2015-10-07 11:12

2015-10-07 11:12

Dålig luft i skollokaler

ARVIKA: Får allergiliknande symtom

Arvika kommun måste förbättra ventilationen på Gateskolan och dess fritids, efter en inspektion av Arbetsmiljöverket.

Vid tillsynsbesöket konstaterades att luftkvaliteten i vissa av skolans lokaler inte upplevs tillfredsställande. Personal och elever uppvisar symtom som torra slemhinnor i ögon och hals, trötthet, huvudvärk och allergiliknande symtom som sätts i samband med vistelse i lokalerna. Med anledning av detta anser arbetsmiljöverket att det finns risk för ohälsa i dessa lokaler för arbetstagare och elever.

Arvika kommun krävs därför på en kartläggning för att säkerställa luftförhållandena i de lokaler som pekats ut. Ventilationen ska ordnas och ha system för luftväxling och uppfångande av luftföroreningar.

Vid inspektionen uppdagades också att underhåll av ventilationsanläggning inte genomförts regelbundet, varför ventilationen ska ses över och brister åtgärdas.

Vidare måste även brandlarmet i skolan åtgärdas, så att det hörs i alla skolans lokaler.

Arbetsmiljöverket planerar ett uppföljningsbesök på skolan i januari 2016.

Vid tillsynsbesöket konstaterades att luftkvaliteten i vissa av skolans lokaler inte upplevs tillfredsställande. Personal och elever uppvisar symtom som torra slemhinnor i ögon och hals, trötthet, huvudvärk och allergiliknande symtom som sätts i samband med vistelse i lokalerna. Med anledning av detta anser arbetsmiljöverket att det finns risk för ohälsa i dessa lokaler för arbetstagare och elever.

Arvika kommun krävs därför på en kartläggning för att säkerställa luftförhållandena i de lokaler som pekats ut. Ventilationen ska ordnas och ha system för luftväxling och uppfångande av luftföroreningar.

Vid inspektionen uppdagades också att underhåll av ventilationsanläggning inte genomförts regelbundet, varför ventilationen ska ses över och brister åtgärdas.

Vidare måste även brandlarmet i skolan åtgärdas, så att det hörs i alla skolans lokaler.

Arbetsmiljöverket planerar ett uppföljningsbesök på skolan i januari 2016.