2015-10-28 10:02

2015-10-28 10:02

Kvällens livligaste debatt handlade om livsmedel

ARVIKA: Fullmäktiges oktobersammanträde

Den livligaste debatten under måndagens fullmäktige i Arvika handlade om ifall kommunen skulle anta en livsmedelspolicy eller inte. En majoritet beslutade att det inte var nödvändigt med hänvisning till de regelverk och dokument som redan finns kring livsmedel och att de räcker till för att kunna ställa krav vid upphandling. Den uppfattningen delades inte av alla och ledamöter från flera partier reserverade sig mot beslutet.

Folkpartiet och Centern har lagt en motion om att Arvika kommun ska arbeta fram en livsmedelspolicy.

Hälsoaspekten är viktig för många människor, inte minst för föräldrar som vill ha bra mat för sina barn. Med de orden inledde Gösta Frödin (FP) debatten när han gick upp i talarstolen för att plädera för motionen.

– Vad står vi för? Vad vill vi tillgodose? Det kan man redovisa på flera sätt, men vi tycker att en livsmedelspolicy vore ett tydligt och bra sätt som också vore enkelt att kommunicera ut till allmänheten.

De dokument och regelverk som majoriteten hänvisar till menade han inte är så enkla att få överblick över.

Andra dokument

Frödin hade tagit med sig ett exempel på en livsmedelspolicy som han tyckte var föredömligt enkel, men ändå bra, och som grannkommunerna Säffle, Årjäng och Dalslandskommunerna har gemensamt.

Men majoriteten ansåg att nödvändiga dokument och regelverk redan fanns och att ytterligare inte var nödvändigt. Det som avses är inköpspolicyn, en kostpolicy, en miljöpolicy och en kravspecifikation för upphandling av livsmedel. Den senare är på gång att uppdateras och då är det meningen att kvalitetskraven ska tydliggöras inom olika livsmedelsområden.

Då ska även hänsyn tas till Miljöstyrningsrådets såkallade baskrav vid livsmedelsupphandlingar, vilket ska bidra till att svenska och utländska producenter av livsmedel konkurrerar på samma villkor.

Röstade nej

Miljöpartiet ställde sig bakom kommunstyrelsens förslag, vilket förvånade en del Centerpartister. Leif Björnlod och Barbara Hinsch förklarade att man inte hade något emot en livsmedelspolicy. Björnlod menade att man i framtiden kan komma fram till att det behövs en, men att en policy måste var ett ständigt levande dokument eftersom det sker en utveckling hela tiden. Båda ville i nuläget avvakta.

– Jag tycker man kan avvakta tills man ser vad uppdateringen innebär. Baskraven räcker inte, mycket mer konkreta åtgärder måste in, sa Barbara Hinsch.

Det fick Camilla Gustafsson (C) att gå upp och kommentera.

– Självklart måste vi jobba med det här hela tiden. Vi har inte lagt in någon tidsaspekt i det här. Vi har sagt att vi bör starta arbetet med en livsmedelspolicy nu.

Kommunalrådet Peter Söderström (S) menade att det man vill uppnå finns i andra dokument och yrkade på att fullmäktige skulle godkänna kommunstyrelsens förslag, vilket man också gjorde.

Folkpartiet och Centern reserverade sig mot beslutet. Det gjorde också delar av Moderaterna och Sverigedemokraterna, där åsikterna gick isär angående livsmedelspolicyn.

Delårsrapport

Fullmäktige fick också del av en delårsrapport och en prognos för ekonomin för helåret 2015 som pekar mot ett plusresultat för kommunen med drygt 44 miljoner kronor. Framför allt beroende på bokföringsmässiga reavinster inom pensionsförvaltningen.

Kommunens verksamhet Lärande och stöd ser ut att gå mot ett underskott på drygt 21 miljoner kronor.

– Man har vidtagit en del åtgärder och jag hoppas att vi innan årsskiftet kan se att det gett effekt. Vi måste jobba strategiskt och långsiktigt, kommenterade Peter Söderström prognosen.

Underskottet berör främst individ- och familjeomsorgen. Kommunen har låtit göra en översyn av verksamheten med hjälp av en konsult för att se om det går att hitta effektiviseringar som minskar kostnaderna.

Framtidsgrupperna

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper överlämnade också en delrapport över sitt uppdrag som i år är inriktat på ungdomsfrågor. Ordföranden i de båda grupperna, Nils-Gunnar Andersson och Carina Bönström (S), redogjorde för hur man hade arbetat via studiebesök, föreläsningar och träffar med ungdomar på skolor i Arvika. Man har ställt frågor om de skulle vara intresserade av att vara med och påverka i kommunen och i så fall hur och i vilka frågor. Man har också frågat ungdomarna hur de ser på Arvika, vad de tycker behöver utvecklas och göras bättre för att de ska stanna. Svaren finns sammanställda i rapporten.

Efter redogörelsen skickade Kenneth Johannesson (S), som själv sitter i en av grupperna, med en fråga till fullmäktige att fundera på: Hur gör vi politik av frågorna i framtidsgrupperna? Hur kan man gå vidare med det som kommer fram under arbetet och i diskussionerna med Arvikaborna.

