2015-11-27 17:49

2015-11-27 17:49

Moderniserad MR-kamera

ARVIKA: Banken forsätter stötta sjukhuset

I fredags återinvigdes sjukhuset i Arvikas magnetröntgenkamera, efter en uppgradering av det dyrare slaget.

För sju år sedan köptes den in, magnetröntgenkameran, till sjukhuset i Arvika. Men det var inte landstinget som bekostade köpet, utan den lokala banken, Westra Wermlands sparbank, som på det sättet ville stötta sjukhuset.

Nu har åren gått och tekniken utvecklats, varför kameran behövde uppgraderas till dagens standard. Men det rör sig inte om någon vanlig enkel uppgradering. För att få kameran modern igen krävdes en mångmiljoninvestering, som kommer att landa på mellan 8 och 10 miljoner kronor.

Vad innebär den här uppgraderingen?

– För oss är ju det här något som vi uppfattade var väldigt nödvändigt, för den började bli väldigt gammal, kameran och banken gav möjlighet att göra den här uppgraderingen. För värmlänningen innebär det bättre diagnostik och man kan möjligen förkorta undersökningarna något, säger Carola Wretling, enhetschef på sjukhuset i Arvika.

Kan kameran göra nya saker nu?

– Ja, det kan den också, men det är inte där fokus ligger i dag, men den öppnar för nya undersökningar.

Hur många patienter undersöks på ett år?

– Vi har tittat på det där och vi sa att vi har ungefär 2 000 patienter på ett år i Arvika, berättar Carola Wretling.

Med MR-kameran kan sjukhuset undersöka neurologiska organ, hjärna och rygg, extremiteter som axlar knän och fötter

– Man kan undersöka i princip alla kroppens organ med den här metoden! Tunntarmar och käkleder, men de stora grupper är hjärna rygg extremiteter.

Vad skiljer MR-kameran från en vanlig röntgen?

– Magnetkameran jobbar inte alls med röntgenstrålning utan med ett starkt magnetfält och radiovågor. En vanlig röntgenapparat jobbar strikt med vanlig strålning, men man vill stråla så lite som möjligt och det här är en metod att undersöka organ utan att bestråla patienterna.

Bilden som fås efter en undersökning skiljer sig också vitt från en vanlig röntgenundersökning.

– Det är väldigt detaljrika bilder som man kan få på kroppens olika vävnadstyper. Det blir findiagnostik.

Uppgraderingen av kameran har inneburit att allt utom själva kärnan av kameran bytts ut. Och banken gav sjukhuset en donation med ett tak på tio miljoner till arbetet.

– Det var ju så att inte banken bara tog på sig uppgraderingskostnaden utan de har även hjälpt landstinget med lokalanpassningskostnad, säger Carola Wretling.

Om någon vecka kommer alla installationer att vara klara för vanlig patientverksamhet igen.

Westra Wermlands sparbank anger tre skäl till att man genom den här uppgraderingen stöttar sjukhuset:

• Vi vill ge tillbaka till västra Värmland av våra vinstmedel och vi har fått så mycket positiv respons på den första gåvan att det är naturligt att även bekosta en uppgradering

• Vi vill i handling visa hur viktigt Arvika sjukhus är för oss och alla andra som bor och verkar i västra Värmland.

• Vi vill visa vår tacksamhet till all personal inom vården som gör ett fantastiskt jobb och ser till att allas vår tillvaro i västra Värmland blir både bättre och tryggare.

Beslutet att investera i MR-kameran togs i våras på bankens stämma.

För sju år sedan köptes den in, magnetröntgenkameran, till sjukhuset i Arvika. Men det var inte landstinget som bekostade köpet, utan den lokala banken, Westra Wermlands sparbank, som på det sättet ville stötta sjukhuset.

Nu har åren gått och tekniken utvecklats, varför kameran behövde uppgraderas till dagens standard. Men det rör sig inte om någon vanlig enkel uppgradering. För att få kameran modern igen krävdes en mångmiljoninvestering, som kommer att landa på mellan 8 och 10 miljoner kronor.

Vad innebär den här uppgraderingen?

– För oss är ju det här något som vi uppfattade var väldigt nödvändigt, för den började bli väldigt gammal, kameran och banken gav möjlighet att göra den här uppgraderingen. För värmlänningen innebär det bättre diagnostik och man kan möjligen förkorta undersökningarna något, säger Carola Wretling, enhetschef på sjukhuset i Arvika.

Kan kameran göra nya saker nu?

– Ja, det kan den också, men det är inte där fokus ligger i dag, men den öppnar för nya undersökningar.

Hur många patienter undersöks på ett år?

– Vi har tittat på det där och vi sa att vi har ungefär 2 000 patienter på ett år i Arvika, berättar Carola Wretling.

Med MR-kameran kan sjukhuset undersöka neurologiska organ, hjärna och rygg, extremiteter som axlar knän och fötter

– Man kan undersöka i princip alla kroppens organ med den här metoden! Tunntarmar och käkleder, men de stora grupper är hjärna rygg extremiteter.

Vad skiljer MR-kameran från en vanlig röntgen?

– Magnetkameran jobbar inte alls med röntgenstrålning utan med ett starkt magnetfält och radiovågor. En vanlig röntgenapparat jobbar strikt med vanlig strålning, men man vill stråla så lite som möjligt och det här är en metod att undersöka organ utan att bestråla patienterna.

Bilden som fås efter en undersökning skiljer sig också vitt från en vanlig röntgenundersökning.

– Det är väldigt detaljrika bilder som man kan få på kroppens olika vävnadstyper. Det blir findiagnostik.

Uppgraderingen av kameran har inneburit att allt utom själva kärnan av kameran bytts ut. Och banken gav sjukhuset en donation med ett tak på tio miljoner till arbetet.

– Det var ju så att inte banken bara tog på sig uppgraderingskostnaden utan de har även hjälpt landstinget med lokalanpassningskostnad, säger Carola Wretling.

Om någon vecka kommer alla installationer att vara klara för vanlig patientverksamhet igen.

Westra Wermlands sparbank anger tre skäl till att man genom den här uppgraderingen stöttar sjukhuset:

• Vi vill ge tillbaka till västra Värmland av våra vinstmedel och vi har fått så mycket positiv respons på den första gåvan att det är naturligt att även bekosta en uppgradering

• Vi vill i handling visa hur viktigt Arvika sjukhus är för oss och alla andra som bor och verkar i västra Värmland.

• Vi vill visa vår tacksamhet till all personal inom vården som gör ett fantastiskt jobb och ser till att allas vår tillvaro i västra Värmland blir både bättre och tryggare.

Beslutet att investera i MR-kameran togs i våras på bankens stämma.