2015-12-01 13:57

2015-12-01 13:57

Antog budget med mindre justering

ARVIKA: Kommunfullmäktige

Insynsarvode, namnberedningens vara eller inte vara och nedläggning av köken på Gunnebo och Solgården, var det som vållade debatt när 2016 års budget skulle klubbas. Tillslut röstades en ramhöjning på knappt 25 000 kronor igenom, till förmån för att behålla namnberedningen.

Alla var överens, det finns en stor lättnad i att slippa höja skatten. Detta kommer att kräva effektiviseringar under 2016, men även under 2017-2018.

Budgeten för 2016 innehåller stora besparingar, där bland annat vård- och omsorg får minskade budgetramar med drygt åtta miljoner kronor, köken på Gunnebo och Solgården läggs ner och föreningsbidrag minskas.

– Nu gör vi ett trendbrott och går mot en budget i balans, sa kommunalråd Peter Söderström (S), när han summerade budgetberedningens arbete.

Pikar och trolleri

En hel del pikar delades ut i talarstolen. Jan Wettmark (M) sa att ”nu tror jag inte ens Gert Raiml kommer yrka på en skattehöjning”. Gert Raiml (V), å sin sida, underhöll ledamöterna med ett trolleritrick som visade vad som händer med en skattehöjning om en inte öronmärker pengarna. Han hävdade också att när det såg som mörkast ut i budgetberedningen så var till och med Wettmark inne på en skattehöjning, något som Wettmark å det bestämdaste förnekade.

Vill ha kvar köken

Alliansen kom med yrkanden på runt en miljon kronor.

– Vi yrkar på att insynsarvodet (296 000 kronor) behålls och tas av resultatet, som ändå hamnar på 101 procent (verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, red.anm), sa Camilla Gustafsson (C).

Vad gäller Solgården och Gunnebos kök, så yrkade Allianspartierna också på att dessa skulle bli kvar och att även den kostnaden, ca 950 000 skulle tas av resultatet.

– Det är bra att vi säger att 101 procent är gränsen för vad vi håller oss till 2016. De yrkanden som gjorts går från 100,7 till 100,8. Det är ok att sänka resultatet när man håller sig inom givna regler, sa Jan Wettmark (M), som också yrkade, tillsammans med övriga allianspartier, att namnberedningen skulle behållas och att kostnaden för detta skulle tas av medel avsatta till arrangemanget O-ringen.

Kräver skattehöjning

SD biföll alliansens förslag om att behålla insynsarvoden och Leif Hansson (-) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag till budget och menade att en skattehöjning krävs i kommunen.

Nils-Gunnar Andersson (S) uttryckte ett principiellt motstånd mot att dra ner på politiska uppdrag och menade att en koncentration av makten inte är av godo för engagemang och kunskap kring politik. (En av framtidsgrupperna föreslås tas bort, samt namnberedningen)

Kenneth Johannesson (S) tyckte däremot att chansen för högre närvaro ökar om man har en beredning i stället för två.

Fokus på politiska poster

Claes Pettersson (S) sa att han hellre skulle tagit pengar från de fasta politikerarvodena än insynsarvodet, men gjorde inget yrkande.

Peter Söderström (S) såg det inte som en stor fara att dra in insynsarvodet.

– Det har inte använts på det sett som det var avsett... Utbildningen och de djupa diskussionerna ska tas i partierna, för att vitalisera partipolitiken!

Han konstaterade att det i debatten var väldigt mycket fokus på de politiska posterna, när det finns många andra jobbiga beslut att ta.

– Vi måste ta besvärliga beslut, det kommer vi aldrig ifrån. Gör vi inget i tid kommer vi att hamna i en situation där vi måste friställa människor, och vi vill inte hamna där.

Önskan om en hundrastgård i Arvika har tagits upp av Jan Wettmark vid ett flertal tillfällen och nu har en namninsamling gjorts med över 1 000 namn. Därför yrkade Wettmark att 50 000 för en hundrastgård budgeteras och att pengarna tas från avsatta medel för upprustning av Palmvikens parkering.

Slutligen efter flera omröstningar på de alternativ som lagts fram, sa en majoritet ja till kommunstyrelsens förslag till budget med tillägget ramhöjning för att behålla namnberedningen. Flera från alliansen reserverade sig mot beslutet till förmån för den högre investeringsramen och Leif Hansson (-) reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande på skattehöjning.

Fråga om KM

På allmänhetens frågestund frågade David Smedman vad som kommer att hända med KM när Kenneth Rehn går i pension. Kommunalrådet svarade att det kommer att anställas en ny person efter honom.