Ungdomsråd

Peter Söderström lämnade ett exempel på återkoppling, att låta ungdomar i någon form delta vid fullmäktiges möten. Kommunen diskuterar som bekant just nu med en grupp ungdomar om att starta ett ungdomsråd och där har den möjligheten kommit upp.

– Det finns en vilja hos ungdomar att vara med och påverka och det ska vi ta vara på.

Folkpartiet och Centern har lagt en motion om att Arvika kommun ska arbeta fram en livsmedelspolicy.

Hälsoaspekten är viktig för många människor, inte minst för föräldrar som vill ha bra mat för sina barn. Med de orden inledde Gösta Frödin (FP) debatten när han gick upp i talarstolen för att plädera för motionen.

– Vad står vi för? Vad vill vi tillgodose? Det kan man redovisa på flera sätt, men vi tycker att en livsmedelspolicy vore ett tydligt och bra sätt som också vore enkelt att kommunicera ut till allmänheten.

De dokument och regelverk som majoriteten hänvisar till menade han inte är så enkla att få överblick över.

Andra dokument

Frödin hade tagit med sig ett exempel på en livsmedelspolicy som han tyckte var föredömligt enkel, men ändå bra, och som grannkommunerna Säffle, Årjäng och Dalslandskommunerna har gemensamt.

Men majoriteten ansåg att nödvändiga dokument och regelverk redan fanns och att ytterligare inte var nödvändigt. Det som avses är inköpspolicyn, en kostpolicy, en miljöpolicy och en kravspecifikation för upphandling av livsmedel. Den senare är på gång att uppdateras och då är det meningen att kvalitetskraven ska tydliggöras inom olika livsmedelsområden.

Då ska även hänsyn tas till Miljöstyrningsrådets såkallade baskrav vid livsmedelsupphandlingar, vilket ska bidra till att svenska och utländska producenter av livsmedel konkurrerar på samma villkor.

Röstade nej

Miljöpartiet ställde sig bakom kommunstyrelsens förslag, vilket förvånade en del Centerpartister. Leif Björnlod och Barbara Hinsch förklarade att man inte hade något emot en livsmedelspolicy. Björnlod menade att man i framtiden kan komma fram till att det behövs en, men att en policy måste var ett ständigt levande dokument eftersom det sker en utveckling hela tiden. Båda ville i nuläget avvakta.

– Jag tycker man kan avvakta tills man ser vad uppdateringen innebär. Baskraven räcker inte, mycket mer konkreta åtgärder måste in, sa Barbara Hinsch.

Det fick Camilla Gustafsson (C) att gå upp och kommentera.

– Självklart måste vi jobba med det här hela tiden. Vi har inte lagt in någon tidsaspekt i det här. Vi har sagt att vi bör starta arbetet med en livsmedelspolicy nu.

Kommunalrådet Peter Söderström (S) menade att det man vill uppnå finns i andra dokument och yrkade på att fullmäktige skulle godkänna kommunstyrelsens förslag, vilket man också gjorde.

Folkpartiet och Centern reserverade sig mot beslutet. Det gjorde också delar av Moderaterna och Sverigedemokraterna, där åsikterna gick isär angående livsmedelspolicyn.

Delårsrapport

Fullmäktige fick också del av en delårsrapport och en prognos för ekonomin för helåret 2015 som pekar mot ett plusresultat för kommunen med drygt 44 miljoner kronor. Framför allt beroende på bokföringsmässiga reavinster inom pensionsförvaltningen.

Kommunens verksamhet Lärande och stöd ser ut att gå mot ett underskott på drygt 21 miljoner kronor.

– Man har vidtagit en del åtgärder och jag hoppas att vi innan årsskiftet kan se att det gett effekt. Vi måste jobba strategiskt och långsiktigt, kommenterade Peter Söderström prognosen.

Underskottet berör främst individ- och familjeomsorgen. Kommunen har låtit göra en översyn av verksamheten med hjälp av en konsult för att se om det går att hitta effektiviseringar som minskar kostnaderna.

Framtidsgrupperna

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper överlämnade också en delrapport över sitt uppdrag som i år är inriktat på ungdomsfrågor. Ordföranden i de båda grupperna, Nils-Gunnar Andersson och Carina Bönström (S), redogjorde för hur man hade arbetat via studiebesök, föreläsningar och träffar med ungdomar på skolor i Arvika. Man har ställt frågor om de skulle vara intresserade av att vara med och påverka i kommunen och i så fall hur och i vilka frågor. Man har också frågat ungdomarna hur de ser på Arvika, vad de tycker behöver utvecklas och göras bättre för att de ska stanna. Svaren finns sammanställda i rapporten.

Efter redogörelsen skickade Kenneth Johannesson (S), som själv sitter i en av grupperna, med en fråga till fullmäktige att fundera på: Hur gör vi politik av frågorna i framtidsgrupperna? Hur kan man gå vidare med det som kommer fram under arbetet och i diskussionerna med Arvikaborna.

Ungdomsråd

Peter Söderström lämnade ett exempel på återkoppling, att låta ungdomar i någon form delta vid fullmäktiges möten. Kommunen diskuterar som bekant just nu med en grupp ungdomar om att starta ett ungdomsråd och där har den möjligheten kommit upp.

– Det finns en vilja hos ungdomar att vara med och påverka och det ska vi ta vara på.