2015-12-02 09:40

2015-12-02 09:40

Svarar på kritik om förtur

ARVIKA: Anser att det finns sakliga skäl för beslut

Henrik L Barvå, ledarskribent hos Nya Wermlands-Tidningen (konservativ), är i ett ledarstick kritisk till att Arvika Fastighets AB beslutat att ge 25 personer som beviljats permanent uppehållstillstånd förtur i bostadskön. Lars-Ove Jansson (S), ordförande i bolaget, svarar här på kritiken.

Henrik L Barvå hävdar att fastighetsbolaget genom sitt beslut bryter mot kommunallagens likabehandlingsprincip, att bolaget ställer grupper mot varandra samt att beslutet fattats av fel kommunal instans då det inte går att överklaga.

Lars-Ove Jansson säger att bakgrunden till beslutet är en vädjan från migrationsminister Morgan Johansson (S) att kommunerna ska ge en (1) person – som sitter fast på asylboenden – per 1 000 invånare förtur för att därigenom bereda plats för flyktingar som nyligen kommit till Sverige så att dessa kan bo på acceptabla boenden. Eftersom det bor runt 25 000 invånare i Arvika blev resultatet att 25 personer beviljades förtur.

– Det var där vi startade diskussionen, dessutom i ett extraordinärt läge. Och det måste ju vara bättre att nyanlända får bo på godtagbara boenden som det i Glava istället för att de ska bo i tält samtidigt som de med permanent uppehållstillstånd får en egen bostad, säger Jansson.

Ersättningar

Förändrade utbetalningar av ersättningar till flyktingar ska också beaktas i beslutet, enligt Jansson. Tidigare kunde sociala myndigheter enligt samma källa betala ut försörjningsstöd, numera är det Arbetsförmedlingen (Försäkringskassan betalar ut) som via etableringsersättningen först stödjer de som enligt regelverket har rätt till det.

– Här har vi inte hängt med i våra regler, du ska ju ha ett visst antal tusen kronor i årsinkomst eller ha en borgensman som garanterar hyran för att få hyra hos oss, regler som kan vara svåra att leva upp till om man är ny som bosatt i Sverige. Det har inte varit något bekymmer tidigare med garantier för hyran då de sociala myndigheterna i vissa fall genom försörjningsstödet borgat hyran upp till en viss nivå, det kan dock inte Arbetsförmedlingen göra. Genom den nya etableringsersättningen riskerar vi att låsa bort folk som kommer hit från våra boenden, de som inte har någon borgensman eller nog hög inkomst.

Ingen överblick

När det gäller bostadskön – och om det finns någon sådan i Arvika – är Jansson självkritisk, dock inte till beslutet om förtur utan mera mot sitt eget bolag.

– Vår bostadskö är helt hopplös att överblicka, nuvarande kösystem är inte bra. Du kan ställa dig i kö när du är 25 år, köpa hus, bo där till du är 60 och ändå stå kvar i kön. När du sedan säljer huset har du samlat poäng under dessa 35 år. Det kan inte en flykting göra.

Det måste således vara svårt att samla poäng i ert system när du bott i ett annat land i hela ditt liv? Därmed kanske likabehandlingsprincipen till och med bryts fast i omvänd ordning, att flyktingar missgynnas? Att de utestängs från bostadsmarknaden i Arvika?

– Ja, flyktingar har ju inga poäng. De kan ju inte stå i kö som andra eftersom de bott i ett annat land.

Solidarisk

Kommunallagens andra kapitel andra paragraf säger annars att ”kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar (invånare) lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. Jansson hävdar att man gjort det med de argument som anförts i denna artikel.

– Ja, och en solidarisk handling, ett beslut efter migrationsministerns vädjan. Du ska inte sitta fast i ett flyktingboende i ett år och nyanlända ska inte behöva bo i tält.

Länkar ihop

Även när det gäller beslutsgången, om rätt instans fattat beslutet, hävdar Jansson att bolaget har rätt att göra det. Han delar därmed inte Henrik L Barvås åsikt.

