2015-10-15 20:25

2015-10-15 20:25

Landstinget får kritik för infektionsbehandling

ARVIKA

Landstinget får kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Bakgrunden är ett ärende med en patient som opererades för en fraktur vid Arvika sjukhus och som efteråt drabbades av en svår infektion.

Patienten fick ett flertal korta antibiotikakurer när infektionen återkom gång på gång, står det i beslutet. Enligt Ivo är behandlingen ”inte förenlig med hur ortopediska infektioner ska hanteras...”

Redan efter första behandlingen borde man ha tagit kontakt med en infektionsspecialist.

Patienten träffade flera olika läkare. Det tillsammans med att behandlingen pågick under lång tid, gör att Ivo pekar på ”övergripande systembrister” och att landstinget inte ”fullgjort sitt ledningsansvar”.

Patienten fick ett flertal korta antibiotikakurer när infektionen återkom gång på gång, står det i beslutet. Enligt Ivo är behandlingen ”inte förenlig med hur ortopediska infektioner ska hanteras...”

Redan efter första behandlingen borde man ha tagit kontakt med en infektionsspecialist.

Patienten träffade flera olika läkare. Det tillsammans med att behandlingen pågick under lång tid, gör att Ivo pekar på ”övergripande systembrister” och att landstinget inte ”fullgjort sitt ledningsansvar”.