2015-10-06 14:09

2015-10-06 14:09

Fängelse för hotfull man

VÄRMLANDS TINGSRÄTT

En 51-årig Edabo har vid Värmlands tingsrätt dömts till två månaders fängelse för olaga hot och överträdelse av kontaktförbud.

Dessutom ska mannen betala ett skadestånd på 14 000 kronor till den för brotten, utsatta kvinnan.

Mannen och kvinnan har haft ett förhållande med varandra, när mannen blev våldsam bestämde hon sig för att lämna honom. Mannen skrev meddelanden och pratade in meddelanden på telefonsvarare, som blev allt mer hotfulla, med hot om våld och död, och kvinnan ansökte om kontaktförbud. Tingsrätten bedömer att kvinnan haft anledning att ta hoten på allvar och att mannen torde insett detta och eftersom meddelandena varit direkt riktade till kvinnan ska han även dömas för överträdelse av kontaktförbud, skriver tingsrätten.

Dessutom ska mannen betala ett skadestånd på 14 000 kronor till den för brotten, utsatta kvinnan.

Mannen och kvinnan har haft ett förhållande med varandra, när mannen blev våldsam bestämde hon sig för att lämna honom. Mannen skrev meddelanden och pratade in meddelanden på telefonsvarare, som blev allt mer hotfulla, med hot om våld och död, och kvinnan ansökte om kontaktförbud. Tingsrätten bedömer att kvinnan haft anledning att ta hoten på allvar och att mannen torde insett detta och eftersom meddelandena varit direkt riktade till kvinnan ska han även dömas för överträdelse av kontaktförbud, skriver tingsrätten.