2015-10-16 09:53

2015-10-16 09:53

Vill utöka kulturtjänst

EDA: Skriver till kommunstyrelsen

Nio Edaföreningar har i en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen i Eda uttryckt önskemål om att tjänsten som kultursamordnare utökas från del- till heltid.

Eda kommun är, enligt föreningarna, ensamma i länet om att ha en kultursamordnare på deltid. ”Då denna länk till kommunen är av största betydelse för de kulturföreningar som finns, ser vi med oro på vad som kan komma att hända” står det i skrivelsen.

Föreningarna säger sig ha fått signaler om att arbetsbördan är för tung för personen och påpekar att det kan leda till att ”vi kan stå utan denna dugliga person”.

Nu uppmanas kommunstyrelsen att ta tillvara på den kompetens och arbetsvilja som finns och utöka arbetstiden till heltid.

Föreningarna som står bakom skrivelsen är Eda Glasbruksförening, Eda Skans museum, Eda sockens hembygdsförening, Skillingmarks hembygdsgård, Järnskogs hembygdsgård, Skillingmarks hembygdsgård, Köla hembygdsgård, Museet beredskapsåra, Mosstakans skolmuseum och Skansen hultet.

Eda kommun är, enligt föreningarna, ensamma i länet om att ha en kultursamordnare på deltid. ”Då denna länk till kommunen är av största betydelse för de kulturföreningar som finns, ser vi med oro på vad som kan komma att hända” står det i skrivelsen.

Föreningarna säger sig ha fått signaler om att arbetsbördan är för tung för personen och påpekar att det kan leda till att ”vi kan stå utan denna dugliga person”.

Nu uppmanas kommunstyrelsen att ta tillvara på den kompetens och arbetsvilja som finns och utöka arbetstiden till heltid.

Föreningarna som står bakom skrivelsen är Eda Glasbruksförening, Eda Skans museum, Eda sockens hembygdsförening, Skillingmarks hembygdsgård, Järnskogs hembygdsgård, Skillingmarks hembygdsgård, Köla hembygdsgård, Museet beredskapsåra, Mosstakans skolmuseum och Skansen hultet.