2015-10-08 12:31

2015-10-08 12:31

Personal oroas av sparkrav

VÄRMLAND: Kritik mot politikers löfte kontra vad verksamheten klarar

Tuffa tider. – Värmlänningen ska inte känna sig oroad för sin vård, säger landstingsrådet Fredrik Larsson (M) om neddragningshoten.
– Vi lever i helt olika världar säger läkarföreningen, samtidigt som övrig personal och fackföreningar är oroade över framtiden.

Landstingsledningen anser att det krävs stora nedskärningar för att få ordning på ekonomin. Det handlar om hundratals tjänster.

På tisdagen informerades politikerna i landstingsstyrelsens arbetsutskott om läget.

Var ska ni skära ner på personal?

– Jag kan inte säga att vi ska skära ner på den eller den avdelningen eller så. Dels vet jag inte, dels vore det fel av mig att uttala mig om något som vilar på verksamheterna, säger landstingsrådet Fredrik Larsson.

Han tror däremot inte att neddragningarna kommer att landa på de 800 tjänster som uppgifter pekat på:

– Det är inte realistiskt. Men 200 till 300 tjänster är samma nivå som vi hade 2013 och jag tror inte att vården var så katastrofalt mycket sämre då.

Saknar analys

Marina Tuutma är ordförande för Värmlands läkarförening. Hon saknar analysen bakom siffrorna.

– Vi vet ingenting om vad det här kommer att innebära. Det finns ingen konsekvensbeskrivning, bara en siffra som ska sparas, säger Marina Tuutma.

Hon är kritisk mot politiker som lovar mer än vad plånboken håller för.

– Det gäller till exempel tillgängligheten. Det finns en väldig diskrepans mellan vad politiken lovar och vad verksamheten klarar. Vi lever i helt olika världar.

Utmaning och möjlighet

Eva Strandh på Vårdförbundet ser inte möjligheten att dra ner mer på personal.

– När man redan dagligen behöver ta till övertid och jaga sjuksköterskor, så säger det sig självt att det är omöjligt att dra in tjänster, säger hon.

Men i denna förändring ser hon både en utmaning och en möjlighet.

– I hårda tider föds kreativitet och vi ser trots allt möjligheter för våra medlemsgrupper.

På sjukhuset i Arvika oroas personalen naturligtvis av landstingsledningens besked om nedskärningar. Monika Berneflo är sjukhusintendent i Arvika.

Hur ser ni på de stora nedskärningar och personalneddragningar som landstingsledningen aviserat?

– Ja, det är klart att det skapar oro ute bland personalen och det är främst vikariesidan som känner störst oro. Annars har vi inget att förhålla oss till mer än de siffror vi har. Vi har inte sett något förändringsförslag än.

Just nu pågår arbetet med en utvecklingsplan för hela landstinget.

– Det är så mycket sammantaget just nu. Vi är oroliga för sjukhuset ekonomi och hela landstingets ekonomi. Det är ju jättemycket pengar som det handlar om.

Monika Berneflo planerar ett möte med verksamhetscheferna så fort ett förslag kommer från omställningsgruppen.

Kan detta påverka sjukhuset i Arvika?

– Om man tittar på utvecklingsplanen som vi jobbar med så ska det fortsatt vara tre sjukhus men sen kan det ju påverka vårt utbud och vad vi ska jobba med, men det är svårt att säga innan vi fått besked. Vi försöker göra alla besparingar som vi är ålagda att göra. Sen har vi ju redan problem eftersom vi inte har tillräckligt många sköterskor. Alla vårdplatser är inte öppna i dag.

Vad säger personalen?

– Om det dras ned på sjuksköterskor, kommer de då få fler patienter att ta hand om? Nu tror inte jag att det dras ner på sjuksköterskor, eftersom de är så få, men oron finns. Nu inväntar vi besked helt enkelt. Det är ju landstingsstyrelse den 13 oktober och då ska vi få besked om beslut dagen efter.

Landstingsledningen anser att det krävs stora nedskärningar för att få ordning på ekonomin. Det handlar om hundratals tjänster.

