2015-10-02 16:51

2015-10-02 17:08

Utreder ett kooperativ

GLAVA: Stormöte om Lövåsens äldreboende

Stort intresse. Bygdekontoret i Glava var fullsatt vid onsdagens informationsmöte om Lövåsen. När mötet var avslutat hade man bestämt sig för att utreda om det går att driva äldreboendet som ett kooperativ, istället för i kommunal regi.

Förslaget om en alternativ driftform kom från en grupp Glavabor och presenterades av Christina Michelsen.

– Mitt förslag är att vi bildar en arbetsgrupp som får i uppgift att titta på hur ett kooperativ skulle kunna bildas.

Uppdraget att vaska fram personer som vill sitta i arbetsgruppen gick till Glava företagarnätverk. I ett bygde- eller landsbygdskooperativ skulle olika intressenter kunna ingå.

– Det finns bra kompetens hos personalen, vi har ypperliga lokaler, konstaterade Christina Michelsen som liksom övriga Glavabor som samlats i bygdekontoret var mån om att även i framtiden kunna ta vara på den goda vård som man anser Lövåsen står för.

Diskutera vidare

Sten Fransson, ordförande i kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg, (S) och kommunalrådet Peter Söderström (S), som närvarade vid mötet, sa sig båda vara positivt inställda till idéen om ett kooperativ och beredda att diskutera det vidare.

Under kvällens möte redogjorde Sten Fransson för den rapport som vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram för att besvara de frågor som ställts vid ett tidigare möte med Glava företagarnätverk.

Stängningen av en avdelning på Lövåsen grundar sig i att vård och omsorg måste minska sina kostnader och att man såg en möjlighet att dra ner på antalet platser på Lövåsen eftersom man under en period haft tomma lägenheter.

Men både Fransson och Peter Söderström dementerade uppgifter om att kommunen på sikt tänkt lägga ner hela Lövåsen.

– Det går inte. Vi har behov av platserna. Vi stänger en vinge tillsvidare och sen har vi Lövåsen kvar när behovet ökar igen.

Ifrågasatt

Nu lade Glavabor fram ett eget förslag angående Lövåsen till följd av kommunens beslut. Men kritiken mot att stänga avdelningen kvarstod. Liksom ifrågasättandet av argumentet att det inte är tillräckligt många som väljer att bo på Lövåsen. Det sas till exempel att folk som ansökt blivit nekade och att man kände till personer som skulle vilja bo på Lövåsen. Man undrade också hur många fler boende som krävs för att kommunen ska öppna avdelningen igen.

Sten Fransson förklarade att han tog till sig uppgifterna och skulle titta på det, men svaret på den senare frågan blev hängande kvar i luften.

En annan fråga som togs upp var hur kommunen redogör för vilken hjälp man kan få som äldre, när det börjar bli svårt att klara sig själv. Bland annat fanns uppfattningen att kommunen styr mot kvarboendeprincipen, det vill säga att de äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt med hjälp av hemtjänsten.

– Säger man att: ”Du vill väl bo kvar hemma så länge det går?”. Då säger de äldre ja.

Lite som talesättet ”som man frågar får man svar”.

– Man måste tala om för de äldre att det finns alternativ till att bo hemma och vad det innebär att bo på ett äldreboende.

Tydliga alternativ

Fransson påpekade att det trots allt är många äldre som helst vill bo kvar hemma, men höll med om att alternativen ska vara tydligt presenterade. Rent ekonomiskt finns det också en gräns när det blir dyrare med hemtjänst än boende, och den nås när någon har väldigt stora behov av omsorgsinsatser som kräver många besök dagligen.

Ensamhet

Monica Fryxelius, präst i Glava, spann vidare på tråden kring det här med att bo hemma kontra att bo på ett äldreboende.

– Lika farligt som att vara sjuk i kroppen är att vara ensam. Man kan bli sjuk av det med. När jag blir gammal vill jag nog bo hemma så länge som möjligt tillsammans med min man. Men om jag skulle bli ensam, och så sjuk och klen att jag har svårt att ta mig ut. Då tror jag att jag skulle vilja bo tillsammans med andra. Med en egen vrå, men i en gemenskap.

Kritik

Under mötet uttalades också kritik från närvarande mot kommunens personalpolitik och mot hur chefer hanterat frågan kring Lövåsen och hur personalen behandlats i samband med det.

– Kommer det bra förslag från personalen är det fel; det är inte populärt i den organisation som finns. Förslagen ska komma från tjänstemännen. Man borde vara mer lyhörd och lyssna på de som jobbar. Lövåsen skulle kunna fungera bra som kommunal anläggning också.

Eftersom inga tjänstemän var närvarande vid mötet blev den kritiken inte bemött.

En arbetsgrupp

Innan det var dags att avrunda kvällen ville Bengt Danielsson, som satt som mötesordförande, ha besked av de som deltog vid mötet hur de såg på förslaget att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjligheten att driva Lövåsen som ett kooperativ.

