2015-10-29 16:37

2015-10-29 16:38

Oppositionsrådet avgår

ARVIKA: Efter tolv år som borgerlighetens ledare

Lämnar. Jan Wettmark (M) avgår som oppositionsråd.

I snart tolv år har moderaten Jan Wettmark lett den borgerliga oppositionen i Arvika. Nu är det dock dags att lämna över stafettpinnen till någon annan, resonerar han, och lämnar posten den 31 december.

– Jag känner allt mer att jag blir låst av almanacken, samtidigt som jag bland annat har barn och barnbarn i Göteborg som jag vill umgås mera med. Jag vill ha tid till annat, säger 67-årige Wettmark.

Stöttar

Wettmark slutar dock inte helt med politik, han sitter bland annat kvar i kommunfullmäktige och han ska dessutom stötta den som blir hans efterträdare.

Vem han eller hon blir börjar kanske klarna redan på måndag kväll då Moderaternas fullmäktigegrupp i Arvika har sin första träff om den nya situationen.

– Vi ska välja gruppledare för Moderaterna och rimligtvis blir även den personen oppositionsledare. Slutgiltigt bestämmer dock oppositionen som helhet vem som ska leda den.

Enas?

När Wettmark valdes till oppositionsråd efter senaste valet, 2014, uppkom splittring inom Alliansen där Centerpartiet och Folkpartiet valde att föra fram Mona Smedman (C) framför Wettmark, Wettmark kunde dock fortsätta som oppositionsråd efter att fullmäktige röstat i frågan.

– Jag kommer att ta upp min avgång med Alliansen och se om vi kan enas om ett nytt namn, uppstår det sedan oenighet ska vi även väva in Sverigedemokraterna, de är ju också en del av oppositionen.

Att du avgår har inget med valresultatet att göra, där ni backade?

– Nej, nej, det har inget alls med det att göra. Jag sa dessutom före valet att jag skulle avgå en bit in i mandatperioden.

Och det rör sig inte om intern kritik, att du avgår av det skälet?

– Nej, nej, mina partikollegor tyckte dessutom att det här kom lite väl hastigt.

Joensuu favorit

Två namn, Peter Joensuu och Kristina Bengtsson-Nilsson, framträder tydligare än andra som kandidater att efterträda Wettmark där Joensuu är den stora favoriten. Även Pål Jonsson omtalas men hans boende och yrkesliv på annan ort sätter förmodligen käppar i hjulet för ett engagemang.

– Vem det än blir, jag tror det är bra för Moderaterna att få in lite nytt.

Torget

Till sina största framgångar räknar Wettmark valet 2010 då partiet lokalt ökade från åtta till toppnoteringen tio mandat i fullmäktige. Sett till enskilda politiska frågor framhåller han torgfrågan som nummer ett, att partiet bidrog till att det inte blev någon hållplats för bussar intill torgplattan.

Påverkat

Han framhåller också samförståndsandan som funnits under förra kommunalrådet Claes Pettersson (S) och att säger att borgerligheten varit klart delaktig i de flesta större beslut som tagits.

– Samarbetet är unikt, så fungerar det inte i andra kommuner. Vi borgerliga har starkt bidragit till Arvikas utveckling.

I snart tolv år har moderaten Jan Wettmark lett den borgerliga oppositionen i Arvika. Nu är det dock dags att lämna över stafettpinnen till någon annan, resonerar han, och lämnar posten den 31 december.

– Jag känner allt mer att jag blir låst av almanacken, samtidigt som jag bland annat har barn och barnbarn i Göteborg som jag vill umgås mera med. Jag vill ha tid till annat, säger 67-årige Wettmark.

Stöttar

Wettmark slutar dock inte helt med politik, han sitter bland annat kvar i kommunfullmäktige och han ska dessutom stötta den som blir hans efterträdare.

Vem han eller hon blir börjar kanske klarna redan på måndag kväll då Moderaternas fullmäktigegrupp i Arvika har sin första träff om den nya situationen.

– Vi ska välja gruppledare för Moderaterna och rimligtvis blir även den personen oppositionsledare. Slutgiltigt bestämmer dock oppositionen som helhet vem som ska leda den.

Enas?

När Wettmark valdes till oppositionsråd efter senaste valet, 2014, uppkom splittring inom Alliansen där Centerpartiet och Folkpartiet valde att föra fram Mona Smedman (C) framför Wettmark, Wettmark kunde dock fortsätta som oppositionsråd efter att fullmäktige röstat i frågan.

– Jag kommer att ta upp min avgång med Alliansen och se om vi kan enas om ett nytt namn, uppstår det sedan oenighet ska vi även väva in Sverigedemokraterna, de är ju också en del av oppositionen.

Att du avgår har inget med valresultatet att göra, där ni backade?

– Nej, nej, det har inget alls med det att göra. Jag sa dessutom före valet att jag skulle avgå en bit in i mandatperioden.

Och det rör sig inte om intern kritik, att du avgår av det skälet?

– Nej, nej, mina partikollegor tyckte dessutom att det här kom lite väl hastigt.

Joensuu favorit

Två namn, Peter Joensuu och Kristina Bengtsson-Nilsson, framträder tydligare än andra som kandidater att efterträda Wettmark där Joensuu är den stora favoriten. Även Pål Jonsson omtalas men hans boende och yrkesliv på annan ort sätter förmodligen käppar i hjulet för ett engagemang.

– Vem det än blir, jag tror det är bra för Moderaterna att få in lite nytt.

Torget

Till sina största framgångar räknar Wettmark valet 2010 då partiet lokalt ökade från åtta till toppnoteringen tio mandat i fullmäktige. Sett till enskilda politiska frågor framhåller han torgfrågan som nummer ett, att partiet bidrog till att det inte blev någon hållplats för bussar intill torgplattan.

Påverkat

Han framhåller också samförståndsandan som funnits under förra kommunalrådet Claes Pettersson (S) och att säger att borgerligheten varit klart delaktig i de flesta större beslut som tagits.

– Samarbetet är unikt, så fungerar det inte i andra kommuner. Vi borgerliga har starkt bidragit till Arvikas utveckling.