2015-09-29 14:05

2015-09-29 15:28

Domen kommer överklagas

ARVIKA: Advokat kritisk

– Jag är besviken på tingsrättens bedömning, säger mannens advokat, Thor Olsson.

Domen kommer att överklagas till hovrätten, meddelar advokaten.

– Man har som skäl för att det är mord till exempel sagt att han hade ett antal telefonsamtal med henne och därav borde han ha förstått att hon var hemma. Men så är det inte nuförtiden. Man har mobiltelefoner och behöver inte sitta hemma och prata, man kan vara var som helst, säger Thor Olsson.

Thor Olsson är kritisk och säger att domstolen inte varit objektiv.

– Dels så fick målsägandeparten kalla min huvudman mördare vid fem tillfällen, trots att ingen dom hade fallit. Domstolen ingrep inte, säger Thor Olsson.

Han är också kritisk till att målsägarbiträdet fick visa en bild på en gravsten under rättegången.

Chefsrådman Lars Holmgård förstår inte kritiken.

– När det väl hände var det ingen som hade några synpunkter och bad att domstolen skulle ingripa, säger han.

– Att det skulle ha påverkat dömandet, att vi får se en bild på en grav, är ett mycket konstigt påstående.

– Det är väldigt viktigt att alla får komma till tals och man kan inte alltid som domare sitta och hela tiden dra gränsen och säga ”det där är inte relevant för vårt dömande”. Självklart kommer det massor med överskottsinformation, säger Lars Holmgård.

Domen kommer att överklagas till hovrätten, meddelar advokaten.

– Man har som skäl för att det är mord till exempel sagt att han hade ett antal telefonsamtal med henne och därav borde han ha förstått att hon var hemma. Men så är det inte nuförtiden. Man har mobiltelefoner och behöver inte sitta hemma och prata, man kan vara var som helst, säger Thor Olsson.

Thor Olsson är kritisk och säger att domstolen inte varit objektiv.

– Dels så fick målsägandeparten kalla min huvudman mördare vid fem tillfällen, trots att ingen dom hade fallit. Domstolen ingrep inte, säger Thor Olsson.

Han är också kritisk till att målsägarbiträdet fick visa en bild på en gravsten under rättegången.

Chefsrådman Lars Holmgård förstår inte kritiken.

– När det väl hände var det ingen som hade några synpunkter och bad att domstolen skulle ingripa, säger han.

– Att det skulle ha påverkat dömandet, att vi får se en bild på en grav, är ett mycket konstigt påstående.

– Det är väldigt viktigt att alla får komma till tals och man kan inte alltid som domare sitta och hela tiden dra gränsen och säga ”det där är inte relevant för vårt dömande”. Självklart kommer det massor med överskottsinformation, säger Lars Holmgård.