2015-10-11 12:06

2015-10-11 12:06

Jobbar för ett kooperativ

GLAVA: En arbetsgrupp har tillsatts angående Lövåsen

Arbetet med att utreda förutsättningarna för att bilda ett kooperativ som eventuellt kan ta över driften av äldreboendet Lövåsen i Glava har påbörjats. En arbetsgrupp har träffat delar av personalen och i dag väntar ett möte med Arvika kommun.

För knappt två veckor sedan hölls ett stormöte i Glava i anledning av kommunens beslut att minska ner antalet platser på Lövåsen och stänga en avdelning.

Ett beslut som väckt starka reaktioner i Glava och under mötet la en grupp Glavabor fram idéen om att starta ett kooperativ. Samtidigt togs också beslut om att tillsätta en arbetsgrupp som kunde börja utreda vad som behövs för att nå dit.

Personalmöten

Det har man gjort och gruppen består inledningsvis av tre personer, Bengt Danielsson, Glava företagarnätverk, Christina Michelsen och förra kommunalrådet Claes Pettersson som sen flera år är Glavabo.

Vad har hänt så här långt?

– Vi har haft två möten med personal på Lövåsen för att höra hur de ser på det. På måndag (läs i dag) ska Christina och Claes träffa kommunen, berättar Bengt Danielsson som tycker att man mött bra respons från den personal man träffat hittills.

Det blir det första mötet med kommunen efter stormötet i Glava, och tanken är att man ska diskutera hur man kan gå vidare.

– Vi måste ha en gemensam utgångspunkt, sen gäller det för oss att gå åt samma håll. Vi måste koppla arm om detta för att det ska kunna bli någonting, säger Claes Pettersson.

För att kunna starta ett kooperativ krävs ett bra samarbete med kommunen och att det finns en utvecklingstanke när det gäller vården i Glava anser Pettersson.

Utöver det finns en rad andra frågor som kräver ett svar innan man vet vart man hamnar och om det finns förutsättningar att bilda ett kooperativ. Allt ifrån vad kooperativet ska omfatta – inledningsvis tittar man på all vård och omsorg som bedrivs i Glava, inte bara Lövåsen – och vilka som ska ansvara för kooperativet till ekonomiska och praktiska villkor för verksamheten. Arbetsgruppen kommer att kontakta personer som man hoppas ska vilja ingå i en interimsstyrelse. Mellan sju och nio personer med blandad bakgrund, som kan bidra med den kunskap och de erfarenheter som behövs, är vad man letar efter.

– Vi vill helst ha med ett par personer från personalen också, säger Bengt Danielsson.

Personalen

Arbetsgruppen har även varit i kontakt med Värmlandskooperativen som kan bidra med rådgivning.

– Sen ska vi försöka få i gång arbetsgrupper inom personalen. Vad tycker de fungerar i dag och vad fungerar inte så bra? Vad är viktigt för deras arbetssituation vid en ny driftsform. Vi ska utgå från brukarna, de ska vara i centrum. Men vi ska även utgå från personalen för att de ska få det bra. Det går hand i hand, fortsätter han.

För knappt två veckor sedan hölls ett stormöte i Glava i anledning av kommunens beslut att minska ner antalet platser på Lövåsen och stänga en avdelning.

Ett beslut som väckt starka reaktioner i Glava och under mötet la en grupp Glavabor fram idéen om att starta ett kooperativ. Samtidigt togs också beslut om att tillsätta en arbetsgrupp som kunde börja utreda vad som behövs för att nå dit.

Personalmöten

Det har man gjort och gruppen består inledningsvis av tre personer, Bengt Danielsson, Glava företagarnätverk, Christina Michelsen och förra kommunalrådet Claes Pettersson som sen flera år är Glavabo.

Vad har hänt så här långt?

– Vi har haft två möten med personal på Lövåsen för att höra hur de ser på det. På måndag (läs i dag) ska Christina och Claes träffa kommunen, berättar Bengt Danielsson som tycker att man mött bra respons från den personal man träffat hittills.

Det blir det första mötet med kommunen efter stormötet i Glava, och tanken är att man ska diskutera hur man kan gå vidare.

– Vi måste ha en gemensam utgångspunkt, sen gäller det för oss att gå åt samma håll. Vi måste koppla arm om detta för att det ska kunna bli någonting, säger Claes Pettersson.

För att kunna starta ett kooperativ krävs ett bra samarbete med kommunen och att det finns en utvecklingstanke när det gäller vården i Glava anser Pettersson.

Utöver det finns en rad andra frågor som kräver ett svar innan man vet vart man hamnar och om det finns förutsättningar att bilda ett kooperativ. Allt ifrån vad kooperativet ska omfatta – inledningsvis tittar man på all vård och omsorg som bedrivs i Glava, inte bara Lövåsen – och vilka som ska ansvara för kooperativet till ekonomiska och praktiska villkor för verksamheten. Arbetsgruppen kommer att kontakta personer som man hoppas ska vilja ingå i en interimsstyrelse. Mellan sju och nio personer med blandad bakgrund, som kan bidra med den kunskap och de erfarenheter som behövs, är vad man letar efter.

– Vi vill helst ha med ett par personer från personalen också, säger Bengt Danielsson.

Personalen

Arbetsgruppen har även varit i kontakt med Värmlandskooperativen som kan bidra med rådgivning.

– Sen ska vi försöka få i gång arbetsgrupper inom personalen. Vad tycker de fungerar i dag och vad fungerar inte så bra? Vad är viktigt för deras arbetssituation vid en ny driftsform. Vi ska utgå från brukarna, de ska vara i centrum. Men vi ska även utgå från personalen för att de ska få det bra. Det går hand i hand, fortsätter han.