2015-10-14 16:22

2015-10-14 16:22

Ungdomsgruppen fixade ny rastplats

ARVIKA: Arbetsmarknadsenheten utför olika uppdrag åt kommunen

En ny rast- och utkiksplats har ställts i ordning på Falleberget längs motionsspåret som utgår från idrottsplatsen på Vik.

– Den ligger högt med en otrolig utsikt, jag tror det kan bli populärt, säger Lars-Erik Dahlström arbetsledare på Arvika kommuns arbetsmarknadsenhet, AME.

Det är ungdomsgruppen på Vik som gjort i ordning platsen. Först fick de röja bort en massa träd och sly, därefter la de grus som underlag för bänkar med bord och en grillstad. Bänkarna har gruppen tillverkat själva.

– Vi har tänkt bygga ett vedförråd också, så det finns ved hela tiden.

Jobb åt föreningar

Ungdomsgruppen på Vik har plats för tio ungdomar mellan 18 och 25 år samtidigt. Gruppen är en del av kommunens aktivitetsprogram som ska hjälpa arbetslösa ungdomar att få arbetsträning, arbeta upp kontakter på arbetsmarknaden och komma vidare till egen försörjning. Det kan innebära jobb eller studier.

Gruppen gör olika jobb inom kommunen. Främst utomhus, där man röjer, målar, snickrar och även har ansvar för översyn av kommunens badplatser.

– Det finns alltid något att göra. Det är mindre på vintern, men då bygger vi mycket bänkar så vi har på lager.

Ungdomsgruppen utför också uppdrag åt föreningar. I våras inledde kommunen ett prövoår med en ny form av föreningsstöd, där man erbjuder föreningar arbetskraft några timmar för att utföra mindre projekt. Föreningarna får komma med önskemål vad man vill ha hjälp med.

– Vi snickrar, målar, röjer; det beror lite på vilka ungdomar som är inne och vad de kan. Vi har hur mycket förfrågningar som helst från föreningar. Det har varit världens respons, säger Lars-Erik Dahlström.

För ungdomsgruppen är samarbetet också positivt eftersom det bidrar till att det blir fler arbetsuppgifter att utföra och jobbet de gör blir uppskattat.

Många får jobb

Ungdomarna skrivs in i aktivitetsprogrammet ett halvår till att börja med. Efter fem månader görs en utvärdering och om det finns anledning kan man förlänga tiden.

– Så länge det är till nytta för dem får de vara kvar. Får de jobb tidigare avbryter vi bara, säger Johan Mossberg, arbetskonsulent på AME.

Hur många är det som går vidare till egen försörjning?

– 83 procent av alla ungdomar som deltagit i aktivitetsprogrammet under fem år har egen försörjning. Det är 25-30 ungdomar om året.

Till att börja med kan det handla om att de får ströjobb eller ett kortare inhopp på en arbetsplats, innan de hunnit etablera sig. Då kan de fortsätta att vara inskrivna i ungdomsgruppen och behålla sin ersättning, utöver lönen de får för arbetet.

– Det gör att de kan få de där extra pengarna så de kanske kan ta körkort, säger Johan Mossberg.

Meningen är att sporra ungdomarna att gå vidare. När de tillfälliga jobben är slut kan ungdomarna komma tillbaka till ungdomsgruppen tills de fått ett nytt mer stabilt jobb eller om de bestämmer sig för att utbilda sig.

– Vi släpper inte taget förrän det är hållbart. Det är väldigt individuella lösningar, säger Johan Mossberg.

– Den ligger högt med en otrolig utsikt, jag tror det kan bli populärt, säger Lars-Erik Dahlström arbetsledare på Arvika kommuns arbetsmarknadsenhet, AME.

Det är ungdomsgruppen på Vik som gjort i ordning platsen. Först fick de röja bort en massa träd och sly, därefter la de grus som underlag för bänkar med bord och en grillstad. Bänkarna har gruppen tillverkat själva.

– Vi har tänkt bygga ett vedförråd också, så det finns ved hela tiden.

Jobb åt föreningar

Ungdomsgruppen på Vik har plats för tio ungdomar mellan 18 och 25 år samtidigt. Gruppen är en del av kommunens aktivitetsprogram som ska hjälpa arbetslösa ungdomar att få arbetsträning, arbeta upp kontakter på arbetsmarknaden och komma vidare till egen försörjning. Det kan innebära jobb eller studier.

Gruppen gör olika jobb inom kommunen. Främst utomhus, där man röjer, målar, snickrar och även har ansvar för översyn av kommunens badplatser.

– Det finns alltid något att göra. Det är mindre på vintern, men då bygger vi mycket bänkar så vi har på lager.

Ungdomsgruppen utför också uppdrag åt föreningar. I våras inledde kommunen ett prövoår med en ny form av föreningsstöd, där man erbjuder föreningar arbetskraft några timmar för att utföra mindre projekt. Föreningarna får komma med önskemål vad man vill ha hjälp med.

– Vi snickrar, målar, röjer; det beror lite på vilka ungdomar som är inne och vad de kan. Vi har hur mycket förfrågningar som helst från föreningar. Det har varit världens respons, säger Lars-Erik Dahlström.

För ungdomsgruppen är samarbetet också positivt eftersom det bidrar till att det blir fler arbetsuppgifter att utföra och jobbet de gör blir uppskattat.

Många får jobb

Ungdomarna skrivs in i aktivitetsprogrammet ett halvår till att börja med. Efter fem månader görs en utvärdering och om det finns anledning kan man förlänga tiden.

– Så länge det är till nytta för dem får de vara kvar. Får de jobb tidigare avbryter vi bara, säger Johan Mossberg, arbetskonsulent på AME.

Hur många är det som går vidare till egen försörjning?

– 83 procent av alla ungdomar som deltagit i aktivitetsprogrammet under fem år har egen försörjning. Det är 25-30 ungdomar om året.

Till att börja med kan det handla om att de får ströjobb eller ett kortare inhopp på en arbetsplats, innan de hunnit etablera sig. Då kan de fortsätta att vara inskrivna i ungdomsgruppen och behålla sin ersättning, utöver lönen de får för arbetet.

– Det gör att de kan få de där extra pengarna så de kanske kan ta körkort, säger Johan Mossberg.

Meningen är att sporra ungdomarna att gå vidare. När de tillfälliga jobben är slut kan ungdomarna komma tillbaka till ungdomsgruppen tills de fått ett nytt mer stabilt jobb eller om de bestämmer sig för att utbilda sig.

– Vi släpper inte taget förrän det är hållbart. Det är väldigt individuella lösningar, säger Johan Mossberg.