2015-09-29 14:30

2015-09-29 14:30

Planerar för eventuell flyktingankomst

ARVIKA/EDA: Valfjället och Ingestrand möjliga boenden för flyktingar

Trycket mot Europa, Sverige och Sveriges kommuner att ta emot flyktingar ökar i kölvattnet av den pågående flyktingkatastrofen.

Cirka 1 000 flyktingar per dag anländer till Sverige för tillfället och någon kulmen ser inte myndigheterna. I fredags kallade landshövding Kenneth Johansson till ett telefonmöte med företrädare för de värmländska kommunerna för att diskutera de följder tillströmningen kan få för länet. Johansson, det vill säga länsstyrelsen, rapporterar i sin tur till Migrationsverket.

– Man bad oss upprätta en lista på tänkbara boenden i kommunen. Det handlar först och främst om att få tak över huvudet, säger kommunalrådet Peter Söderström (S).

Tillsammans

Från Arvika deltog förutom Söderström även bland annat säkerhetssamordnaren Elin Dahlgren. Dahlgren ingår även i en särskild grupp kommunen etablerat i flyktingfrågor där personal från bland annat bygglovet, miljöstaben och brandskyddet är andra representanter.

– Vi försöker jobba tillsammans för att hitta lösningar, säger Dahlgren. Vi har också rapporterat till länsstyrelsen att vi har möjlighet att tillhandahålla tillfälliga boenden. Vi har dock inte fått någon förfrågan ännu om att ta emot flyktingar.

Ingestrand

En anläggning som med kort varsel kan ta emot flyktingar är Ingestrands camping, där finns ett 40-tal platser i stugor som ligger lite avskilt i ett skogsbryn i anläggningens östra delar.

Andra lokaliseringar i Arvika kräver längre tid för att iordningställas. Arvika kommun rapporterar fortlöpande till länsstyrelsen om sitt arbete och vice versa.

– Vi hjälps åt för att lösa situationen och vi löser den. Vi jobbar med en beredskap som måste vara flexibel. Vi vet dock inte om det kommer några, hur många, och när det kommer någon. Vi inventerar dock möjliga lokaler och undersöker hur lång tid det tar att få dem i ordning.

Enkelt

Bland kraven för tillfälliga boenden finns bland annat en toalett per var tionde boende och en dusch per var 15:e boende. Det rör sig således om enkla boenden. Kommunen ska säkerställa drift, hälsoskydd, brandskydd och stå för mathållningen.

– Just nu handlar det om tak över huvudet, men jag tror att vi kommer att få jobba med detta länge. Övergår det till en mera permanent verksamhet är det Migrationsverket som skriver avtal, kommunen gör ju inte det.

Valfjället

Även Eda kommun deltog i telefonkonferensen och där har styrelsen för Valfjället gett klartecken att ta emot flyktingar fram till att vintersäsongen går i gång på allvar, vilket förutom det viktigaste, det rent mänskliga, kan innebära ett ekonomiskt tillskott för vintersportanläggningen. 120 platser finns på Valfjället.

– Vi, våra tjänstemän, har gått i gång med en planering hur vi ska lösa det praktiska om detta blir verklighet, säger kommunalrådet Hans Nilsson (HEL).

Hjälpas åt

Nilsson poängterar att något måste göras åt grundproblemet i flyktingtillströmningen, kriget i Syrien, så att flykt inte blir nödvändigt. Kollegan i Arvika, Peter Söderström, framhåller att alla måste hjälpas åt för att lösa den uppkomna situationen.

– Människor flyr verkligen för sina liv, de har inget alternativ. Europa måste hjälpa till i detta.

Samtliga platser, 300, på asylboendet i Glava är belagda för tillfället efter att många tillkommit på senare tid. Enligt Hans Nilsson har Haganäsets camping mellan Åmotfors och Charlottenberg fått en förfrågan om flyktingboende.

Cirka 1 000 flyktingar per dag anländer till Sverige för tillfället och någon kulmen ser inte myndigheterna. I fredags kallade landshövding Kenneth Johansson till ett telefonmöte med företrädare för de värmländska kommunerna för att diskutera de följder tillströmningen kan få för länet. Johansson, det vill säga länsstyrelsen, rapporterar i sin tur till Migrationsverket.

– Man bad oss upprätta en lista på tänkbara boenden i kommunen. Det handlar först och främst om att få tak över huvudet, säger kommunalrådet Peter Söderström (S).

Tillsammans

Från Arvika deltog förutom Söderström även bland annat säkerhetssamordnaren Elin Dahlgren. Dahlgren ingår även i en särskild grupp kommunen etablerat i flyktingfrågor där personal från bland annat bygglovet, miljöstaben och brandskyddet är andra representanter.

– Vi försöker jobba tillsammans för att hitta lösningar, säger Dahlgren. Vi har också rapporterat till länsstyrelsen att vi har möjlighet att tillhandahålla tillfälliga boenden. Vi har dock inte fått någon förfrågan ännu om att ta emot flyktingar.

Ingestrand

En anläggning som med kort varsel kan ta emot flyktingar är Ingestrands camping, där finns ett 40-tal platser i stugor som ligger lite avskilt i ett skogsbryn i anläggningens östra delar.

Andra lokaliseringar i Arvika kräver längre tid för att iordningställas. Arvika kommun rapporterar fortlöpande till länsstyrelsen om sitt arbete och vice versa.

– Vi hjälps åt för att lösa situationen och vi löser den. Vi jobbar med en beredskap som måste vara flexibel. Vi vet dock inte om det kommer några, hur många, och när det kommer någon. Vi inventerar dock möjliga lokaler och undersöker hur lång tid det tar att få dem i ordning.

Enkelt

Bland kraven för tillfälliga boenden finns bland annat en toalett per var tionde boende och en dusch per var 15:e boende. Det rör sig således om enkla boenden. Kommunen ska säkerställa drift, hälsoskydd, brandskydd och stå för mathållningen.

– Just nu handlar det om tak över huvudet, men jag tror att vi kommer att få jobba med detta länge. Övergår det till en mera permanent verksamhet är det Migrationsverket som skriver avtal, kommunen gör ju inte det.

Valfjället

Även Eda kommun deltog i telefonkonferensen och där har styrelsen för Valfjället gett klartecken att ta emot flyktingar fram till att vintersäsongen går i gång på allvar, vilket förutom det viktigaste, det rent mänskliga, kan innebära ett ekonomiskt tillskott för vintersportanläggningen. 120 platser finns på Valfjället.

– Vi, våra tjänstemän, har gått i gång med en planering hur vi ska lösa det praktiska om detta blir verklighet, säger kommunalrådet Hans Nilsson (HEL).

Hjälpas åt

Nilsson poängterar att något måste göras åt grundproblemet i flyktingtillströmningen, kriget i Syrien, så att flykt inte blir nödvändigt. Kollegan i Arvika, Peter Söderström, framhåller att alla måste hjälpas åt för att lösa den uppkomna situationen.

– Människor flyr verkligen för sina liv, de har inget alternativ. Europa måste hjälpa till i detta.

Samtliga platser, 300, på asylboendet i Glava är belagda för tillfället efter att många tillkommit på senare tid. Enligt Hans Nilsson har Haganäsets camping mellan Åmotfors och Charlottenberg fått en förfrågan om flyktingboende.