2015-09-30 06:00

2015-09-30 10:07

Kommunfullmäktige i korthet

ARVIKA

• Kommunfullmäktige (KF) ställde sig positivt till en remiss från Regeringskansliet/Finansdepartementet om en ny framtida kommunallag.

• Arvika-Eda samordningsförbund beviljades ansvarsfrihet, resultat och balansräkning fastställdes och årsredovisningen för 2014 godkändes.

• Christer Broströms (KD) motion om att göra en utredning om förlängda öppettider på krogarna avslogs. KF ser inga skäl att utöka öppettiderna. Broström och Vladimir Stacho (M) reserverade sig mot beslutet.

• Christer Broströms (KD) motion om att kommunen ska arrangera och återuppliva Viksholmsfestivalen avslogs med hänvisning till de kulturpolitiska målen för föreningsstödet.

• Felicia Tholéns medborgarförslag om att arrangera en Pridefestival i Arvika nästa sommar fick ett positivt bemötande och det konstaterades att kommunen kommer att behandla ansökan från den förening som vill arrangera en festival och en parad.

• Ylermi Mörnestens medborgarförslag om att bjuda in nyinflyttade till allmän information och guidad busstur besvarades med att kommunen ska fortsätta utveckla arbetet med inflyttarservice och en attraktiv webbplats.

• Mattias Forsbergs (V) två motioner om datorenheter för läsning av handlingar, samt om att förtroendevalda ska kunna avstå från att ta emot datorenheter för läsning av handlingar remitteras vidare till Kommunstyrelsen (KS) för beredning.

• Även Greta Anderssons medborgarförslag om ett skyddsplank vid återvinningsstationen i Glava remitteras för vidare behandling i KS, liksom Helga Steinbüchels medborgarförslag om att inrätta ett seniorboende i kommunen.

• Flera förtroendevalda har valt att avsäga sig uppdrag: Sten Fransson (S) vill lämna posten som ordförande i KF. Christina Wallin Ohlsson (V) avsäger sig uppdragen som ledamot i Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB. Morgan Danielsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen Glaskogens naturreservat och Emelie Asplund (S) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i KF, samt ersättare i KS, Arbetslöshetsnämnden och Civilförsvarsnämnden. Fullmäktige godkände samtliga avsägelser och gav valberedningen samt berörda partier i uppdrag att lämna förslag på ersättare.

• Kommunfullmäktige (KF) ställde sig positivt till en remiss från Regeringskansliet/Finansdepartementet om en ny framtida kommunallag.

• Arvika-Eda samordningsförbund beviljades ansvarsfrihet, resultat och balansräkning fastställdes och årsredovisningen för 2014 godkändes.

• Christer Broströms (KD) motion om att göra en utredning om förlängda öppettider på krogarna avslogs. KF ser inga skäl att utöka öppettiderna. Broström och Vladimir Stacho (M) reserverade sig mot beslutet.

• Christer Broströms (KD) motion om att kommunen ska arrangera och återuppliva Viksholmsfestivalen avslogs med hänvisning till de kulturpolitiska målen för föreningsstödet.

• Felicia Tholéns medborgarförslag om att arrangera en Pridefestival i Arvika nästa sommar fick ett positivt bemötande och det konstaterades att kommunen kommer att behandla ansökan från den förening som vill arrangera en festival och en parad.

• Ylermi Mörnestens medborgarförslag om att bjuda in nyinflyttade till allmän information och guidad busstur besvarades med att kommunen ska fortsätta utveckla arbetet med inflyttarservice och en attraktiv webbplats.

• Mattias Forsbergs (V) två motioner om datorenheter för läsning av handlingar, samt om att förtroendevalda ska kunna avstå från att ta emot datorenheter för läsning av handlingar remitteras vidare till Kommunstyrelsen (KS) för beredning.

• Även Greta Anderssons medborgarförslag om ett skyddsplank vid återvinningsstationen i Glava remitteras för vidare behandling i KS, liksom Helga Steinbüchels medborgarförslag om att inrätta ett seniorboende i kommunen.

• Flera förtroendevalda har valt att avsäga sig uppdrag: Sten Fransson (S) vill lämna posten som ordförande i KF. Christina Wallin Ohlsson (V) avsäger sig uppdragen som ledamot i Arvika Teknik AB, Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB. Morgan Danielsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen Glaskogens naturreservat och Emelie Asplund (S) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i KF, samt ersättare i KS, Arbetslöshetsnämnden och Civilförsvarsnämnden. Fullmäktige godkände samtliga avsägelser och gav valberedningen samt berörda partier i uppdrag att lämna förslag på ersättare.