2015-12-03 13:50

2015-12-03 13:50

Finns behov av mer kompetens

CHARLOTTENBERG: Revisorerna har granskat samhällsbyggnad

Granskade. Revisorerna har haft kritiska synpunkter på den kommunala verksamheten inom samhällsbyggnad i Eda. Nu har förvaltningen och kommunstyrelsen svarat på rapporten; en del synpunkter håller man med om, andra inte.

En revisionsbyrå har på uppdrag av kommunrevisorerna studerat kommunstyrelsens styrning och ledning inom samhällsbyggnadsavdelningen. Framför allt har man haft synpunkter på den del som handlar om den fysiska planeringen inom kommunen med framtagande av planer och styrning av hur mark- och vattenområden ska användas.

Bland det man lyfter fram i den färdiga rapporten är att det saknas tillgång till viss kompetens inom planverksamheten och att kommunens styrning vid anpassning och framtagande av detaljplaner inte är tillräcklig.

Mer resurser

Av förvaltningens svar framgår att man håller med om att det finns behov av både mer resurser och viss kompetens inom planområdet vid den framtida utvecklingen av kommunen. Inte minst med tanke på den fortsatta expansionen inom handeln.

Enligt revisorerna behöver kommunen få tillgång till arkitektkompetens och man bör se till att det sker en upphandling. Pengar har funnits avsatta för det, men i besparingstider har det inte prioriterats.

Av svaret från förvaltningen, som kommunstyrelsen godkänt, lyser behovet av mer resurser igenom.

– Vi har en begränsad summa pengar. Det är inte lätt att få ihop pusslet; det i samband med att det är svårt att få tag i den här typen av kompetens, säger kommunalrådet Hans Nilsson, Hela Edas Lista, i en kommentar.

Nu ska det i alla fall ske en upphandling.

Inga pengar

Revisorerna pekar också på att kommunen saknar teknisk beställarkompetens vid upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling.

– Det har vi kommenterat tidigare att det vore önskvärt, men vi har inte hittat pengar till en sådan kompetens än, säger Hans Nilsson.

Utomstående

Revisorerna ser också en risk med att kommunen enligt deras bedömning inte styr den egna mark- och vattenanvändningen i tillräcklig utsträckning, utan att det är utomstående exploatörer som ofta initierar en ny detaljplan och har egna konsulter/arkitekter som sköter planarbetet, och att det sker för lite granskning från kommunens sida.

Enligt kommunens svar står man i allmänhet som uppdragsgivare i de fall planer tas fram på kommunal mark, men på privat mark är det exploatören som arbetar fram förslag till detaljplan efter att kommunen gett plantillstånd. Sen sker det en granskning av arbetet via tjänstemännen och planen ska godkännas av politikerna.

Men kommunen håller med om att man skulle kunna ta fler egna initiativ till nya planer och framför allt till att uppdatera äldre planer, om det funnits mer resurser. Men man bedömer själv att planarbetet är intensivt i förhållande till kommunens storlek.

– Vi har tagit fram ett antal planer och fortsätter göra det också, säger Hans Nilsson.

Marknaden styr

Revisorerna anser att utredningen visar att prioriteringen av kommunens utbyggnad – vilka områden som lämpar sig för olika ändamål, handel, annan verksamhet eller bostäder – främst styrs av marknaden.

Den bedömningen delar inte kommunen helt. I svaret hänvisar man till att grunden för prioriteringar för utbyggnad finns i översiktsplaner och andra styrdokument, och förvaltningen menar att de följs. Men tillägger att marknaden är ett starkt incitament till att kommunen påbörjar planer och gör satsningar i infrastruktur.

Revisorerna ser också risk för jävsituationer på grund av det sätt som samhällsbyggnadsavdelningen är organiserad. Samma åtskillnad, mellan myndighetsutövning och tillsyn av den egna kommunala verksamheten som finns i den politiska organisationen, finns inte på tjänstemannasidan. Men kommunstyrelsen såg av allt att döma inga problem i det avseendet.

En revisionsbyrå har på uppdrag av kommunrevisorerna studerat kommunstyrelsens styrning och ledning inom samhällsbyggnadsavdelningen. Framför allt har man haft synpunkter på den del som handlar om den fysiska planeringen inom kommunen med framtagande av planer och styrning av hur mark- och vattenområden ska användas.

Bland det man lyfter fram i den färdiga rapporten är att det saknas tillgång till viss kompetens inom planverksamheten och att kommunens styrning vid anpassning och framtagande av detaljplaner inte är tillräcklig.

Mer resurser

Av förvaltningens svar framgår att man håller med om att det finns behov av både mer resurser och viss kompetens inom planområdet vid den framtida utvecklingen av kommunen. Inte minst med tanke på den fortsatta expansionen inom handeln.

Enligt revisorerna behöver kommunen få tillgång till arkitektkompetens och man bör se till att det sker en upphandling. Pengar har funnits avsatta för det, men i besparingstider har det inte prioriterats.

Av svaret från förvaltningen, som kommunstyrelsen godkänt, lyser behovet av mer resurser igenom.

– Vi har en begränsad summa pengar. Det är inte lätt att få ihop pusslet; det i samband med att det är svårt att få tag i den här typen av kompetens, säger kommunalrådet Hans Nilsson, Hela Edas Lista, i en kommentar.

Nu ska det i alla fall ske en upphandling.

Inga pengar

Revisorerna pekar också på att kommunen saknar teknisk beställarkompetens vid upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling.

– Det har vi kommenterat tidigare att det vore önskvärt, men vi har inte hittat pengar till en sådan kompetens än, säger Hans Nilsson.

Utomstående

Revisorerna ser också en risk med att kommunen enligt deras bedömning inte styr den egna mark- och vattenanvändningen i tillräcklig utsträckning, utan att det är utomstående exploatörer som ofta initierar en ny detaljplan och har egna konsulter/arkitekter som sköter planarbetet, och att det sker för lite granskning från kommunens sida.

Enligt kommunens svar står man i allmänhet som uppdragsgivare i de fall planer tas fram på kommunal mark, men på privat mark är det exploatören som arbetar fram förslag till detaljplan efter att kommunen gett plantillstånd. Sen sker det en granskning av arbetet via tjänstemännen och planen ska godkännas av politikerna.

Men kommunen håller med om att man skulle kunna ta fler egna initiativ till nya planer och framför allt till att uppdatera äldre planer, om det funnits mer resurser. Men man bedömer själv att planarbetet är intensivt i förhållande till kommunens storlek.

– Vi har tagit fram ett antal planer och fortsätter göra det också, säger Hans Nilsson.

Marknaden styr

Revisorerna anser att utredningen visar att prioriteringen av kommunens utbyggnad – vilka områden som lämpar sig för olika ändamål, handel, annan verksamhet eller bostäder – främst styrs av marknaden.

Den bedömningen delar inte kommunen helt. I svaret hänvisar man till att grunden för prioriteringar för utbyggnad finns i översiktsplaner och andra styrdokument, och förvaltningen menar att de följs. Men tillägger att marknaden är ett starkt incitament till att kommunen påbörjar planer och gör satsningar i infrastruktur.

Revisorerna ser också risk för jävsituationer på grund av det sätt som samhällsbyggnadsavdelningen är organiserad. Samma åtskillnad, mellan myndighetsutövning och tillsyn av den egna kommunala verksamheten som finns i den politiska organisationen, finns inte på tjänstemannasidan. Men kommunstyrelsen såg av allt att döma inga problem i det avseendet.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.