2015-10-14 10:26

2015-10-14 10:26

Ingen flytt nästa år

ARVIKA: Budgetberedningen vill ändra i skolförslaget angående Järvenskolan

Ändrar. Som det verkar i dagsläget blir det ingen flytt av Järvenskolans högstadium redan nästa läsår. Arvika kommuns budgetberedning har lyft ur den delen ur budgetförslaget för de närmaste åren. Men det innebär inte att kommunen släppt förslaget om en ny högstadieskola och förändringar i skolorganisationen. Man jobbar vidare med förslaget, och i förra veckan fick förvaltningen i uppdrag att komplettera med fler utredningar som berör Sulviks skola, Vikene skola och Rinnens skola.

Kommunalrådet Peter Söderström (S) säger att budgetberedningens diskussioner egentligen inte var tänkt att bli officiella än. Men bekräftar att man diskuterat vissa förändringar i budget som påverkar den pågående diskussionen om en ny skolorganisation.

– Vi har plockat bort Järvenskolans flytt ur Lärande och stöds budget 2016 och 2017 eller ända fram till att en ny skola är klar, så vi flyttar allt på en gång.

Enligt tjänstemännens förslag till ny skolorganisation skulle Järvenskolans högstadium läggas ner nästa läsår och eleverna flyttas till Kyrkebyskolan, i väntan på att kommunens nya högstadieskola skulle stå klar 2018. Det går man ifrån nu.

Vikene skola

Ytterligare en skola skulle enligt förvaltningens förslag beröras av förändringar hösten 2016. Det är Vikene skola, där förslaget är att flytta eleverna till Edane skola och göra om Vikene till förskola. I den delen vill man också göra förändringar i Lärande och stöds budget.

– Den kostnadsbesparing det skulle ha gett har vi tagit bort 2016. Vi har tagit höjd för att Vikene kan vara kvar nästa år. Lärande och stöds utskott har begärt fram kompletterande utredningar. Bland annat ska man titta på vad en flytt får för konsekvenser för fritidshemmet. Jag vet att det är trångt.

– Men vi jobbar utifrån skolpaketet fortfarande. Tanken är att hela paketet ska tas tidig vår 2016. Men exakt hur det ska se ut vet vi inte. Det kan komma att modifieras på vägen, säger Peter Söderström.

Fler utredningar

”Skolpaketet” innehåller enligt tjänstemannaförslaget förändringar på flera skolor. Förra veckan när utskottet för Lärande och stöd hade sammanträde gav politikerna förvaltningen ytterligare uppdrag. Tjänstemännen ska mer ingående utreda vilka möjligheter som finns att bereda plats för Vikeneeleverna. Man ska utreda möjligheten att flytta mellanstadierna både vid Sulviks skola och Rinnens skola. Var eleverna skulle gå i stället framgår inte av uppdraget.

– Det ville vi ha från tjänstemännen, vad som är lämpligt, vad som är bäst. Om det blir så här, jag är noga med att påpeka det, säger Aina Wåhlund (S) ordförande i utskottet.

I tjänstemännens förslag ligger en avveckling av Rinnens skola med och även förändringar vid Sulviks skola 2018.

– Men att lägga ner lågstadiet har vi överhuvudtaget aldrig pratat om. Däremot kanske man behöver flytta 4-5-6. Man måste våga se över alla de här bitarna. Är det optimalt det vi har eller behöver vi göra något. Det kanske inte blir någon ändring alls. Men den dagen vi ska ta beslut ska det finnas ordentligt underlag., säger Aina Wåhlund.

Slutligen har tjänstemännen i uppdrag att se över och redovisa tänkbara platser för en ny högstadieskola i Arvika.

Kommunalrådet Peter Söderström (S) säger att budgetberedningens diskussioner egentligen inte var tänkt att bli officiella än. Men bekräftar att man diskuterat vissa förändringar i budget som påverkar den pågående diskussionen om en ny skolorganisation.

– Vi har plockat bort Järvenskolans flytt ur Lärande och stöds budget 2016 och 2017 eller ända fram till att en ny skola är klar, så vi flyttar allt på en gång.

Enligt tjänstemännens förslag till ny skolorganisation skulle Järvenskolans högstadium läggas ner nästa läsår och eleverna flyttas till Kyrkebyskolan, i väntan på att kommunens nya högstadieskola skulle stå klar 2018. Det går man ifrån nu.

Vikene skola

Ytterligare en skola skulle enligt förvaltningens förslag beröras av förändringar hösten 2016. Det är Vikene skola, där förslaget är att flytta eleverna till Edane skola och göra om Vikene till förskola. I den delen vill man också göra förändringar i Lärande och stöds budget.

– Den kostnadsbesparing det skulle ha gett har vi tagit bort 2016. Vi har tagit höjd för att Vikene kan vara kvar nästa år. Lärande och stöds utskott har begärt fram kompletterande utredningar. Bland annat ska man titta på vad en flytt får för konsekvenser för fritidshemmet. Jag vet att det är trångt.

– Men vi jobbar utifrån skolpaketet fortfarande. Tanken är att hela paketet ska tas tidig vår 2016. Men exakt hur det ska se ut vet vi inte. Det kan komma att modifieras på vägen, säger Peter Söderström.

Fler utredningar

”Skolpaketet” innehåller enligt tjänstemannaförslaget förändringar på flera skolor. Förra veckan när utskottet för Lärande och stöd hade sammanträde gav politikerna förvaltningen ytterligare uppdrag. Tjänstemännen ska mer ingående utreda vilka möjligheter som finns att bereda plats för Vikeneeleverna. Man ska utreda möjligheten att flytta mellanstadierna både vid Sulviks skola och Rinnens skola. Var eleverna skulle gå i stället framgår inte av uppdraget.

– Det ville vi ha från tjänstemännen, vad som är lämpligt, vad som är bäst. Om det blir så här, jag är noga med att påpeka det, säger Aina Wåhlund (S) ordförande i utskottet.

I tjänstemännens förslag ligger en avveckling av Rinnens skola med och även förändringar vid Sulviks skola 2018.

– Men att lägga ner lågstadiet har vi överhuvudtaget aldrig pratat om. Däremot kanske man behöver flytta 4-5-6. Man måste våga se över alla de här bitarna. Är det optimalt det vi har eller behöver vi göra något. Det kanske inte blir någon ändring alls. Men den dagen vi ska ta beslut ska det finnas ordentligt underlag., säger Aina Wåhlund.

Slutligen har tjänstemännen i uppdrag att se över och redovisa tänkbara platser för en ny högstadieskola i Arvika.