2015-11-26 16:15

2015-11-26 21:50

Rackstadkonst kommer allmänheten till del

ARVIKA

Landstinget i Värmland har deponerat två tavlor i storformat av konstnären Björn Ahlgrensson, ”Elsa på berget”, till Rackstadmuseet.

Från museets sida är man mycket glada åt landstinget initiativ. Avtalet parterna emellan sträcker sig över tre år med möjlighet till ytterligare förlängning.

Från museets sida är man mycket glada åt landstinget initiativ. Avtalet parterna emellan sträcker sig över tre år med möjlighet till ytterligare förlängning.