2015-10-14 06:00

2015-10-14 10:25

Plan för hållbar energi framtagen

ARVIKA: Livsmedelspolicy fick nej

Kommunstyrelsen antog i måndags förslaget till åtgärdsplan för hållbar energi. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

Målet med planen är att Arvika ska vara klimatneutralt år 2030. Planen ska inte bara gälla för kommunala verksamheter utan även uppmana kommuninvånare, företag och andra organisationer att arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser och ökad användning av förnybar energi.

– Nu har vi något konkret att jobba efter. Att ha tydliga, långsiktiga visioner och mål är bra, miljötänket glöms annars lätt bort idag, säger kommunalrådet Peter Söderström (S).

13 inte otursnummer

Åtgärdsplanen bygger på att 13 olika mål/åtgärder ska uppfyllas. Detta ska ske via informationsåtgärder, tekniska åtgärder och försök att få människor att ändra beteenden och vanor.

Bland de 13 åtgärderna återfinns följande:

• Energieffektiva byggnader

• Användning av energisnåla lampor och elektronik

• Installation av solfångare och/eller solceller

• Användning av miljövänliga fordon

• Mera cykling

• Mera kollektivåkande

• Månadens klimat- och energitips på Facebook

Matfrågan

Ett mål är också intag av klimatsmart mat. Kommunen skriver i planen att kött är det livsmedel som påverkar miljön mest där Livsmedelsverkets siffror anger att djurproduktionen står för 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser.

Mindre påverkan på klimatet har grönsaker. Grova, tåliga grönsaker som rotfrukter, vitkål och lök påverkar dessutom klimatet mindre än grönsaker som odlas i växthus.

– Kommunen ska minska matsvinnet och i första hand välja frukt och grönt efter säsong, minska mängden kött och hellre välja potatis eller pasta än ris. Kommunen har även ambitionen att köpa närproducerat.

Livsmedel

Just livsmedel behandlades även i ett annat ärende på kommunstyrelsens möte. Detta sedan Centern och Folkpartiet genom Mona Smedman (C) och Gösta Frödin (FP) motionerat om att en livsmedelspolicy ska tas fram.

Motionen avslogs dock då majoriteten anser att det redan finns ett regelverk runt livsmedel som är fullgott, detta genom gällande kostpolicy, kravspecifikationer för upphandling av livsmedel, miljöpolicy och inköpspolicy. Själva andemeningen i motionen, att kvalitetskrav ställs inom livsmedelsområdet och att dessa uppdateras med Miljöstyrningsrådets baskrav, delas dock av ks. Svenska och utländska producenter kan då konkurrera på samma villkor.

– Andemeningen är det viktiga, säger Peter Söderström.

Målet med planen är att Arvika ska vara klimatneutralt år 2030. Planen ska inte bara gälla för kommunala verksamheter utan även uppmana kommuninvånare, företag och andra organisationer att arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser och ökad användning av förnybar energi.

– Nu har vi något konkret att jobba efter. Att ha tydliga, långsiktiga visioner och mål är bra, miljötänket glöms annars lätt bort idag, säger kommunalrådet Peter Söderström (S).

13 inte otursnummer

Åtgärdsplanen bygger på att 13 olika mål/åtgärder ska uppfyllas. Detta ska ske via informationsåtgärder, tekniska åtgärder och försök att få människor att ändra beteenden och vanor.

Bland de 13 åtgärderna återfinns följande:

• Energieffektiva byggnader

• Användning av energisnåla lampor och elektronik

• Installation av solfångare och/eller solceller

• Användning av miljövänliga fordon

• Mera cykling

• Mera kollektivåkande

• Månadens klimat- och energitips på Facebook

Matfrågan

Ett mål är också intag av klimatsmart mat. Kommunen skriver i planen att kött är det livsmedel som påverkar miljön mest där Livsmedelsverkets siffror anger att djurproduktionen står för 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser.

Mindre påverkan på klimatet har grönsaker. Grova, tåliga grönsaker som rotfrukter, vitkål och lök påverkar dessutom klimatet mindre än grönsaker som odlas i växthus.

– Kommunen ska minska matsvinnet och i första hand välja frukt och grönt efter säsong, minska mängden kött och hellre välja potatis eller pasta än ris. Kommunen har även ambitionen att köpa närproducerat.

Livsmedel

Just livsmedel behandlades även i ett annat ärende på kommunstyrelsens möte. Detta sedan Centern och Folkpartiet genom Mona Smedman (C) och Gösta Frödin (FP) motionerat om att en livsmedelspolicy ska tas fram.

Motionen avslogs dock då majoriteten anser att det redan finns ett regelverk runt livsmedel som är fullgott, detta genom gällande kostpolicy, kravspecifikationer för upphandling av livsmedel, miljöpolicy och inköpspolicy. Själva andemeningen i motionen, att kvalitetskrav ställs inom livsmedelsområdet och att dessa uppdateras med Miljöstyrningsrådets baskrav, delas dock av ks. Svenska och utländska producenter kan då konkurrera på samma villkor.

– Andemeningen är det viktiga, säger Peter Söderström.