2015-12-08 15:54

2015-12-08 21:02

Föreslår fler förskoleplatser

KOPPOM: Bildningsutskottets sammanträde

Eda kommun behöver utöka antalet förskoleplatser i Adolfsfors, Koppom och Charlottenbergsområdet under våren.

Inte mindre än tre ärenden vid bildningsutskottets sammanträde under tisdagen gällde förskoleverksamheten i kommunen. Behovet av fler platser finns i flera kommundelar.

Mötet hölls i Koppom, där politikerna besökte förskolan Hagåsen och tittade på lokaler i Hierneskolan som enligt ett tidigare förslag skulle användas för en ny förskoleavdelning med femåringar.

Men förslaget har väckt kritik från föräldrahåll eftersom man inte vill ha fler omflyttningar och nya miljöer för barnen.

Dagbarnvårdare

Politikerna valde också bort det förslaget till förmån för ett annat alternativ som innebär att mer personal tillsätts på förskolan Hagåsen för att kunna ta emot några fler barn där.

Men det räcker inte, utan förvaltningen har också föreslagit att man ska anställa en dagbarnvårdare.

På det sättet skulle man lösa vårens behov av barnomsorg.

Hur löser man behovet på sikt?

– Vi har fått ett utredningsuppdrag att titta på olika förslag till en långsiktig utökning i Koppom, säger verksamhetschefen Elisabet Björklund.

För litet

I augusti 2014 öppnade förskolan Hagåsen som ersatte gamla Brobacken. Trots en helt ny förskola fyller man inte behovet av förskoleplatser i Koppom i dag.

Ganska snabbt stod det klart att Hagåsens tre förskoleavdelningar inte skulle räcka till. I dag har man en fjärde förskoleavdelning, Stjärnan, som ligger vid skolan.

– Men vi skulle behöva en femte avdelning.

Byggde kommunen en för liten förskola, när man ändå byggde nytt?

– Jag hade hoppats på större lokaler. Hade vi haft större ytor på avdelningarna hade vi kunnat ta in fler barn. Sen har barnantalet också ökat enormt mycket sen vi öppnade. Det har fötts väldigt mycket fler barn i Koppom, så förutsättningarna har också förändrats. Jag skulle vilja säga att det är en kombination av att vi byggt för litet och att det har fötts mycket barn, säger Elisabet Björklund om dagens situation.

Det stora antalet födda under senare år gör att det är mycket små barn i förskolan och då kan man heller inte ha lika stora grupper; det påverkar också.

I Adolfsfors i Köla föreslår utskottet att man gör en femårsgrupp i lokaler inne i skolan från och med 1 februari nästa år. Med den lösningen blir det lediga platser på förskolan som då kan ta in fler yngre barn.

Vid förskolan Droppen i Hammar beslutade utskottet att göra en personalförstärkning för att kunna ta emot fler barn för att möta behovet i Charlottenbergsområdet. Förskolans tredje avdelning som öppnade i våras har inte varit fullbelagd, men nu behöver man alla platser man kan få.

– Från och med mitten av januari finns det inte en enda ledig plats i kommunen.

Charlottenberg

Utökningen på Droppen har utskottet pengar till. Men till de övriga två finns ingen finansiering i nuläget, utan det måste man hitta pengar till någon annanstans inom övrig verksamhet. De två ärendena lämnade utskottet över till kommunstyrelsen som också ska ta ställning till dem.

Inte mindre än tre ärenden vid bildningsutskottets sammanträde under tisdagen gällde förskoleverksamheten i kommunen. Behovet av fler platser finns i flera kommundelar.

Mötet hölls i Koppom, där politikerna besökte förskolan Hagåsen och tittade på lokaler i Hierneskolan som enligt ett tidigare förslag skulle användas för en ny förskoleavdelning med femåringar.

Men förslaget har väckt kritik från föräldrahåll eftersom man inte vill ha fler omflyttningar och nya miljöer för barnen.

Dagbarnvårdare

Politikerna valde också bort det förslaget till förmån för ett annat alternativ som innebär att mer personal tillsätts på förskolan Hagåsen för att kunna ta emot några fler barn där.

Men det räcker inte, utan förvaltningen har också föreslagit att man ska anställa en dagbarnvårdare.

På det sättet skulle man lösa vårens behov av barnomsorg.

Hur löser man behovet på sikt?

– Vi har fått ett utredningsuppdrag att titta på olika förslag till en långsiktig utökning i Koppom, säger verksamhetschefen Elisabet Björklund.

För litet

I augusti 2014 öppnade förskolan Hagåsen som ersatte gamla Brobacken. Trots en helt ny förskola fyller man inte behovet av förskoleplatser i Koppom i dag.

Ganska snabbt stod det klart att Hagåsens tre förskoleavdelningar inte skulle räcka till. I dag har man en fjärde förskoleavdelning, Stjärnan, som ligger vid skolan.

– Men vi skulle behöva en femte avdelning.

Byggde kommunen en för liten förskola, när man ändå byggde nytt?

– Jag hade hoppats på större lokaler. Hade vi haft större ytor på avdelningarna hade vi kunnat ta in fler barn. Sen har barnantalet också ökat enormt mycket sen vi öppnade. Det har fötts väldigt mycket fler barn i Koppom, så förutsättningarna har också förändrats. Jag skulle vilja säga att det är en kombination av att vi byggt för litet och att det har fötts mycket barn, säger Elisabet Björklund om dagens situation.

Det stora antalet födda under senare år gör att det är mycket små barn i förskolan och då kan man heller inte ha lika stora grupper; det påverkar också.

I Adolfsfors i Köla föreslår utskottet att man gör en femårsgrupp i lokaler inne i skolan från och med 1 februari nästa år. Med den lösningen blir det lediga platser på förskolan som då kan ta in fler yngre barn.

Vid förskolan Droppen i Hammar beslutade utskottet att göra en personalförstärkning för att kunna ta emot fler barn för att möta behovet i Charlottenbergsområdet. Förskolans tredje avdelning som öppnade i våras har inte varit fullbelagd, men nu behöver man alla platser man kan få.

– Från och med mitten av januari finns det inte en enda ledig plats i kommunen.

Charlottenberg

Utökningen på Droppen har utskottet pengar till. Men till de övriga två finns ingen finansiering i nuläget, utan det måste man hitta pengar till någon annanstans inom övrig verksamhet. De två ärendena lämnade utskottet över till kommunstyrelsen som också ska ta ställning till dem.