– Hur den personen vill forma KM, det får vi ta en diskussion om, så KM kommer att finnas kvar i någon form, sa Peter Söderström.

Alla var överens, det finns en stor lättnad i att slippa höja skatten. Detta kommer att kräva effektiviseringar under 2016, men även under 2017-2018.

Budgeten för 2016 innehåller stora besparingar, där bland annat vård- och omsorg får minskade budgetramar med drygt åtta miljoner kronor, köken på Gunnebo och Solgården läggs ner och föreningsbidrag minskas.

– Nu gör vi ett trendbrott och går mot en budget i balans, sa kommunalråd Peter Söderström (S), när han summerade budgetberedningens arbete.

Pikar och trolleri

En hel del pikar delades ut i talarstolen. Jan Wettmark (M) sa att ”nu tror jag inte ens Gert Raiml kommer yrka på en skattehöjning”. Gert Raiml (V), å sin sida, underhöll ledamöterna med ett trolleritrick som visade vad som händer med en skattehöjning om en inte öronmärker pengarna. Han hävdade också att när det såg som mörkast ut i budgetberedningen så var till och med Wettmark inne på en skattehöjning, något som Wettmark å det bestämdaste förnekade.

Vill ha kvar köken

Alliansen kom med yrkanden på runt en miljon kronor.

– Vi yrkar på att insynsarvodet (296 000 kronor) behålls och tas av resultatet, som ändå hamnar på 101 procent (verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag, red.anm), sa Camilla Gustafsson (C).

Vad gäller Solgården och Gunnebos kök, så yrkade Allianspartierna också på att dessa skulle bli kvar och att även den kostnaden, ca 950 000 skulle tas av resultatet.

– Det är bra att vi säger att 101 procent är gränsen för vad vi håller oss till 2016. De yrkanden som gjorts går från 100,7 till 100,8. Det är ok att sänka resultatet när man håller sig inom givna regler, sa Jan Wettmark (M), som också yrkade, tillsammans med övriga allianspartier, att namnberedningen skulle behållas och att kostnaden för detta skulle tas av medel avsatta till arrangemanget O-ringen.

Kräver skattehöjning

SD biföll alliansens förslag om att behålla insynsarvoden och Leif Hansson (-) yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag till budget och menade att en skattehöjning krävs i kommunen.

Nils-Gunnar Andersson (S) uttryckte ett principiellt motstånd mot att dra ner på politiska uppdrag och menade att en koncentration av makten inte är av godo för engagemang och kunskap kring politik. (En av framtidsgrupperna föreslås tas bort, samt namnberedningen)

Kenneth Johannesson (S) tyckte däremot att chansen för högre närvaro ökar om man har en beredning i stället för två.

Fokus på politiska poster

Claes Pettersson (S) sa att han hellre skulle tagit pengar från de fasta politikerarvodena än insynsarvodet, men gjorde inget yrkande.

Peter Söderström (S) såg det inte som en stor fara att dra in insynsarvodet.

– Det har inte använts på det sett som det var avsett... Utbildningen och de djupa diskussionerna ska tas i partierna, för att vitalisera partipolitiken!

Han konstaterade att det i debatten var väldigt mycket fokus på de politiska posterna, när det finns många andra jobbiga beslut att ta.

– Vi måste ta besvärliga beslut, det kommer vi aldrig ifrån. Gör vi inget i tid kommer vi att hamna i en situation där vi måste friställa människor, och vi vill inte hamna där.

Önskan om en hundrastgård i Arvika har tagits upp av Jan Wettmark vid ett flertal tillfällen och nu har en namninsamling gjorts med över 1 000 namn. Därför yrkade Wettmark att 50 000 för en hundrastgård budgeteras och att pengarna tas från avsatta medel för upprustning av Palmvikens parkering.

Slutligen efter flera omröstningar på de alternativ som lagts fram, sa en majoritet ja till kommunstyrelsens förslag till budget med tillägget ramhöjning för att behålla namnberedningen. Flera från alliansen reserverade sig mot beslutet till förmån för den högre investeringsramen och Leif Hansson (-) reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande på skattehöjning.

Fråga om KM

På allmänhetens frågestund frågade David Smedman vad som kommer att hända med KM när Kenneth Rehn går i pension. Kommunalrådet svarade att det kommer att anställas en ny person efter honom.

– Hur den personen vill forma KM, det får vi ta en diskussion om, så KM kommer att finnas kvar i någon form, sa Peter Söderström.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.