2015-11-19 19:28

2015-11-19 19:28

Ingen uthyrning före renovering

ARVIKA: Ritz håller fortsatt stängt

Ritz i Arvika kommer inte att öppna igen innan lokalerna är upprustade. Just nu förs samtal med föreningar om det framtida Ritz. Under tiden kommer det att vara stängt för uthyrning till olika evenemang.

Så ser läget ut just nu och så kommer det troligtvis att förbli. I onsdags berättade Arvika Nyheter om kommunens budgetförslag för 2016 och verksamhetsplanen för den kommande treårsperioden. Från och med 2017 har kommunen avsatt fyra miljoner kronor för ökade driftskostnader för Ritz.

Innan dess ska det kommunala fastighetsbolaget rusta upp lokalerna för 30 miljoner. Enligt kommunalrådet Peter Söderström (S) är planerna att man ska komma i gång med det under andra halvan av 2016.

En kort tillbakablick visar att kommunledningsutskottet i september i år beslutade att kommunen ska jobba vidare med en upprustning av Ritz inom befintliga lokaler. Tidigare mer storslagna alternativ med en utbyggnad och eventuellt ny scen gick man ifrån.

Ritz har haft stängt sen i somras. I början av hösten var kommunen inne på att försöka ha öppet för uthyrning i avvaktan på att man kommer i gång med en upprustning av lokalerna. Men så blev det aldrig.

Renovering

För att kunna fortsätta ha öppet skulle man ha behövt vidta vissa renoveringsåtgärder. Men att lägga pengar på tillfälliga lösningar, som kanske inte passar in i den fortsatta planeringen, när man börjar närma sig ombyggnadsstart, var man tveksam till. Det finns flera skäl till att man bestämt att inte öppna Ritz enligt biträdande kommundirektören Anna Wikstrand.

Eriqa Lindsten är kultur- och fritidschef i Arvika kommun. Hon berättar att man påbörjat en dialog med föreningarna om det framtida Ritz.

– Vi har bokat in flera möten fram till årsskiftet. Hur ser deras behov ut? Har det förändrats sen den förra utredningen? Vi måste också vara tydliga med att det inte blir någon utbyggnad, så de är på det klara med det. Utan det blir en mer bantad version, vi gör en upprustning inom befintlig lokal. Alla önskemål kommer vi inte att kunna tillgodose. I mitten av december ska vi göra en första avrapportering till kommunledningsutskottet.

Kulturföreningar, studieförbund, pensionärs- och handikapprådet, kommunala musikskolan, Dansstudion, Ingesunds folkhögskola/ musikhögskola är bland dem man planerar att träffa.

– Det här jobbet får inte dra ut på tiden för länge. Men det är samtidigt viktigt att man gör det ordentligt.

När man fått en bild av hur föreningarna ser på Ritz blir nästa steg att planera för upprustningen av lokalerna och det kommer man att göra tillsammans med Arvika Fastighets AB.

– Vi funderar också mycket på hur vi ska få ett levande hus 9-16, att lokalerna kan nyttjas även under kontorstid.

Förfrågningar

Fortfarande får kommunen förfrågningar om att få hyra Ritz och när det blir vår brukar lokalen vara populär för examenskonserter.

– Nu har det varit lugnt ett par veckor. Men annars är det någon förfrågan varje vecka. Men som det är nu får jag säga att vi för närvarande inte kan ta emot några bokningar, säger Eriqa Lindsten.

Så ser läget ut just nu och så kommer det troligtvis att förbli. I onsdags berättade Arvika Nyheter om kommunens budgetförslag för 2016 och verksamhetsplanen för den kommande treårsperioden. Från och med 2017 har kommunen avsatt fyra miljoner kronor för ökade driftskostnader för Ritz.

Innan dess ska det kommunala fastighetsbolaget rusta upp lokalerna för 30 miljoner. Enligt kommunalrådet Peter Söderström (S) är planerna att man ska komma i gång med det under andra halvan av 2016.

En kort tillbakablick visar att kommunledningsutskottet i september i år beslutade att kommunen ska jobba vidare med en upprustning av Ritz inom befintliga lokaler. Tidigare mer storslagna alternativ med en utbyggnad och eventuellt ny scen gick man ifrån.

Ritz har haft stängt sen i somras. I början av hösten var kommunen inne på att försöka ha öppet för uthyrning i avvaktan på att man kommer i gång med en upprustning av lokalerna. Men så blev det aldrig.

Renovering

För att kunna fortsätta ha öppet skulle man ha behövt vidta vissa renoveringsåtgärder. Men att lägga pengar på tillfälliga lösningar, som kanske inte passar in i den fortsatta planeringen, när man börjar närma sig ombyggnadsstart, var man tveksam till. Det finns flera skäl till att man bestämt att inte öppna Ritz enligt biträdande kommundirektören Anna Wikstrand.

Eriqa Lindsten är kultur- och fritidschef i Arvika kommun. Hon berättar att man påbörjat en dialog med föreningarna om det framtida Ritz.

– Vi har bokat in flera möten fram till årsskiftet. Hur ser deras behov ut? Har det förändrats sen den förra utredningen? Vi måste också vara tydliga med att det inte blir någon utbyggnad, så de är på det klara med det. Utan det blir en mer bantad version, vi gör en upprustning inom befintlig lokal. Alla önskemål kommer vi inte att kunna tillgodose. I mitten av december ska vi göra en första avrapportering till kommunledningsutskottet.

Kulturföreningar, studieförbund, pensionärs- och handikapprådet, kommunala musikskolan, Dansstudion, Ingesunds folkhögskola/ musikhögskola är bland dem man planerar att träffa.

– Det här jobbet får inte dra ut på tiden för länge. Men det är samtidigt viktigt att man gör det ordentligt.

När man fått en bild av hur föreningarna ser på Ritz blir nästa steg att planera för upprustningen av lokalerna och det kommer man att göra tillsammans med Arvika Fastighets AB.

– Vi funderar också mycket på hur vi ska få ett levande hus 9-16, att lokalerna kan nyttjas även under kontorstid.

Förfrågningar

Fortfarande får kommunen förfrågningar om att få hyra Ritz och när det blir vår brukar lokalen vara populär för examenskonserter.

– Nu har det varit lugnt ett par veckor. Men annars är det någon förfrågan varje vecka. Men som det är nu får jag säga att vi för närvarande inte kan ta emot några bokningar, säger Eriqa Lindsten.