2015-12-03 14:52

2015-12-03 14:53

Svårt med boende för ensamkommande

ARVIKA: Arvika gör ekonomiskt plus på flyktingar

Antalet ensamkommande ungdomar till Arvika ökar, i skrivande stund finns drygt 90 i kommunen.

Tillströmningen har gjort att det är brist på boendeplatser för de ensamkommande ungdomarna, vilket i sin tur krävt nya lösningar för att sy ihop bostadsfrågan. I dagarna befinner sig två tjänstemän från Arvika Fastighets AB i Vårgårda med målet att köpa in två moduler med totalt 30-35 platser för ändamålet.

Modulerna i Vårgårda är för övrigt två av få som finns att köpa i Sverige i dag.

– Marknaden är nästan helt tom på moduler samtidigt som platsbristen är ganska stor hos oss just nu, vi hoppas dock lösa detta i Arvika genom bland annat de två modulerna, säger kommunalrådet Peter Söderström (S).

Överskott

Arvika Fastighets AB betalar inköpet och utskottet Lärande och stöd betalar i sin tur hyra för modulerna. Arvika kommun får dock täckning från statsmakterna för kostnaderna.

– Det är dit de drygt 17 miljonerna vi fått extra av staten ska gå till. Ja, egentligen är det så att Arvika går med plus ekonomiskt för flyktingarna 2015, med flera miljoner kronor.

Om man bortser från ekonomin och ser till det rent praktiska, klarar vi av alla som kommer hit?

– Ja, vi försöker lösa det så gott det går, vi får hjälpas åt. Det handlar ju om den största flyktingtillströmningen sedan andra världskriget.

Fast är det så att Arvika närmar sig smärtgränsen?

– Det är svårt att veta vart smärtgränsen går, sätter man en gräns klarar man egentligen mycket mer. Det som det är brist på eller börjar bli brist på är lärare. Det är även brist på skollokaler samt framför allt boendelokaler. Personal till boendena för ensamkommande har det dock inte varit några problem att få. Om det är någon som närmar sig smärtgränsen är det skolan i så fall.

Snart intecknat

Avtalet kommunen har med Migrationsverket för 2015 omfattar 16 ensamkommande, fördelningstalet för 2016 är 122 ungdomar. Det antalet ensamkommande, 122, bedömer kommunen att man når redan till årsskiftet – förra veckan kom exempelvis sex stycken.

– Allt går fort, man måste hela tiden anpassa sig till nya situationer. Det är svårt att sia om framtiden men vi ska lösa det här.

De ensamkommande ungdomarnas situation diskuterades på senaste mötet med kommunstyrelsen. Då diskuterades även siffror från Statistiska centralbyrån som säger att befolkningen fram till sista september ökat med 39 personer i Arvika. Detta betyder att kommunkassan kan komma att förstärkas med drygt 1,5 miljoner kronor om man följer vad Arvikaborna betalar i genomsnittlig skatt.

Avgiftshöjning

Kommunstyrelsen beslutade också att, under förutsättning av regeringsbeslut, höja maxtaxan inom vård och omsorg. Höjningen gäller för de som har hemtjänst i vanligt eller särskilt boende, har dagverksamhet samt har kommunal hälso- och sjukvård. Höjningen uppgår till 211 kronor alternativt 220 kronor per månad från och med 1 januari 2016 alternativt 1 juli 2016.

– Vård och omsorg har alltid följt riksdagens beslut när det gäller dessa avgifter. De flesta, 75 procent av brukarna, tjänar dock så lite att de inte berörs av det här.

Tillströmningen har gjort att det är brist på boendeplatser för de ensamkommande ungdomarna, vilket i sin tur krävt nya lösningar för att sy ihop bostadsfrågan. I dagarna befinner sig två tjänstemän från Arvika Fastighets AB i Vårgårda med målet att köpa in två moduler med totalt 30-35 platser för ändamålet.

Modulerna i Vårgårda är för övrigt två av få som finns att köpa i Sverige i dag.

– Marknaden är nästan helt tom på moduler samtidigt som platsbristen är ganska stor hos oss just nu, vi hoppas dock lösa detta i Arvika genom bland annat de två modulerna, säger kommunalrådet Peter Söderström (S).

Överskott

Arvika Fastighets AB betalar inköpet och utskottet Lärande och stöd betalar i sin tur hyra för modulerna. Arvika kommun får dock täckning från statsmakterna för kostnaderna.

– Det är dit de drygt 17 miljonerna vi fått extra av staten ska gå till. Ja, egentligen är det så att Arvika går med plus ekonomiskt för flyktingarna 2015, med flera miljoner kronor.

Om man bortser från ekonomin och ser till det rent praktiska, klarar vi av alla som kommer hit?

– Ja, vi försöker lösa det så gott det går, vi får hjälpas åt. Det handlar ju om den största flyktingtillströmningen sedan andra världskriget.

Fast är det så att Arvika närmar sig smärtgränsen?

– Det är svårt att veta vart smärtgränsen går, sätter man en gräns klarar man egentligen mycket mer. Det som det är brist på eller börjar bli brist på är lärare. Det är även brist på skollokaler samt framför allt boendelokaler. Personal till boendena för ensamkommande har det dock inte varit några problem att få. Om det är någon som närmar sig smärtgränsen är det skolan i så fall.

Snart intecknat

Avtalet kommunen har med Migrationsverket för 2015 omfattar 16 ensamkommande, fördelningstalet för 2016 är 122 ungdomar. Det antalet ensamkommande, 122, bedömer kommunen att man når redan till årsskiftet – förra veckan kom exempelvis sex stycken.

– Allt går fort, man måste hela tiden anpassa sig till nya situationer. Det är svårt att sia om framtiden men vi ska lösa det här.

De ensamkommande ungdomarnas situation diskuterades på senaste mötet med kommunstyrelsen. Då diskuterades även siffror från Statistiska centralbyrån som säger att befolkningen fram till sista september ökat med 39 personer i Arvika. Detta betyder att kommunkassan kan komma att förstärkas med drygt 1,5 miljoner kronor om man följer vad Arvikaborna betalar i genomsnittlig skatt.

Avgiftshöjning

Kommunstyrelsen beslutade också att, under förutsättning av regeringsbeslut, höja maxtaxan inom vård och omsorg. Höjningen gäller för de som har hemtjänst i vanligt eller särskilt boende, har dagverksamhet samt har kommunal hälso- och sjukvård. Höjningen uppgår till 211 kronor alternativt 220 kronor per månad från och med 1 januari 2016 alternativt 1 juli 2016.

– Vård och omsorg har alltid följt riksdagens beslut när det gäller dessa avgifter. De flesta, 75 procent av brukarna, tjänar dock så lite att de inte berörs av det här.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.