2015-12-01 17:20

2015-12-01 17:20

Vill förbättra Palmviken

ARVIKA: För en trivsammare och säkrare miljö

I budget. Det finns pengar avsatta i budget för en uppfräschning av Palmvikenområdet.

Cirka fem miljoner kronor finns reserverade för att modernisera uteområdet runt ICA och Konsum på Palmviken. Handelsområdet har varit i gång i drygt 20 år och bör uppdateras, anser kommunen.

– Det är inte tillfredställande som det ser ut i dag, särskilt inte kvällstid. Det är skumt, mörkt och farligt. Det är bilar kors och tvärs som ska samsas med cyklar och gående, vilket skapar en allmän osäker trafiksituation. Det känns som man absolut vill göra i ordning det här området, säger projektledare Dan Koppfeldt.

Förbättra

Bland annat vill kommunen fräscha upp entrén framför ICA och Konsum och man vill exempelvis förbättra cykelstråket Hultabacken-Haga som går rakt igenom området. Ett annat skäl att se över området är Solrosens önskan att utvidga och det finns dessutom planer på nya in- och utfarter för busstrafiken tillsammans med Värmlandstrafik nu när det inte blev någon hållplats intill torgytan.

Även de stora parkeringsytorna i övrigt behöver förbättras med utökad belysning och asfalteringar med mera, menar kommunen.

– Även om det inte handlar om några genomgripande förändringar har vi tänkt oss ett ordentligt lyft, det behövs efter alla år. Entréerna ska exempelvis motsvara de krav som ställs på ett modernt köpcenter av i dag.

P-skiva

Det förs även diskussioner om att införa parkeringsskiva på Palmviken på liknande vis som i övriga delar av centrum. Motivet till detta är att minska långtidsparkeringen samt styra besökarnas parkeringar mera mot hamnområdet. En sådan ”ledig” parkeringsyta i hamnen är den intill Imtech.

– Idag parkerar folk hela dygn och ännu länge på Palmvikens parkeringar. Parkeringsskivan har dessutom fungerat väl och haft effekt.

Förhandlar

Förarbetet för ovan nämnda förbättringar har pågått en längre tid. Ett skäl till att man ännu inte gjort slag i saken är att kommunen och det bolag, Newsec, som förvaltar ICA-delen, har olika åsikter om finansieringen. I botten finns också ett avtal parterna emellan som inte är särskilt detaljrikt, ett otydligt avtal som kom till när området var nytt. Arvika kommun vill få till stånd ett nytt avtal som tydligare visar parternas olika ansvar.

– De anser att vi som markägare ska göra investeringen utan att ta ut en avgift medan vi tycker att de låtit området förfalla för mycket. Vi vill ha ersättning för investeringen samt en avgift för återkommande åtgärder som skulle ske med jämna intervaller, exempelvis ny asfalt på vissa avsnitt vart femte år.

Belysning

Hyresgästen Mikael Wiotti (ihop med Anette Wiotti) har inte varit involverad i senare tids förhandlingar mellan kommunen och ICA-delens förvaltare, Newsec. Man har dock för flera år sedan lämnat in en lista på åtgärder man gärna skulle se genomförda på Palmviken. En sådan är en upplyst entré/allé från centrum (Kyrkogatan/Storgatan) till Palmviken. Just belysningen, eller bristen på sådan, är ett bekymmer särskild så här års.

– Belysning är en jätteviktig sak. Nu är det väldigt mörkt på parkeringarna, säger Mikael Wiotti, som dock tycker det är svårare att uttala sig om trafiksituationen.

Cirka fem miljoner kronor finns reserverade för att modernisera uteområdet runt ICA och Konsum på Palmviken. Handelsområdet har varit i gång i drygt 20 år och bör uppdateras, anser kommunen.

– Det är inte tillfredställande som det ser ut i dag, särskilt inte kvällstid. Det är skumt, mörkt och farligt. Det är bilar kors och tvärs som ska samsas med cyklar och gående, vilket skapar en allmän osäker trafiksituation. Det känns som man absolut vill göra i ordning det här området, säger projektledare Dan Koppfeldt.

Förbättra

Bland annat vill kommunen fräscha upp entrén framför ICA och Konsum och man vill exempelvis förbättra cykelstråket Hultabacken-Haga som går rakt igenom området. Ett annat skäl att se över området är Solrosens önskan att utvidga och det finns dessutom planer på nya in- och utfarter för busstrafiken tillsammans med Värmlandstrafik nu när det inte blev någon hållplats intill torgytan.

Även de stora parkeringsytorna i övrigt behöver förbättras med utökad belysning och asfalteringar med mera, menar kommunen.

– Även om det inte handlar om några genomgripande förändringar har vi tänkt oss ett ordentligt lyft, det behövs efter alla år. Entréerna ska exempelvis motsvara de krav som ställs på ett modernt köpcenter av i dag.

P-skiva

Det förs även diskussioner om att införa parkeringsskiva på Palmviken på liknande vis som i övriga delar av centrum. Motivet till detta är att minska långtidsparkeringen samt styra besökarnas parkeringar mera mot hamnområdet. En sådan ”ledig” parkeringsyta i hamnen är den intill Imtech.

– Idag parkerar folk hela dygn och ännu länge på Palmvikens parkeringar. Parkeringsskivan har dessutom fungerat väl och haft effekt.

Förhandlar

Förarbetet för ovan nämnda förbättringar har pågått en längre tid. Ett skäl till att man ännu inte gjort slag i saken är att kommunen och det bolag, Newsec, som förvaltar ICA-delen, har olika åsikter om finansieringen. I botten finns också ett avtal parterna emellan som inte är särskilt detaljrikt, ett otydligt avtal som kom till när området var nytt. Arvika kommun vill få till stånd ett nytt avtal som tydligare visar parternas olika ansvar.

– De anser att vi som markägare ska göra investeringen utan att ta ut en avgift medan vi tycker att de låtit området förfalla för mycket. Vi vill ha ersättning för investeringen samt en avgift för återkommande åtgärder som skulle ske med jämna intervaller, exempelvis ny asfalt på vissa avsnitt vart femte år.

Belysning

Hyresgästen Mikael Wiotti (ihop med Anette Wiotti) har inte varit involverad i senare tids förhandlingar mellan kommunen och ICA-delens förvaltare, Newsec. Man har dock för flera år sedan lämnat in en lista på åtgärder man gärna skulle se genomförda på Palmviken. En sådan är en upplyst entré/allé från centrum (Kyrkogatan/Storgatan) till Palmviken. Just belysningen, eller bristen på sådan, är ett bekymmer särskild så här års.

– Belysning är en jätteviktig sak. Nu är det väldigt mörkt på parkeringarna, säger Mikael Wiotti, som dock tycker det är svårare att uttala sig om trafiksituationen.