2015-10-20 12:25

2015-10-20 12:25

Skolan deltar med tre lag

KOPPOM: Hierneskolan står som värd för teknik- och kunskapstävling

Hierneskolan i Koppom är tillsammans med universitetet i Karlstad med och arrangerar en av flera deltävlingar i en teknik- och kunskapstävling som också utspelar sig på internationell nivå. Eleverna ska bygga och programmera legorobotar så att de kan utföra vissa förbestämda uppgifter på en tävlingsbana.

Tävlingen arrangeras på flera platser runt om i Sverige samma dag, i år den 7 november.

– Karlstad är en av dem. Vartannat år arrangeras tävlingen på universitetet, vartannat år på någon skola i Värmland, berättar Kristina Levin lärare i teknik på Hierneskolan.

Det är tredje året som skolan deltar och inför årets tävling anmälde man också sitt intresse för att stå som arrangör. Förberedelserna pågår som bäst.

Studiebesök

Åtta veckor innan tävlingsdagen får eleverna veta vad uppdraget består av och kan börja jobba. Årets tema är avfallshantering och eleverna inledde med ett studiebesök på kommunens avfallsanläggning Lunden.

Från Hierneskolan deltar inte mindre än tre lag. Ett av lagen är Team Allservice bestående av Pär Rune Olsson, Hampus Johansson, Zeb Börjesson, Felicia Karlsson, Wilma Andersson och Annie Levin. De har kommit en bit på väg i byggandet av sin robot, men det återstår en del att göra.

– Vi bygger om och bygger om så den blir bättre. Vi måste få den att fungera så den kan göra de saker den ska, förklarar tjejerna.

Vad behöver roboten för verktyg för att klara uppgifterna och hur ska den programmeras?

Arbetet gör eleverna under Elevens val, men måndagseftermiddagarna räcker inte till, utan det blir timmar efter skolan också.

Tävlingen sker på en robotbana, uppbyggt på ett bord, med ett antal små installationer där uppdragen ska utföras. Robotarna ska klara flera uppgifter som på olika sätt är kopplade till avfallshantering. De ska till exempel kunna lasta en container på en lastbil, transportera och tömma den. Städa och samla in plastpåsar, köra i gång en kompostkvarn och ta vara på komposten. Det finns en säkerhetszon där lagen kan få ställa om programmet, men ute på tävlingsbanan får lagen inte röra sin robot.

Elevernas uppdrag består förutom robottävlingen även av en teoretisk del, då de ska tänka ut ett verkligt problem inom temat avfallshantering, ta fram en innovativ lösning på problemet och redovisa det.

Karlstad universitet står för arrangemangets kostnader, men anmälningsavgiften för Hierneskolans lag, teknikmaterial och en del kringkostnader har eleverna själva fått ragga sponsorer till. Inte en helt enkel uppgift, utan det kräver åtskilliga kontakter och att man formulerar sig så att intresse väcks.

Fyra grupper

En särskild grupp har jobbat med just de frågorna under hösten och nu har man lyckats få ett antal företag som ställt upp. Eleverna har skött det mesta själva och kommit med egna idéer. Till exempel att låta trycka upp t-shirts med logotyper. De ska alla som jobbar med tävlingen ha på sig.

– Så alla ser vilka vi är och vem de kan fråga om de behöver.

Den här gruppen ska även vara guider under tävlingen och hjälpa tävlingslagen tillrätta.

Ytterligare två grupper jobbar med förberedelserna. Skyltgruppen, som tillverkar reklam- och informationsskyltar, och kioskgruppen som ansvarar för utbudet i kiosken.

Tävlingen, First Lego League, på Hierneskolan är tänkt att bli en familjedag som också innehåller olika kringaktiviteter i teknikens sfär. Enligt den senaste uppgiften har elva lag från Värmland anmält sig till tävlingen. Vinnande lag på varje ort med deltävlingar går vidare till den Skandinaviska tävlingen.

Tävlingen arrangeras på flera platser runt om i Sverige samma dag, i år den 7 november.

– Karlstad är en av dem. Vartannat år arrangeras tävlingen på universitetet, vartannat år på någon skola i Värmland, berättar Kristina Levin lärare i teknik på Hierneskolan.

Det är tredje året som skolan deltar och inför årets tävling anmälde man också sitt intresse för att stå som arrangör. Förberedelserna pågår som bäst.

Studiebesök

Åtta veckor innan tävlingsdagen får eleverna veta vad uppdraget består av och kan börja jobba. Årets tema är avfallshantering och eleverna inledde med ett studiebesök på kommunens avfallsanläggning Lunden.

Från Hierneskolan deltar inte mindre än tre lag. Ett av lagen är Team Allservice bestående av Pär Rune Olsson, Hampus Johansson, Zeb Börjesson, Felicia Karlsson, Wilma Andersson och Annie Levin. De har kommit en bit på väg i byggandet av sin robot, men det återstår en del att göra.

– Vi bygger om och bygger om så den blir bättre. Vi måste få den att fungera så den kan göra de saker den ska, förklarar tjejerna.

Vad behöver roboten för verktyg för att klara uppgifterna och hur ska den programmeras?

Arbetet gör eleverna under Elevens val, men måndagseftermiddagarna räcker inte till, utan det blir timmar efter skolan också.

Tävlingen sker på en robotbana, uppbyggt på ett bord, med ett antal små installationer där uppdragen ska utföras. Robotarna ska klara flera uppgifter som på olika sätt är kopplade till avfallshantering. De ska till exempel kunna lasta en container på en lastbil, transportera och tömma den. Städa och samla in plastpåsar, köra i gång en kompostkvarn och ta vara på komposten. Det finns en säkerhetszon där lagen kan få ställa om programmet, men ute på tävlingsbanan får lagen inte röra sin robot.

Elevernas uppdrag består förutom robottävlingen även av en teoretisk del, då de ska tänka ut ett verkligt problem inom temat avfallshantering, ta fram en innovativ lösning på problemet och redovisa det.

Karlstad universitet står för arrangemangets kostnader, men anmälningsavgiften för Hierneskolans lag, teknikmaterial och en del kringkostnader har eleverna själva fått ragga sponsorer till. Inte en helt enkel uppgift, utan det kräver åtskilliga kontakter och att man formulerar sig så att intresse väcks.

Fyra grupper

En särskild grupp har jobbat med just de frågorna under hösten och nu har man lyckats få ett antal företag som ställt upp. Eleverna har skött det mesta själva och kommit med egna idéer. Till exempel att låta trycka upp t-shirts med logotyper. De ska alla som jobbar med tävlingen ha på sig.

– Så alla ser vilka vi är och vem de kan fråga om de behöver.

Den här gruppen ska även vara guider under tävlingen och hjälpa tävlingslagen tillrätta.

Ytterligare två grupper jobbar med förberedelserna. Skyltgruppen, som tillverkar reklam- och informationsskyltar, och kioskgruppen som ansvarar för utbudet i kiosken.

Tävlingen, First Lego League, på Hierneskolan är tänkt att bli en familjedag som också innehåller olika kringaktiviteter i teknikens sfär. Enligt den senaste uppgiften har elva lag från Värmland anmält sig till tävlingen. Vinnande lag på varje ort med deltävlingar går vidare till den Skandinaviska tävlingen.