Nu bestämde man sig för att gå vidare med den frågan.

Förslaget om en alternativ driftform kom från en grupp Glavabor och presenterades av Christina Michelsen.

– Mitt förslag är att vi bildar en arbetsgrupp som får i uppgift att titta på hur ett kooperativ skulle kunna bildas.

Uppdraget att vaska fram personer som vill sitta i arbetsgruppen gick till Glava företagarnätverk. I ett bygde- eller landsbygdskooperativ skulle olika intressenter kunna ingå.

– Det finns bra kompetens hos personalen, vi har ypperliga lokaler, konstaterade Christina Michelsen som liksom övriga Glavabor som samlats i bygdekontoret var mån om att även i framtiden kunna ta vara på den goda vård som man anser Lövåsen står för.

Diskutera vidare

Sten Fransson, ordförande i kommunstyrelsens utskott för vård och omsorg, (S) och kommunalrådet Peter Söderström (S), som närvarade vid mötet, sa sig båda vara positivt inställda till idéen om ett kooperativ och beredda att diskutera det vidare.

Under kvällens möte redogjorde Sten Fransson för den rapport som vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram för att besvara de frågor som ställts vid ett tidigare möte med Glava företagarnätverk.

Stängningen av en avdelning på Lövåsen grundar sig i att vård och omsorg måste minska sina kostnader och att man såg en möjlighet att dra ner på antalet platser på Lövåsen eftersom man under en period haft tomma lägenheter.

Men både Fransson och Peter Söderström dementerade uppgifter om att kommunen på sikt tänkt lägga ner hela Lövåsen.

– Det går inte. Vi har behov av platserna. Vi stänger en vinge tillsvidare och sen har vi Lövåsen kvar när behovet ökar igen.

Ifrågasatt

Nu lade Glavabor fram ett eget förslag angående Lövåsen till följd av kommunens beslut. Men kritiken mot att stänga avdelningen kvarstod. Liksom ifrågasättandet av argumentet att det inte är tillräckligt många som väljer att bo på Lövåsen. Det sas till exempel att folk som ansökt blivit nekade och att man kände till personer som skulle vilja bo på Lövåsen. Man undrade också hur många fler boende som krävs för att kommunen ska öppna avdelningen igen.

Sten Fransson förklarade att han tog till sig uppgifterna och skulle titta på det, men svaret på den senare frågan blev hängande kvar i luften.

En annan fråga som togs upp var hur kommunen redogör för vilken hjälp man kan få som äldre, när det börjar bli svårt att klara sig själv. Bland annat fanns uppfattningen att kommunen styr mot kvarboendeprincipen, det vill säga att de äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt med hjälp av hemtjänsten.

– Säger man att: ”Du vill väl bo kvar hemma så länge det går?”. Då säger de äldre ja.

Lite som talesättet ”som man frågar får man svar”.

– Man måste tala om för de äldre att det finns alternativ till att bo hemma och vad det innebär att bo på ett äldreboende.

Tydliga alternativ

Fransson påpekade att det trots allt är många äldre som helst vill bo kvar hemma, men höll med om att alternativen ska vara tydligt presenterade. Rent ekonomiskt finns det också en gräns när det blir dyrare med hemtjänst än boende, och den nås när någon har väldigt stora behov av omsorgsinsatser som kräver många besök dagligen.

Ensamhet

Monica Fryxelius, präst i Glava, spann vidare på tråden kring det här med att bo hemma kontra att bo på ett äldreboende.

– Lika farligt som att vara sjuk i kroppen är att vara ensam. Man kan bli sjuk av det med. När jag blir gammal vill jag nog bo hemma så länge som möjligt tillsammans med min man. Men om jag skulle bli ensam, och så sjuk och klen att jag har svårt att ta mig ut. Då tror jag att jag skulle vilja bo tillsammans med andra. Med en egen vrå, men i en gemenskap.

Kritik

Under mötet uttalades också kritik från närvarande mot kommunens personalpolitik och mot hur chefer hanterat frågan kring Lövåsen och hur personalen behandlats i samband med det.

– Kommer det bra förslag från personalen är det fel; det är inte populärt i den organisation som finns. Förslagen ska komma från tjänstemännen. Man borde vara mer lyhörd och lyssna på de som jobbar. Lövåsen skulle kunna fungera bra som kommunal anläggning också.

Eftersom inga tjänstemän var närvarande vid mötet blev den kritiken inte bemött.

En arbetsgrupp

Innan det var dags att avrunda kvällen ville Bengt Danielsson, som satt som mötesordförande, ha besked av de som deltog vid mötet hur de såg på förslaget att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda möjligheten att driva Lövåsen som ett kooperativ.

Nu bestämde man sig för att gå vidare med den frågan.