2015-12-09 15:52

2015-12-09 15:52

Brobygge kan vara miljöbrott

CHARLOTTENBERG

Under sena våren och under sommaren är det någon som har byggt en träbro över ett vattendrag i närheten av Charlottenberg.

Brobygget har kommit till Eda kommuns och länsstyrelsens kännedom. Länsstyrelsen har anmält saken till åklagare som nu har beslutat inleda en förundersökning. Brobygget kräver dispens från strandskyddet och enligt kommun och länsstyrelse finns ingen sådan dispens.

Brobygget har kommit till Eda kommuns och länsstyrelsens kännedom. Länsstyrelsen har anmält saken till åklagare som nu har beslutat inleda en förundersökning. Brobygget kräver dispens från strandskyddet och enligt kommun och länsstyrelse finns ingen sådan dispens.