2015-11-13 09:30

2015-11-13 09:31

En protest mot kvinnovåld

EDANE: Kören Himlakapellet framför musikalen "Torsdagar bär jag svart"

Kören Himlakapellet framför på söndag musikalen ”Torsdagar bär jag svart” i Tallåskyrkan i Edane. I musikalform vill man uppmärksamma problemet med våldtäkter och annat våld mot kvinnor.

Utgångspunkt för musikalen är en global kampanj, ”Thursdays in black”, som funnits länge och som startades på initiativ av Kyrkornas Världsråd. Den är tänkt som en fredlig protest mot våld och våldtäkter, särskilt i samband med krig och konflikter.

Kampanjen går ut på att man klär sig i svart varje torsdag som en symbolisk handling. En stillsam protest som man hoppas ska väcka frågor och få i gång diskussioner.

Stöttar kampanjen

Åsa Frykberg, en av Himlakapellets körledare, berättar att flera otäcka historier om tjejer och kvinnor som utsatts för våldtäkter gjorde att man kände att man ville göra någonting.

– Man blev så otroligt tagen av det. Det gick inte att släppa. Men vad kan man göra i lilla Edane? Så hörde vi talas om den här kampanjen ”Thursdays in black”. En enkel handling, men ändå ett sätt att visa att man stöttar kampanjen och tar avstånd från våldet.

Handlingen i musikalen utspelar sig på ett Stick-café med några kvinnor som sitter och pratar om historierna de hört och hur utsatta kvinnorna är, och en undran om vad man kan göra. Så mynnar det ut i den här kampanjen.

– Vi lyfter också fram ganska mycket siffror och statistik hur våldet mot kvinnor i världen ser ut och väver in musik som förstärker temat.

Två konserter

Det är andra gången som musikalen framförs.

– Vi körde en gång i våras, sen har vi fått förfrågningar om vi inte kan göra det en gång till, säger Åsa Frykberg.

Den 14 november framför kören musikalen för inbjudna konfirmandgrupper och dagen därpå, på söndag, blir det en offentlig föreställning i Tallåskyrkan i Edane.

Utgångspunkt för musikalen är en global kampanj, ”Thursdays in black”, som funnits länge och som startades på initiativ av Kyrkornas Världsråd. Den är tänkt som en fredlig protest mot våld och våldtäkter, särskilt i samband med krig och konflikter.

Kampanjen går ut på att man klär sig i svart varje torsdag som en symbolisk handling. En stillsam protest som man hoppas ska väcka frågor och få i gång diskussioner.

Stöttar kampanjen

Åsa Frykberg, en av Himlakapellets körledare, berättar att flera otäcka historier om tjejer och kvinnor som utsatts för våldtäkter gjorde att man kände att man ville göra någonting.

– Man blev så otroligt tagen av det. Det gick inte att släppa. Men vad kan man göra i lilla Edane? Så hörde vi talas om den här kampanjen ”Thursdays in black”. En enkel handling, men ändå ett sätt att visa att man stöttar kampanjen och tar avstånd från våldet.

Handlingen i musikalen utspelar sig på ett Stick-café med några kvinnor som sitter och pratar om historierna de hört och hur utsatta kvinnorna är, och en undran om vad man kan göra. Så mynnar det ut i den här kampanjen.

– Vi lyfter också fram ganska mycket siffror och statistik hur våldet mot kvinnor i världen ser ut och väver in musik som förstärker temat.

Två konserter

Det är andra gången som musikalen framförs.

– Vi körde en gång i våras, sen har vi fått förfrågningar om vi inte kan göra det en gång till, säger Åsa Frykberg.

Den 14 november framför kören musikalen för inbjudna konfirmandgrupper och dagen därpå, på söndag, blir det en offentlig föreställning i Tallåskyrkan i Edane.