2015-11-27 13:59

2015-11-27 13:59

Rösta på Edas sju underverk

CHARLOTTENBERG: Tolv kandidater konkurrerar om utnämningen

Vilka är Eda kommuns mest värdefulla sevärdheter? Det ska allmänheten nu få vara med och rösta fram. Tolv kandidater har plockats fram och nu börjar omröstningen. De sju som får flest röster kommer att ingå i utnämningen som fått namnet Edas sju underverk.

Namnet anspelar på världens sju underverk, eller antikens sju underverk, som det också kallas. Tanken är att lyfta fram kommunens sevärdheter och att både lokalbefolkning och turister lättare ska hitta dit.

Bestående

Bland de tolv kandidaterna finns både kända och mer okända platser. En del är skapta av naturen, andra av människan. Tanken är att underverken ska vara av mer bestående karaktär som gör att de kommer att finnas kvar långt in i framtiden.

Vem har valt ut de tolv kandidaterna?

– Det har vi gjort internt här på kommunen, men vi har även fått in lite synpunkter utifrån, säger kommunalrådet Hans Nilsson, Hela Edas Lista.

Fram till den 10 december kan man rösta genom att rangordna sina favoriter ett till tre.

Hur ska de sju underverken presenteras när omröstningen är klar?

– Tanken är att göra någon liten broschyr, tydligt utmärkt var de finns någonstans, och en informationstavla på de ställena. Förhoppningen är också att vi ska hinna få med dem i nästa års Edaguide.

Kommuntidning

De tolv kandidaterna finns presenterade i kommunens nya informationstidning, Blickpunkt Eda, vars första nummer kommer ut nu i dagarna.

Varför ger ni ut en kommuntidning?

– Det har funnits ett behov ganska länge att få ut en samlad information om det som händer i kommunen. Vi har en hemsida och finns på Facebook, men vi når inte alla med det, säger Hans Nilsson.

Kommuntidningen ska komma ut två gånger om året, höst och vår, och den produceras internt på kommunen.

Namnet anspelar på världens sju underverk, eller antikens sju underverk, som det också kallas. Tanken är att lyfta fram kommunens sevärdheter och att både lokalbefolkning och turister lättare ska hitta dit.

Bestående

Bland de tolv kandidaterna finns både kända och mer okända platser. En del är skapta av naturen, andra av människan. Tanken är att underverken ska vara av mer bestående karaktär som gör att de kommer att finnas kvar långt in i framtiden.

Vem har valt ut de tolv kandidaterna?

– Det har vi gjort internt här på kommunen, men vi har även fått in lite synpunkter utifrån, säger kommunalrådet Hans Nilsson, Hela Edas Lista.

Fram till den 10 december kan man rösta genom att rangordna sina favoriter ett till tre.

Hur ska de sju underverken presenteras när omröstningen är klar?

– Tanken är att göra någon liten broschyr, tydligt utmärkt var de finns någonstans, och en informationstavla på de ställena. Förhoppningen är också att vi ska hinna få med dem i nästa års Edaguide.

Kommuntidning

De tolv kandidaterna finns presenterade i kommunens nya informationstidning, Blickpunkt Eda, vars första nummer kommer ut nu i dagarna.

Varför ger ni ut en kommuntidning?

– Det har funnits ett behov ganska länge att få ut en samlad information om det som händer i kommunen. Vi har en hemsida och finns på Facebook, men vi når inte alla med det, säger Hans Nilsson.

Kommuntidningen ska komma ut två gånger om året, höst och vår, och den produceras internt på kommunen.

De tolv kandidaterna

De tolv kandidaterna som konkurrerar om att ingå i Edas sju underverk är följande: Bryelsegrottan i Skillingmark, Eda Skans, Fredsmonumentet, Fågelåsen i Skillingmark, Hällekyrkan, Klöftasprecka, Koppoms rosarium, Magnor Bro i Eda Glasbruk, Noresunds golfbana, Skansen Hultet, Tallmons naturreservat och Valfjället.

Edas sju underverk anspelar på världens/antikens sju underverk. Av de ursprungliga underverken är de flesta borta. Men 2007 gjorde en schweizisk organisation en global omröstning för att rösta fram världens sju nya underverk. 100 miljoner röster kom in och valet föll på Colosseum i Italien, Taj Mahal i Indien, Jesusstatyn i Rio de Janeiro, Brasilien, Chicken Itza i Mexico, Petra i Jordanien, Machu Picchu i Peru och Kinesiska muren i Kina.

Kritik har funnits mot listan eftersom det gick att rösta hur många gånger som helst.

Källa: