2015-12-02 10:47

2015-12-02 10:47

Kommunen vill förbättra handelsområde

ARVIKA

Arvika kommun vill fräscha upp och förbättra Palmvikenområdet, bland annat vill man ha bättre belysning samt fräschare framför entrén till ICA och Konsum. Cirka fem miljoner kronor finns avsatta i budget.