2015-09-30 06:00

2015-09-30 09:51

En stol stod tom

KF ARVIKA

Robert Aronius (C) stol stod tom under måndagens fullmäktige.

Sju ledamöter hade ersättare: Per Larsson (MP) ersattes av Barbara Hinsch, Emelie Asplund (S) ersattes av Maria Rönnehäll, Peter Joensuu (M) ersattes av Sven-Inge Eriksson, Carina Bönström (S) ersattes av Göran Andersson, Marie-Louis Johansson (S) ersattes av Hans Forsell, Håkan Jivesand (S) ersattes av Irene Söderström och Pål Jonson (M) ersattes av Vladimir Stacho.

Sju ledamöter hade ersättare: Per Larsson (MP) ersattes av Barbara Hinsch, Emelie Asplund (S) ersattes av Maria Rönnehäll, Peter Joensuu (M) ersattes av Sven-Inge Eriksson, Carina Bönström (S) ersattes av Göran Andersson, Marie-Louis Johansson (S) ersattes av Hans Forsell, Håkan Jivesand (S) ersattes av Irene Söderström och Pål Jonson (M) ersattes av Vladimir Stacho.