2015-11-19 15:21

2015-11-19 16:24

Viktig dag om nödvändig attiralj

ARVIKA

I Arvika fokuserades det på vad man inte ska slänga i toan när Internationella toalettdagen firades. På torget och på reningsverket på Vik propagerades det för att bara tre saker hör hemma i toan: bajs, kiss och toapapper!