2015-10-06 20:36

2015-10-06 20:36

Arbetsmiljöbrister på skola

ARVIKA

Arbetsmiljöverket har vid en inspektion hittat flera brister i arbetsmiljön på en skola i Arvika.

Det rör sig om dålig luftkvalitet, undermåligt underhåll av ventilationsanläggning samt att brandlarmet inte hörs överallt. Arbetsmiljöverket kräver nu att skolan bättrar på arbetsmiljön och undanröjer de brister och risker som hittades vid inspektionen.

Det rör sig om dålig luftkvalitet, undermåligt underhåll av ventilationsanläggning samt att brandlarmet inte hörs överallt. Arbetsmiljöverket kräver nu att skolan bättrar på arbetsmiljön och undanröjer de brister och risker som hittades vid inspektionen.