2015-10-03 06:00

2015-10-03 14:09

Fick olämplig medicin två gånger

ARVIKA: IVO-kritik mot vårdgivaren

Vid två tillfällen fick en man boende i Arvika kommun felaktigt läkemedel utskrivet vid vårdcentralen Verkstaden i Arvika. Nu får vårdgivaren, Landstinget i Värmland, kritik av IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Patienten har anmält vårdcentralen för bristande vårdkedja och felaktig ordination av läkemedel.

Olämplig kombination

I februari 2012 sökte mannen hjälp vid vårdcentralen eftersom han hade ont i en axel. En remiss skrevs till ortopedmottagningen men den besvarades med att mannen först skulle behandlas med kortison och sjukgymnastik. Mannen fick fyra injektioner och vid ett tillfälle ordinerades han också ett NSAID-läkemedel som inte var lämpligt i kombination med den blodförtunnande medicin han redan hade.

Lång väntan

En ny remiss skickades efter kortisonbehandlingen men ingen kallelse kom. Det visade sig att remissen hade kommit bort. Det tog mer än tre månader innan han fick träffa en specialistläkare.

Under väntetiden hade det dessutom skrivits ut ytterligare ett NSAID-läkemedel.

Får kritik

IVO konstaterar att patienten således vid två tillfällen har ordinerats NSAID i kombination med blodförtunnande medel, trots att det utgör en risk för komplikationer i form av bland annat blödningar.

Det konstateras också att mannen fått vänta länge på bedömning av expert och att det beror på ofullständiga remisser som skickats tillbaka till vårdcentralen.

Ärendet avslutas med kritik mot vårdgivaren, Landstinget i Värmland.

Patienten har anmält vårdcentralen för bristande vårdkedja och felaktig ordination av läkemedel.

Olämplig kombination

I februari 2012 sökte mannen hjälp vid vårdcentralen eftersom han hade ont i en axel. En remiss skrevs till ortopedmottagningen men den besvarades med att mannen först skulle behandlas med kortison och sjukgymnastik. Mannen fick fyra injektioner och vid ett tillfälle ordinerades han också ett NSAID-läkemedel som inte var lämpligt i kombination med den blodförtunnande medicin han redan hade.

Lång väntan

En ny remiss skickades efter kortisonbehandlingen men ingen kallelse kom. Det visade sig att remissen hade kommit bort. Det tog mer än tre månader innan han fick träffa en specialistläkare.

Under väntetiden hade det dessutom skrivits ut ytterligare ett NSAID-läkemedel.

Får kritik

IVO konstaterar att patienten således vid två tillfällen har ordinerats NSAID i kombination med blodförtunnande medel, trots att det utgör en risk för komplikationer i form av bland annat blödningar.

Det konstateras också att mannen fått vänta länge på bedömning av expert och att det beror på ofullständiga remisser som skickats tillbaka till vårdcentralen.

Ärendet avslutas med kritik mot vårdgivaren, Landstinget i Värmland.