– Vi hjälper hela samhället på det här viset, en kedja av instanser och människor. Styrelsen var dessutom enig i beslutet, även den moderata ledamoten sa ja.

Henrik L Barvå hävdar att fastighetsbolaget genom sitt beslut bryter mot kommunallagens likabehandlingsprincip, att bolaget ställer grupper mot varandra samt att beslutet fattats av fel kommunal instans då det inte går att överklaga.

Lars-Ove Jansson säger att bakgrunden till beslutet är en vädjan från migrationsminister Morgan Johansson (S) att kommunerna ska ge en (1) person – som sitter fast på asylboenden – per 1 000 invånare förtur för att därigenom bereda plats för flyktingar som nyligen kommit till Sverige så att dessa kan bo på acceptabla boenden. Eftersom det bor runt 25 000 invånare i Arvika blev resultatet att 25 personer beviljades förtur.

– Det var där vi startade diskussionen, dessutom i ett extraordinärt läge. Och det måste ju vara bättre att nyanlända får bo på godtagbara boenden som det i Glava istället för att de ska bo i tält samtidigt som de med permanent uppehållstillstånd får en egen bostad, säger Jansson.

Ersättningar

Förändrade utbetalningar av ersättningar till flyktingar ska också beaktas i beslutet, enligt Jansson. Tidigare kunde sociala myndigheter enligt samma källa betala ut försörjningsstöd, numera är det Arbetsförmedlingen (Försäkringskassan betalar ut) som via etableringsersättningen först stödjer de som enligt regelverket har rätt till det.

– Här har vi inte hängt med i våra regler, du ska ju ha ett visst antal tusen kronor i årsinkomst eller ha en borgensman som garanterar hyran för att få hyra hos oss, regler som kan vara svåra att leva upp till om man är ny som bosatt i Sverige. Det har inte varit något bekymmer tidigare med garantier för hyran då de sociala myndigheterna i vissa fall genom försörjningsstödet borgat hyran upp till en viss nivå, det kan dock inte Arbetsförmedlingen göra. Genom den nya etableringsersättningen riskerar vi att låsa bort folk som kommer hit från våra boenden, de som inte har någon borgensman eller nog hög inkomst.

Ingen överblick

När det gäller bostadskön – och om det finns någon sådan i Arvika – är Jansson självkritisk, dock inte till beslutet om förtur utan mera mot sitt eget bolag.

– Vår bostadskö är helt hopplös att överblicka, nuvarande kösystem är inte bra. Du kan ställa dig i kö när du är 25 år, köpa hus, bo där till du är 60 och ändå stå kvar i kön. När du sedan säljer huset har du samlat poäng under dessa 35 år. Det kan inte en flykting göra.

Det måste således vara svårt att samla poäng i ert system när du bott i ett annat land i hela ditt liv? Därmed kanske likabehandlingsprincipen till och med bryts fast i omvänd ordning, att flyktingar missgynnas? Att de utestängs från bostadsmarknaden i Arvika?

– Ja, flyktingar har ju inga poäng. De kan ju inte stå i kö som andra eftersom de bott i ett annat land.

Solidarisk

Kommunallagens andra kapitel andra paragraf säger annars att ”kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar (invånare) lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. Jansson hävdar att man gjort det med de argument som anförts i denna artikel.

– Ja, och en solidarisk handling, ett beslut efter migrationsministerns vädjan. Du ska inte sitta fast i ett flyktingboende i ett år och nyanlända ska inte behöva bo i tält.

Länkar ihop

Även när det gäller beslutsgången, om rätt instans fattat beslutet, hävdar Jansson att bolaget har rätt att göra det. Han delar därmed inte Henrik L Barvås åsikt.

– Vi hjälper hela samhället på det här viset, en kedja av instanser och människor. Styrelsen var dessutom enig i beslutet, även den moderata ledamoten sa ja.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.