2015-10-23 10:28

2015-10-23 10:30

Skolorna lär av varandra

ARVIKA: Musikhögskolan Ingesund och Solbergagymnasiets estetiska program musik utökar samarbetet

Samarbetet är egentligen inte nytt, men nu har Musikhögskolan Ingesund och Solbergas musikestetiska program hittat en form för samverkan på lång sikt.

Tidigare samarbeten har ofta handlat om större engångsprojekt.

Nu görs en mer långsiktig satsning där utbildningarna kan smälta in i varandra på ett sätt som berikar alla parter.

– För vår skola är det av högsta vikt att vi får samarbeta med de aktörer som finns runt om. Vi tycker det här är fantastiskt roligt, säger musikhögskolans prefekt Carina Hauge-Rouass.

Bättre framförhållning

Ny läroplan och lärarutbildning innebär också nya ramar och förutsättningar. I våras började diskussionerna på allvar om hur de befintliga samarbetena ska bli mer formaliserade och bättre planerade.

– Det krävs längre framförhållning och det kan vi ha nu, säger Göran Lindskog, studierektor vid Musikhögskolan Ingesund.

Det gäller bland annat övningsundervisningen i ensemble för musikhögskolestudenterna, som nu kan planeras in och anpassas med gymnasieutbildningen och därmed bli ännu bättre.

– Vår övningsundervisning är en viktig del av vårt anseende – den har ett gott rykte, konstaterar Göran Lindskog.

Skapar mervärde

Att studenterna, på ett mer planerat sätt, får arbeta praktiskt med elever från både musikskolan och musikestetiska programmet, skapar mervärde för alla berörda parter. I den andan kommer studenter från Ingesund att undervisa musikesteterna i ensemble utifrån gymnasiets förutsättningar och önskemål.

– Det höjer kvaliteten både för våra elever och för musikhögskolans studenter, säger Anna Andersson Vass, musiklärare vid Solbergagymnasiet.

Hon ger ytterligare ett exempel:

– Tredjeårseleverna som studerar Arko, Arrangering och komposition, kommer att få skriva för en stråkkvartett, som sedan ska spela upp deras stycken.

Och David Engström kan ta med elever som läser kurser i musikproduktion och digitalt skapande till Ingesund och låta dem delta i undervisning och workshops där, med utrustning som är betydligt mer avancerad än den de annars har att tillgå.

Det ska också arrangeras skolkonserter med estetelever och studentensembler från Ingesund.

En förhoppning är också att mer samverkan kan göra ”vägen kortare” till musikhögskolan. Om eleverna och studenterna redan träffat har varandra, deltagit i varandras arbeten och besökt varandras skolmiljöer är det lättare att göra det igen.

Nya besökare

Den höstshow som Solbergas musikesteter har spelat upp under veckan, just i musikhögskolans aula, är ett exempel på hur fler kan lockas till Ingesund.

Samtliga niondeklassare har bussats till skolföreställningarna och de öppna kvällsföreställningarna har också lockat nya besökare.

Kommuninnevånarna har ju bidragit till renoveringen av skolan och den nya, fina aulan vill man gärna att fler ska ta del av.

– Vi vill att Ingesund ska bli tillgängligt för Arvikaborna, säger Carina Hauge-Rouass.

Tidigare samarbeten har ofta handlat om större engångsprojekt.

Nu görs en mer långsiktig satsning där utbildningarna kan smälta in i varandra på ett sätt som berikar alla parter.

– För vår skola är det av högsta vikt att vi får samarbeta med de aktörer som finns runt om. Vi tycker det här är fantastiskt roligt, säger musikhögskolans prefekt Carina Hauge-Rouass.

Bättre framförhållning

Ny läroplan och lärarutbildning innebär också nya ramar och förutsättningar. I våras började diskussionerna på allvar om hur de befintliga samarbetena ska bli mer formaliserade och bättre planerade.

– Det krävs längre framförhållning och det kan vi ha nu, säger Göran Lindskog, studierektor vid Musikhögskolan Ingesund.

Det gäller bland annat övningsundervisningen i ensemble för musikhögskolestudenterna, som nu kan planeras in och anpassas med gymnasieutbildningen och därmed bli ännu bättre.

– Vår övningsundervisning är en viktig del av vårt anseende – den har ett gott rykte, konstaterar Göran Lindskog.

Skapar mervärde

Att studenterna, på ett mer planerat sätt, får arbeta praktiskt med elever från både musikskolan och musikestetiska programmet, skapar mervärde för alla berörda parter. I den andan kommer studenter från Ingesund att undervisa musikesteterna i ensemble utifrån gymnasiets förutsättningar och önskemål.

– Det höjer kvaliteten både för våra elever och för musikhögskolans studenter, säger Anna Andersson Vass, musiklärare vid Solbergagymnasiet.

Hon ger ytterligare ett exempel:

– Tredjeårseleverna som studerar Arko, Arrangering och komposition, kommer att få skriva för en stråkkvartett, som sedan ska spela upp deras stycken.

Och David Engström kan ta med elever som läser kurser i musikproduktion och digitalt skapande till Ingesund och låta dem delta i undervisning och workshops där, med utrustning som är betydligt mer avancerad än den de annars har att tillgå.

Det ska också arrangeras skolkonserter med estetelever och studentensembler från Ingesund.

En förhoppning är också att mer samverkan kan göra ”vägen kortare” till musikhögskolan. Om eleverna och studenterna redan träffat har varandra, deltagit i varandras arbeten och besökt varandras skolmiljöer är det lättare att göra det igen.

Nya besökare

Den höstshow som Solbergas musikesteter har spelat upp under veckan, just i musikhögskolans aula, är ett exempel på hur fler kan lockas till Ingesund.

Samtliga niondeklassare har bussats till skolföreställningarna och de öppna kvällsföreställningarna har också lockat nya besökare.

Kommuninnevånarna har ju bidragit till renoveringen av skolan och den nya, fina aulan vill man gärna att fler ska ta del av.

– Vi vill att Ingesund ska bli tillgängligt för Arvikaborna, säger Carina Hauge-Rouass.