2015-11-03 06:00

2015-11-04 09:07

Klubbat i kommunfullmäktige

Eda kommunfullmäktige

Fullmäktiges oktobersammanträde innehöll inga överraskningar, utan besluten följde kommunstyrelsens linje.

Fullmäktige ställde sig bland annat bakom förslaget att inte införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, i Eda kommun. Förvaltningen hade utrett möjligheten att använda LOV för serviceinsatser som städ, tvätt och inköp inom äldreomsorgen. Men kom fram till att det skulle kunna innebära stora både ekonomiska och administrativa förändringar. Man bedömde också att systemet bara skulle utnyttjas av ett fåtal.

Detaljplan

Fullmäktige godkände ny detaljplan för Valfjället som ska möjliggöra dels mer boende intill skidbackarna, dels ett nytt VA-system i området som ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Arbetet med ny VA har redan inletts.

Helårsprognos

Fullmäktige fick också ta del av en delårsrapport och en helårsprognos för ekonomin för 2015. Prognosen pekar mot ett resultat på 1,1 miljoner kronor, vilket är drygt åtta miljoner sämre än budgeterat.

Gymnasiesärskolan

Fullmäktige beslutade också enligt kommunstyrelsens förslag att lägga ner gymnasiesärskolan i Eda kommun. Man hänvisar till att det är så få elever. Gymnasiesärskolan kommer att avvecklas efter läsåret 2015/2016.

Biblioteksplan

Beslut togs också om en ny reviderad biblioteksplan för åren 2015-2018.

Ny företagspolicy

Fullmäktige beslutade också att anta en ny företagspolicy med ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Fullmäktiges oktobersammanträde innehöll inga överraskningar, utan besluten följde kommunstyrelsens linje.

Fullmäktige ställde sig bland annat bakom förslaget att inte införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, i Eda kommun. Förvaltningen hade utrett möjligheten att använda LOV för serviceinsatser som städ, tvätt och inköp inom äldreomsorgen. Men kom fram till att det skulle kunna innebära stora både ekonomiska och administrativa förändringar. Man bedömde också att systemet bara skulle utnyttjas av ett fåtal.

Detaljplan

Fullmäktige godkände ny detaljplan för Valfjället som ska möjliggöra dels mer boende intill skidbackarna, dels ett nytt VA-system i området som ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Arbetet med ny VA har redan inletts.

Helårsprognos

Fullmäktige fick också ta del av en delårsrapport och en helårsprognos för ekonomin för 2015. Prognosen pekar mot ett resultat på 1,1 miljoner kronor, vilket är drygt åtta miljoner sämre än budgeterat.

Gymnasiesärskolan

Fullmäktige beslutade också enligt kommunstyrelsens förslag att lägga ner gymnasiesärskolan i Eda kommun. Man hänvisar till att det är så få elever. Gymnasiesärskolan kommer att avvecklas efter läsåret 2015/2016.

Biblioteksplan

Beslut togs också om en ny reviderad biblioteksplan för åren 2015-2018.

Ny företagspolicy

Fullmäktige beslutade också att anta en ny företagspolicy med ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.