha kvar en förskola i Sulvik. Här måste vi bestämma oss för vad vi vill göra, säger Aina Wåhlund.

Vad skulle en utbyggnad av Jössefors skola kosta? Och vad kostar det att anpassa till förskola i Sulvik? Det fick förvaltningen i uppdrag att utreda. Man ska också titta närmare på kostnaderna för att renovera Sulviks skola för att ge politikerna underlag för fortsatta diskussioner.

Båda uppdrag som förvaltningen fått ska redovisas till utskottet i slutet av januari.

Det här har skolledningen tittat på

Samtliga utredningsuppdrag som skolledningen fått av politikerna.

Utreda möjligheten att bereda plats för Vikene skolas elever vid fritidshem och skola.

Alternativ 1. All skolverksamhet, plus fritids, flyttas till Edane skola från och med höstterminen 2017.

Utreda möjligheten att flytta årskurserna 4-6 från Rinnens skola.

Alternativ 1. Mellanstadiet flyttas till Edane skola från och med höstterminen 2017.

Alternativ 2. Mellanstadiet flyttas till Järvenskolan i Gunnarskog.

Utreda möjligheten att flytta årskurserna 4-6 från Sulviks skola.

Alternativ 1. Årskurs 4-6 flyttas till Jössefors skola höstterminen 2017.

Alternativ 2. Elever i Jössefors årskurs F-3 flyttas till Sulviks skola och årskurs 4-6 i Sulvik flyttas till Jössefors. Sulviks skola blir en F-3 skola och Jössefors skola en 4-6 skola.

Alternativ 3. Där föreslås det omvända. F-3 i Sulvik flyttas till Jössefors och Jössefors årskurs 4-6 flyttas till Sulvik. Jössefors skola blir en F-3 skola och Sulvik en 4-6- skola.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.