På tisdagen informerades politikerna i landstingsstyrelsens arbetsutskott om läget.

Var ska ni skära ner på personal?

– Jag kan inte säga att vi ska skära ner på den eller den avdelningen eller så. Dels vet jag inte, dels vore det fel av mig att uttala mig om något som vilar på verksamheterna, säger landstingsrådet Fredrik Larsson.

Han tror däremot inte att neddragningarna kommer att landa på de 800 tjänster som uppgifter pekat på:

– Det är inte realistiskt. Men 200 till 300 tjänster är samma nivå som vi hade 2013 och jag tror inte att vården var så katastrofalt mycket sämre då.

Saknar analys

Marina Tuutma är ordförande för Värmlands läkarförening. Hon saknar analysen bakom siffrorna.

– Vi vet ingenting om vad det här kommer att innebära. Det finns ingen konsekvensbeskrivning, bara en siffra som ska sparas, säger Marina Tuutma.

Hon är kritisk mot politiker som lovar mer än vad plånboken håller för.

– Det gäller till exempel tillgängligheten. Det finns en väldig diskrepans mellan vad politiken lovar och vad verksamheten klarar. Vi lever i helt olika världar.

Utmaning och möjlighet

Eva Strandh på Vårdförbundet ser inte möjligheten att dra ner mer på personal.

– När man redan dagligen behöver ta till övertid och jaga sjuksköterskor, så säger det sig självt att det är omöjligt att dra in tjänster, säger hon.

Men i denna förändring ser hon både en utmaning och en möjlighet.

– I hårda tider föds kreativitet och vi ser trots allt möjligheter för våra medlemsgrupper.

På sjukhuset i Arvika oroas personalen naturligtvis av landstingsledningens besked om nedskärningar. Monika Berneflo är sjukhusintendent i Arvika.

Hur ser ni på de stora nedskärningar och personalneddragningar som landstingsledningen aviserat?

– Ja, det är klart att det skapar oro ute bland personalen och det är främst vikariesidan som känner störst oro. Annars har vi inget att förhålla oss till mer än de siffror vi har. Vi har inte sett något förändringsförslag än.

Just nu pågår arbetet med en utvecklingsplan för hela landstinget.

– Det är så mycket sammantaget just nu. Vi är oroliga för sjukhuset ekonomi och hela landstingets ekonomi. Det är ju jättemycket pengar som det handlar om.

Monika Berneflo planerar ett möte med verksamhetscheferna så fort ett förslag kommer från omställningsgruppen.

Kan detta påverka sjukhuset i Arvika?

– Om man tittar på utvecklingsplanen som vi jobbar med så ska det fortsatt vara tre sjukhus men sen kan det ju påverka vårt utbud och vad vi ska jobba med, men det är svårt att säga innan vi fått besked. Vi försöker göra alla besparingar som vi är ålagda att göra. Sen har vi ju redan problem eftersom vi inte har tillräckligt många sköterskor. Alla vårdplatser är inte öppna i dag.

Vad säger personalen?

– Om det dras ned på sjuksköterskor, kommer de då få fler patienter att ta hand om? Nu tror inte jag att det dras ner på sjuksköterskor, eftersom de är så få, men oron finns. Nu inväntar vi besked helt enkelt. Det är ju landstingsstyrelse den 13 oktober och då ska vi få besked om beslut dagen efter.

7 200 anställda

Landstinget i Värmland är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med drygt 7 200 medarbetare. Landstinget driver ett trettiotal vårdcentraler runt om i länet, liksom sjukhus i Arvika, Karlstad och Torsby. Tandvården har cirka 40 kliniker runt om i Värmland.

Inom landstinget i Värmland finns också landstingsservice, IT, kansli och landstingsfastigheter.

Landstinget ansvarar även, tillsammans med kommunerna, för kollektivtrafiken i länet. Landstinget äger också, tillsammans med kommunerna, Region Värmland.

Källa: Landstinget i Värmland och SKL