2015-10-15 15:17

2015-10-15 15:18

Utsikt från nytt boende

ARVIKA: Klartecken för detaljplan om Jonsbol

Arvika kommun har bestämt sig för att gå vidare med planerna på villabebyggelse i Jonsbol.

Arvika kommun vill anlägga ett 30-tal tomter med sjöutsikt i trakterna av Jonsbol/Klockarbråten nära Kinna ut mot Västra Sund.

Enligt dagens planer handlar det om 29 tomter i fyra rader i sluttningen ner mot Kyrkviken, tomter som är cirka 1 500 kvadratmeter stora och med ett uppskattat pris av 550 000-750 000 kronor per tomt.

I projektet ingår även småbåtshamn där kommunen går före med tiotalet platser samt utrymme för sjöbodar. Närmast stranden finns dessutom rekreationsmöjligheter inkluderat en stig bort mot Korsets kapell.

Vill bygga

När Arvika Nyheter skrev om projektet för cirka en månad sedan sa kommunen att man vill ha in mellan 10–15 seriöst intresserade för att gå vidare med det. Kommunen ville dessutom gärna att lokala byggfirmor hakar på projektet. Det har man fått nu.

– Både byggfirmor och privatpersoner är intresserade. Ja, vi har även privatpersoner som erbjuder sig att betala en slant för att garanteras tomt och att projektet blir av, säger projektledare Dan Koppfeldt.

Byggföretag

Bland de intresserade finns Jonas Parling, delägare av Arvika Modul & Bygg AB. Han och kollegan, Anders Nylander, är intresserade både privat och för företagets räkning.

– Två tomter för oss privat och nog två tomter för firman, säger Parling. Kanonläge, jag tror det vore jättepositivt för Arvika med tomter där.

Kunderna vill ha vattennära lägen, säger Parling, och tycker dessutom att läget nära Arvika stad med kommande gång- och cykelväg med mera talar för byggnation. Han efterlyser dock en bättre marknadsföring av området från kommunens sida.

– Det borde man bli bättre på, att sälja. Man borde bland annat lägga ut skissen över området på sin hemsida, folk vill ju ha något att titta på.

Detaljplan

Med anledning av det finns ett intresse från allmänheten har Arvika kommun bestämt sig för att ta fram en detaljplan för området, vilket beräknas ta cirka ett år i anspråk. Tidigast våren 2017 kan man därför börja med själva byggnationen om allt går på räls.

Kommunen har ännu inte tryckt på startknappen för detaljplanearbetet, däremot är man redan i gång med att bereda vägen för en sådan, detta då kommunen skissar på VA-lösningar för området samt att man gör en växtinventering. I botten finns också en fördjupad översiktsplan att följa.

För att försäkra sig om projektets fortlevnad och att kommande köpare verkligen är seriöst intresserade kommer kommunen dessutom att begära in en förtida handpenning för tomterna.

– Drar vi i gång ett sådant här stort projekt tycker vi att det är riktigt, och det ska handla om ett avsevärt belopp, säger Dan Koppfeldt.

Fördelar

Området anses ha många fördelar, det är sjönära, naturnära och stadsnära, till nackdelarna hör att det har österläge med sol ”åt fel håll”. Överlag tycks dessutom Västra Sund-området i sin helhet ha stor dragningskraft för tillfället, det byggs jämförelsevis mycket där, ja så mycket att kommunen börjat dra öronen åt sig.

– Kanske måste det bli mera ordning på det här, att det behövs ett planområde där man får bygga. Många är arga på att det ska vara planlagt men samtidigt vill de att kommunen ska bestämma.

Arvika kommun vill anlägga ett 30-tal tomter med sjöutsikt i trakterna av Jonsbol/Klockarbråten nära Kinna ut mot Västra Sund.

Enligt dagens planer handlar det om 29 tomter i fyra rader i sluttningen ner mot Kyrkviken, tomter som är cirka 1 500 kvadratmeter stora och med ett uppskattat pris av 550 000-750 000 kronor per tomt.

I projektet ingår även småbåtshamn där kommunen går före med tiotalet platser samt utrymme för sjöbodar. Närmast stranden finns dessutom rekreationsmöjligheter inkluderat en stig bort mot Korsets kapell.

Vill bygga

När Arvika Nyheter skrev om projektet för cirka en månad sedan sa kommunen att man vill ha in mellan 10–15 seriöst intresserade för att gå vidare med det. Kommunen ville dessutom gärna att lokala byggfirmor hakar på projektet. Det har man fått nu.

– Både byggfirmor och privatpersoner är intresserade. Ja, vi har även privatpersoner som erbjuder sig att betala en slant för att garanteras tomt och att projektet blir av, säger projektledare Dan Koppfeldt.

Byggföretag

Bland de intresserade finns Jonas Parling, delägare av Arvika Modul & Bygg AB. Han och kollegan, Anders Nylander, är intresserade både privat och för företagets räkning.

– Två tomter för oss privat och nog två tomter för firman, säger Parling. Kanonläge, jag tror det vore jättepositivt för Arvika med tomter där.

Kunderna vill ha vattennära lägen, säger Parling, och tycker dessutom att läget nära Arvika stad med kommande gång- och cykelväg med mera talar för byggnation. Han efterlyser dock en bättre marknadsföring av området från kommunens sida.

– Det borde man bli bättre på, att sälja. Man borde bland annat lägga ut skissen över området på sin hemsida, folk vill ju ha något att titta på.

Detaljplan

Med anledning av det finns ett intresse från allmänheten har Arvika kommun bestämt sig för att ta fram en detaljplan för området, vilket beräknas ta cirka ett år i anspråk. Tidigast våren 2017 kan man därför börja med själva byggnationen om allt går på räls.

Kommunen har ännu inte tryckt på startknappen för detaljplanearbetet, däremot är man redan i gång med att bereda vägen för en sådan, detta då kommunen skissar på VA-lösningar för området samt att man gör en växtinventering. I botten finns också en fördjupad översiktsplan att följa.

För att försäkra sig om projektets fortlevnad och att kommande köpare verkligen är seriöst intresserade kommer kommunen dessutom att begära in en förtida handpenning för tomterna.

– Drar vi i gång ett sådant här stort projekt tycker vi att det är riktigt, och det ska handla om ett avsevärt belopp, säger Dan Koppfeldt.

Fördelar

Området anses ha många fördelar, det är sjönära, naturnära och stadsnära, till nackdelarna hör att det har österläge med sol ”åt fel håll”. Överlag tycks dessutom Västra Sund-området i sin helhet ha stor dragningskraft för tillfället, det byggs jämförelsevis mycket där, ja så mycket att kommunen börjat dra öronen åt sig.

– Kanske måste det bli mera ordning på det här, att det behövs ett planområde där man får bygga. Många är arga på att det ska vara planlagt men samtidigt vill de att kommunen ska bestämma.